Ilustrační FOTO - Pixabay

Nákup léků bez soutěže a za různé ceny

Tři zdravotnická zařízení - Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice v Motole a Ústřední vojenská nemocnice v Praze – pořizovala v letech 2014 až 2016 zdravotnický materiál často bez zadávacího řízení, nezřídka na základě přímých objednávek.

Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, která odhalila v těchto třech nemocnicích i netransparentní přijímaní bonusů od dodavatelů. Podle ministerstva zdravotnictví však kontroloři nezjistili žádné problémy, o kterých by nevědělo a které by aktivně neřešilo. »Prověřované nemocnice pořizovaly léčiva pomocí zadávacího řízení spíše minimálně, přestože jsou jakožto veřejní zadavatelé povinny tento postup využívat,« uvedli kontroloři. Z porovnání cen pak vyplynulo, že nemocnice nakupovaly shodná léčiva a zdravotnické prostředky i za podstatně rozdílné ceny i od stejných dodavatelů.

»Nález NKÚ pouze znovu upozornil na praxi, která je v českých zdravotnických zařízeních, nejen těch státních, dlouhá léta běžná a která samozřejmě vede k možná pro někoho výhodné nepřehlednosti v oblasti nemalých výdajů za léky a zdravotnické prostředky,« reagovala na kontrolu stínová ministryně zdravotnictví KSČM, dlouholetá poslankyně a současná kandidátka KSČM do Senátu v Náchodě Soňa Marková. Podle ní k tomu přispěla i mnohaletá bezradnost a možná i záměrná neochota dosavadních ministrů zdravotnictví tento složitý problém řešit, i rezignace na důslednou kontrolní funkci zřizovatele.

Podle kontroly v případě vzorku tzv. centrových léků vojenská nemocnice využila zadávací řízení u 24 procent z těchto léčiv, FN Motol přibližně u 19 procent a FN Brno tímto způsobem nepořídila dokonce žádné z léčiv. U vzorku protiinfekčních léků využila ÚVN zadávací řízení u 29 procent pořízených léčiv, FN Brno u 15 procent a FN Motol jen v pěti procentech případů. Podobné výsledky kontrola zjistila i v případě zdravotnického materiálu, který například FN Brno nakupovala zcela bez zadávacího řízení.

Nezanedbatelné cenové rozdíly u stejného zboží od stejného dodavatele podle kontrolorů ukazují, že existuje prostor pro snižování nákladů v hospodaření nemocnic. Stejné léky, třebaže je objednávaly u stejného dodavatele, totiž nakupovaly nemocnice za různé ceny. Rozdíl činil i mnohonásobek. »Lék PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI např. nakupovala FN Motol po 385 korunách za balení, ÚVN pak stejný lék pořizovala původně za 2103 korun. Jednalo se přitom o nákup od stejného dodavatele,« uvedli příklad kontroloři. Existuje tak podle nich prostor pro šetření.

Marková:Jasná pravidla měla platit už dávno

S nákupem léčiv a zdravotnického materiálu je spojeno také vyplácení bonusů nemocnicím od dodavatelů. NKÚ např. zjistil, že FN Brno a Motol neuzavřely všechny smlouvy týkající se bonusů písemně. Uzavřené smlouvy pak s odkazem na obchodní tajemství nezveřejňovaly v registru smluv.

»Jasná pravidla měla být stanovena již dávno a hlavně je nutné zabezpečit dostatečné předvídatelné financování zdravotní péče. Nemocnice by pak nepotřebovaly tzv. bonusy či různé kličky, aby s nimi dofinancovávaly nezbytné investice, potřebné léčivé přípravky, zdravotnický materiál nebo dokonce odměňování zdravotnických pracovníků, aby jim neodcházeli lékaři a sestry,« zdůraznila v rozhovoru pro náš list Marková. Uvedla, že důležité nyní bude, jestli deklarovaná nápravná opatření budou dostatečná a účinná. »Jde přece především o to, aby zdravotnická zařízení poskytovala potřebnou kvalitní péči všem pacientům,« prohlásila.

Ministerstvo v reakci uvedlo, že na jaře připravilo příkaz, který dal jasná pravidla zadávání veřejných zakázek a získávání bonusů a nakládání s nimi. Byly zavedeny přísné kontrolní mechanismy využívání výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek. »Nemocnice tak nově ministerstvu hlásí a odůvodňují využití jednacího řízení bez uveřejnění, které umožňuje oslovit jen vybrané dodavatele, nebo takzvaného nahodilého nákupu pro akutní potřebu, který byl často, a kontrola NKÚ to ukazuje, nástrojem, jak se vyhnout zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení,« uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Ministerstvo také podrobně prověří možnost nastavení výše bonusu jako jednoho z kritérií veřejných zakázek na nákup léčivých přípravků, jak navrhuje NKÚ. Pokud se ukáže, že i nyní jde o vhodný nástroj, ministerstvo aktualizuje příslušný příkaz ministra, uvedla mluvčí.

Podle NKÚ kvůli absenci jasných pravidel nemocnice přistupovaly v zadávacích řízeních k bonusům odlišně. »FN Motol při výběrových řízeních bonusy jako kritérium vstupující do výsledné ceny nezohledňovala. Naopak příkladem dobré praxe je ÚVN, v jejíchž výběrových řízeních byla kritériem nejen nabídková cena, ale i bonus,« uvedli kontroloři.

Hodnota celkových bonusů za léčiva a zdravotnické prostředky se v kontrolovaných letech u prověřovaných nemocnic pohybovala kolem miliardy korun.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 16 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.