Ilustrační FOTO - Pixabay

Tuzemskou ekonomiku teď táhnou především investiční výdaje a spotřeba domácností

Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl podle zpřesněného odhadu mezičtvrtletně o 0,7 procenta a meziročně o 2,4 %. Hlavními faktory růstu tuzemské ekonomiky byly podle statistiků investiční výdaje a spotřeba domácností.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,5 % a meziročně vzrostla o 2,4 %. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl, uvedl ČSÚ. HPH v něm rostla o 0,2 % mezičtvrtletně a o 2,8 % meziročně, přičemž se zvyšovala hlavně produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů, elektrických zařízení, výroba kovů a kovodělných výrobků. Dále se dařilo odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Růst HPH v těchto odvětvích činil 0,5 % mezičtvrtletně a 3,4 % meziročně. Vysoký růst HPH zaznamenalo rovněž stavebnictví (o 0,8 % mezičtvrtletně a o pět procent meziročně).

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP ve 2. čtvrtletí podpořen zejména domácí poptávkou. Na jejím vzestupu se podílely zvláště rostoucí investiční výdaje a spotřeba domácností, uvedli statistici.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 0,7 % a meziročně o 3,5 %. V meziročním srovnání rostly výdaje ve všech kategoriích spotřeby, i když s nižší dynamikou než v předchozím čtvrtletí. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 0,2 % a meziročně o 2,6 %.

Pokračoval vysoký růst investiční aktivity. Tažen byl především investicemi do staveb a budov včetně obydlí, do strojního vybavení i dopravních prostředků. Tvorba fixního kapitálu byla vyšší mezičtvrtletně o 1,7 % a meziročně o 7,8 %.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se ve 2. čtvrtletí snížilo meziročně o 3,7 miliardy korun. Vývoz, který vzrostl meziročně o 3,5 %, byl podpořen zejména obchodem s elektronickými a optickými přístroji a stroji a zařízeními. Naopak se vyvezlo méně dopravních prostředků. Na růstu dovozu o 4,4 % se významně podílel obchod s rafinovanými ropnými produkty a s ostatními dopravními prostředky.

»Výsledkem pozitivního ekonomického vývoje bylo, že ve 2. čtvrtletí pracovalo v České republice o 101 000 osob více než před rokem,« uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Podle ČSÚ bylo u nás ve 2. kvartálu zaměstnáno v průměru 5,436 milionu osob. Celková zaměstnanost se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,6 %, meziročně vzrostla o 1,9 %.

»Vzhledem k rostoucímu napětí na trhu práce dochází ke zrychlování růstu mzdových nákladů (+9,8 %), což na druhou stranu neznamená nic jiného, než pokles ziskovosti firem dále pod 50 %. I tak je však ve srovnání v unijním měřítku nadprůměrná, a proto nelze zatím plošně hovořit o ztrátě konkurenceschopnosti či investiční přitažlivosti ČR,« komentoval výsledky statistiky pro Haló noviny analytik ČSOB Petr Dufek.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1, celkem 1 hlas.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.