Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Svědectví fotografií jako memento války

Již jen do neděle 19. srpna se návštěvníkům nabízí pozoruhodná výstava fotografií proslulého českého fotografa Josefa Sudka (1896-1976), který těsně po osvobození od fašismu, či ve druhé polovině roku 1945, zachytil svým citlivým objektivem válečnými událostmi zničenou Prahu. Výstava nese název Topografie sutin. Pořádá ji Galerie hl. m. Prahy s Ústavem dějin umění AV v Domě fotografie (Revoluční 5, Praha 1).

Sudkův dosud méně známý soubor Zbořená Praha z roku 1945 zahrnuje necelé čtyři stovky negativů, jež se nyní nacházejí ve sbírkách Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Výstava Topografie sutin představuje reprezentativní výběr z tohoto souboru, a vůbec poprvé. Mnohé snímky byly dosud neznámé, a jsou tedy unikátní. Autorem nových zvětšenin je Vlado Bohdan.

Velká série fotografií ukazuje následky amerického bombardování Prahy 14. února 1945 (údajně záměna za Drážďany), kdy byl mj. zničen Emauzský klášter, Vinohradská synagoga, dílny Národního divadla ad. Zahynulo při tom přes sedm set lidí.

Další část výstavy nabízí fotografie skladiště kovů a demontovaných soch a zvonů na Maninách, kde němečtí nacisté shromažďovali to, co zrekvírovali pro válečné účely hitlerovského Německa. V průběhu války se kovové části, včetně soch významných českých osobností, odtud přepravovaly po lodích do severoněmeckých hutí, kde se tavily a dále zpracovávaly ve prospěch německého zbrojního průmyslu.

Pozoruhodnou součástí Sudkovy sbírky jsou snímky Pražanů, kteří těsně po osvobození přicházeli do centra Prahy, aby na vlastní oči spatřili zkázu svého města a jeho památek, ale i uctili oběti války, například před Staroměstskou radnicí. Jedním z klíčovým momentů Pražského povstání se staly boje právě o Staroměstskou radnici. Sudkovu pozornost přitáhly mnohé detaily zcela zničené novogotické části radnice (později stržené) a velmi poničené věže a orloje, které se podařilo rekonstruovat. Fotografie z tohoto souboru dokládají, že požárem války byly zasaženy i mnohé další historické domy na Staroměstském náměstí.

Návštěva výstavy Topografie sutin je radostí pro milovníky fotografického umění, ale také poznáním pro ty, kteří se zajímají o historii. Je možné si tak připomenout mnohé pražské objekty, které po válce změnily svůj vzhled nebo byly odstraněny. Výstava je především velkým mementem války! Sám Sudek v důsledku válečného zranění z fronty první světové války měl jen jednu ruku.

Fotografie Mistra Sudka jsou doplněny snímky dalších autorů, jež také byly skryty v archivech. Jsou se Sudkovou tvorbou přísně tematicky spojeny. Pořadatelé zaslouží ocenění za obsažný tištěný doprovodný materiál, který získá každý návštěvník ke vstupence.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 13 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama