Falešné zprávy neboli fake news

Jedním z mých cílů jako předsedy podvýboru pro svobodu slova a média, který je podvýborem petičního výboru, je také problematika boje s fake news, což je typ tzv. žluté žurnalistiky (jedno z označení pro bulvární tisk, který používá nepříliš etické novinářské postupy) šířící dezinformace či hoaxy. Odpovídajícím překladem anglického slova hoax je české slovo mystifikace. V elektronické komunikaci funguje jako speciálně nevyžádaná zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí nebo se třeba snaží uživatele pobavit a bývá zakončena výzvou žádající o další rozeslání. Běžný uživatel jim často věří a v dobré víře jej šíří dále. Jedná se však o nebezpečný jev, kterému je nutno se bránit. Nejen, že obtěžuje příjemce, ale dává často i nebezpečné rady, snaží se vyvolat strach, manipulovat s názory lidí, poškodit instituci, značku, firmu nebo výrobek apod.

Každý šiřitel takovýchto zpráv, který často ani nezauvažuje o jejich pravdivosti, natož aby se snažil si takovouto zprávu ověřit i z jiných zdrojů, často vůbec nepomýšlí na důsledky svého počínání. Nejen, že ztrácí svou vlastní důvěryhodnost, ale pokud toto činí z pracovního e-mailu, může utrpět i pověst příslušné firmy či úřadu. Může také dojít k prozrazení důvěrných informací, protože rozesílatel často ponechává adresy příjemců ve zprávě a tím se šíří obrovský seznam e-mailových adres mezi jinak neurčené množství cizích lidí.

V poslední době, v rámci honby za senzačním titulkem, dochází ke zneužívání polopravd, které opomenou zmínit nějaký detail, který je pro celou (polo)pravdu nakonec velmi zásadní a mění její význam. A tak třeba nahradíme Sovětský svaz Ruskem, sem tam dodáme Putin a máme opět o čem psát.

Pokud se jedná o vyjádření jednotlivce nebo názor novináře, za kterým si stojí, jde to považovat za vyjádření jeho názoru. Pokud se však jedná o ideovou linku vlastníka redakce s požadovaným vyzněním informace, je už na pováženou, zda nejde o informování, ale ovlivňování. Potom úplně stačí udělat jednou na mladé redaktory bububu a autocenzura zapracuje sama. O to nebezpečnější je to u známých mediálních osobností, u kterých posluchač nebo čtenář očekává vyšší podíl objektivity.

Základním nástrojem pro boj proti hoaxům je zdravý rozum. A jejich nejjednodušším řešením je ignorovat je nebo je rovnou smazat.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 57 hlasů.

Leo LUZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-08-25 13:36
Pan Luzar to s tou "opatrnosti" občas trošku přehání. Ono i
nahrazování českého výrazu "Prachsprostá lež" výrazem
"Fake news", je takovým litím voňavky do žumpy.
fronda
2018-08-25 12:51
Přesně tak. Jestli to není přímo zrada, tak je to rozhodně ostuda a
pravičákům se tím stejně nezalíbí. Ale nutno uznat, oproti
tragickým hlasováním FS na přelomu let 89 a 90, kdy se nenašel nikdo,
kdo by se vzepřel reakci, je to zdržení se alespoň nějaký posun.
albrecht1
2018-08-25 11:06
Toto co je uvedeno určitě falešná informace neni,nebo snad je? Jako
reakci na chování poslaneckého klubu ksčm při hlasování
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68053&l=cz , schválili členové OV
Brno venkov prohlášení v tomto znění : "Prohlášení OV KSČM
Brno venkov k hlasování 18. schůze, 22. srpna 2018, 16:01 o Uctění
památky obětí invaze a okupace v roce 1968. Antikomunistická
propaganda zneužívá událost 21. srpna 1968 k šíření nenávisti
vůči komunistům a překrucuje historii. Členové OV KSČM Brno venkov
se znepokojením přijali informaci o způsobu hlasování členů
parlamentního klubu KSČM. Zdržení se hlasování v této věci
považujeme za chování nehodné komunisty. Zároveň odsuzujeme
vyjádření podpory tomuto antikomunistickému návrhu ze strany poslanců
s. Dolejše, s. Luzara, s. Koníčka. S přístupem poslanců KSČM k
tomuto hlasování se neztotožňujeme."
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.