Ilustrační FOTO - Haló noviny

Brno chce založit družstevní bydlení

Vedení města Brna se snaží řešit nelehkou situaci občanů v bydlení. Dalším z opatření, jak pomoci mladým lidem, kteří nedosáhnou na klasické hypotéky, je zřízení bytového družstva. Díky tomu získají tito lidé bydlení, které budou následně splácet. Radní města schválili Koncepci družstevního bydlení pro mladé, která dává projektu jasnou podobu.

Družstevní výstavbu bytů političtí představitelé Brna po roce 1989 zrušili jako prý odpornou totalitní komunistickou megalomanii. Zastavili výstavbu komunistických »králíkáren«, tedy sídlišť okolo města s tím, že paneláky už nesmějí ničit lidi. Zájemci o bydlení se měli postarat sami o sebe v nastupujícím údajném blahobytu obnoveného kapitalistického tržního hospodářství. A to bez potřeby užívat dotovanou bytovou výstavbu z rozpočtu zavrženíhodného socialistického státu, zejména u mladých rodin.

»Smyslem současného bytového družstevnictví je zajistit dostupné bydlení. Město chce touto formou pomoci mladým rodinám, které mají omezené příjmy a nedosáhnou na hypotéky. Založením bytového družstva tak bude město garantovat lepší podmínky vyjednané s bankou či dodavateli družstva pro výstavbu domu,« komentoval první náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Podstatou tohoto druhu bydlení je to, že družstevník není od začátku vlastníkem svého bytu, tím je družstvo. Družstevník si od družstva byt tzv. pronajímá, a to do jeho celkového splacení. Následně dochází k převodu bytu do jeho vlastnictví.

»Nyní schvalujeme koncept, kterým se bude vedení města řídit. V praxi to bude vypadat tak, že Rada města Brna vyhlásí zadávací řízení na stavbu a k tomu schválí záměr vzniku družstva. Následně vyhlásíme nabídkové řízení na družstevníky, jehož součástí budou přesná kritéria. Zájemci se budou moci hlásit on-line přes web města,« dodal Hladík.

Veškeré finanční prostředky na výstavbu bytu bude zajišťovat družstvo. Družstevník se pak bude podílet svým členským vkladem a následně v rámci nájemní smlouvy bude splácet svůj podíl po dobu maximálně 25 let. Družstvo bude mít také jasná pravidla, kterými se bude řídit.

Základní členský vklad je pro všechny stanoven na 10 000 Kč. Pro družstevníky je pak další členský vklad stanoven dle odpovídající velikosti bytu. Při podpisu smlouvy složí 400 000 až 700 000 Kč, kdy zbývající peníze za byt doplatí v měsíčních splátkách.

Rozvojové lokality určené v Brně k Družstevnímu bydlení pro mladé jsou: Černovice »Na Kaménkách«, Nový Lískovec, Kamenný vrch II a Starý Lískovec - Západní brána. Podmínky pro vstup do družstva jsou: Žadatel musí být občanem ČR nebo občanem členského státu EU. Manželé či partneři, samoživitel, samoživitelka dosáhli ke dni podání žádosti 18 let, žádný z manželů či partnerů, samoživitel nebo samoživitelka však v den podání žádosti nedosáhl věku 36 let. Dále manželé či partneři žijí ve společné domácnosti (prokazováno nájemní smlouvou či pouze dokladem totožnosti), neplatí pro samoživitele, samoživitelku. Čistý příjem obou manželů či partnerů, samoživitele, samoživitelky se pohybuje v rozmezí od 35 000 do 50 000 Kč za jeden kalendářní měsíc (bude prokazováno za předcházející tři měsíce ode dne podání žádosti a současně za předcházející kalendářní rok). Demonstrativní výčet: peněžitá pomoc v mateřství, příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, příspěvky na děti. Dále pak manželé či partneři, samoživitel, samoživitelka nesmějí vlastnit jakýkoliv nemovitý majetek určený k bydlení (bude prokazováno výpisem z katastru nemovitostí). Rovněž nesmí být ke dni podání žádosti v rozvodovém řízení, neplatí pro samoživitele, samoživitelku. Manželé či partneři, samoživitel, samoživitelka k žádosti musí dále doložit výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní pojišťovna, příslušný finanční úřad).

Žadatelé splňující výše uvedené podmínky budou přijímáni do družstva v pořadí dle data podání žádosti. Upřednostněni budou manželé, partneři, samoživitel nebo samoživitelka, jsou-li rodičem dítěte nebo dětí žijících ve společné domácnosti (vztahuje se také na děti osvojené jedním z manželů nebo partnerů) - informovali současní radní města Brna.

Předseda klubu zastupitelů města Brna za KSČM Martin Říha k tomu dodal: »Ano, i my komunisté máme toto v programu. Je to naše představa způsobu, jak mladé rodiny mohou přijít snadno k dostupnému bydlení. Škoda, že pan náměstek s tímto nápadem přichází až teď. My máme zkušenosti s touto formou bydlení již z minulosti. V 80. letech minulého století se postavilo mnoho bytových domů pro mladé a je potěšující, že dnešní představitelé města chtějí z této historie čerpat. Nebylo sídliště, kde by nebylo bytové družstvo. My chceme na tuto formu dostupného bydlení navázat.«

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 9 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.