Ilustrační FOTO - Pixabay

Republice je třeba vrátit suverenitu

Stává se, že nevhodné, mnohdy zbytečné a dokonce kontraproduktivní zásahy EU do národní legislativy musí být i při nesouhlasném stanovisku sněmovního výboru pro evropské záležitosti do našeho právního rámce implantovány.

Vadí to místopředsedovi zmíněného výboru Jiřímu Valentovi (KSČM). Jak to změnit? Zejména po okleštění naší suverenity Lisabonskou smlouvou je to podle jeho názoru možné jen pevným postojem národních vlád a také politickou silou Evropského parlamentu.

Jiří Valenta

Letos je to už 15 let (červen 2003), co se občané ČR vyslovili v referendu pro vstup naší země do Evropské unie. Na otázku – Souhlasíte s tím, aby se ČR stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem EU? – se z 55,21 procenta oprávněných voličů, kteří se dostavili k volebním urnám, vyjádřilo 77,3 procenta účastníků referenda pro vstup a 26,7 procenta proti vstupu.

ČR je členským státem EU od 1. května 2004. Ale už od roku 1998 pracoval ve Sněmovně výbor pro evropskou integraci. Běžné projednávání evropských záležitostí je na půdě národních parlamentů všech zemí EU i v kandidátských státech svěřeno specializovaným výborům. Vstupem ČR do EU došlo jednak ke změně názvu sněmovního výboru – na výbor pro evropské záležitosti, ale rovněž k výrazné změně náplně jeho činnosti. Jeho hlavní doménou je dnes kontrola legislativních návrhů sekundárního práva ES/EU před jejich projednáváním v Radě Evropy. Tato agenda je hlavní aktivitou, kterou se zabývají specializované parlamentní výbory pro záležitosti EU členských států. Pravomoc projednávat tyto záležitosti je na tyto výbory delegována, aniž by bylo nezbytné projednat stanovisko výboru v plénu parlamentu.

Výbor pro evropské záležitosti PS PČR je jedním z výborů, který Sněmovna musí ze zákona zřídit vždy, a to již od roku 2004. Dalším  méně známým specifikem, o to však více významným, jak připomněl Valenta, je fakt, že výborem přijatá usnesení jsou pojímána jako rozhodnutí a vyjádření Sněmovny a nejsou již dále zařazována do programu jejího jednání. »To znamená, že rozhodnutí výboru by měla být, pro formulaci stanoviska a postojů české vlády při jednáních v orgánech Evropské unie, závazná, i když se osobně domnívám, že ne vždy tomu tak je, a to zejména při separátních kuloárních jednáních vrcholných představitelů jednotlivých členských zemí EU,« zdůraznil pro náš list Valenta. A právě těmi je podle jeho slov současný předseda české vlády Andrej Babiš (ANO) poměrně proslulý.

Zákony podřízené Bruselu

»Členové výboru se vyjadřují i k důležitým nominacím do institucí EU a také disponují kontrolní pravomocí před jednáním v Radě Evropy. Proto je před takovýmto jednáním přizváván na výbor předseda vlády, či jím pověřený zástupce, především potom státní tajemník pro evropské záležitosti – nyní Aleš Chmelař – mj. manžel ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby osvětlil a obhájil předpokládanou pozici vlády,« řekl dále našemu listu Valenta.

Pokud jde o úpravu ústavní problematiky projednávání připravované legislativy Unie v českém parlamentu a v jeho výborech, ta byla přijata v tzv. euronovele Ústavy. Podle čl. 20b Ústavy ČR vláda pravidelně a předem informuje parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství ČR v mezinárodních organizacích nebo institucích uvedených v čl. 10a (rozumí se z členství v EU).

Činnost výboru je možné rozdělit do tří oblastí: projednávání vládou postoupených návrhů aktů a dokumentů ES/EU na základě jejího předběžného stanoviska, kontrola vlády před jednáním v Radě, projednání dalších důležitých záležitostí, jako jsou třeba personální nominace zástupců našeho státu v orgánech EU. Evropský výbor tak projednává veškeré dokumenty a akty týkající se Evropské unie, a ty se pak shromažďují ve veřejně dostupné databázi.

»Výbor pro evropské záležitosti provádí předběžné konzultace návrhů zákonů, do kterých by se měly následně transponovat evropské směrnice, a to ještě před jejich projednáváním ve vládě a potom ve Sněmovně. Za jejich kvalitu a včasnost předložení jsou zodpovědná příslušná rezortní ministerstva,« dodal Valenta s tím, že pak také tento sněmovní výbor v tomto smyslu ověřuje slučitelnost těchto návrhů s právem Evropské unie.

Zabraňme likvidaci suverenity států

Česká veřejnost – alespoň její značná část – má stále větší pocit, že s různými unijními usneseními, nařízeními, zákony, atd. ztrácí ČR značnou část své suverenity. Jinými slovy, že o nás rozhoduje někdo jiný, což se pochopitelně líbí jen málokomu. »Bohužel, někdy se skutečně stává, že zásahy EU do národní legislativy, které jsou zcela nevhodné, leckdy zbytečné a dokonce kontraproduktivní, musí být i při nesouhlasném stanovisku výboru do našeho právního rámce implantovány. Domnívám se, že tento proces, zejména po okleštění naší suverenity Lisabonskou smlouvou, je zvratitelný pouze pevným postojem národních vlád a sekundárně politickou silou Evropského parlamentu. Nelze již dále pokračovat ‚salámovou metodou‘ v likvidaci suverenity národních států ve prospěch nejsilnějších ekonomik či dokonce nevolených byrokratických struktur EU. Dokonce si myslím, že je třeba se vydat cestou opačnou, tedy směrem k posilování národních států a jejich menší závislosti na centru,« zdůraznil pro Haló noviny Valenta.

Připomeňme ještě, že podstatnou částí náplně práce sněmovního výboru pro evropské záležitosti jsou přímá jednání zástupců výboru v orgánech EU, především v Bruselu a Štrasburku, ale i jinde. Jiří Valenta se letos například účastnil jednání ke kontrole Europolu v Sofii či strávil jako člen národní parlamentní delegace několik týdnů ve Štrasburku na pravidelných jednáních Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V neposlední řadě lze uvést i velice častá výborová jednání na domácí půdě s čelnými politiky EU, evropské komisaře či velvyslance a další diplomaty z členských zemí EU nevyjímaje.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 38 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


reich.mir.fan
2018-08-10 16:47
Ale jak ji chcete vrátit pane Valenta když v republice již nic neni
naše a republika je zasviněná Bruselem ve kterém i vy sedíte za
nemalý peníz.S tím ač pravdivým článkem(mělo by se,je třeba)je to
podobné jako když OSN vydá rezoluci ve znění(tam a tam se musí
ukončit boje)a přitom se řežou dál rezoluce-nerezoluce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.