Nové informační desky se nacházejí za sochou maršála Koněva. FOTO - autorka
Rozhovor Haló novin s Ivanem Hrůzou, zastupitelem MČ Praha 6 a hlavního města Prahy (KSČM)

Vytvářejí se podmínky pro účelové přepisování dějin

V posledním období jste se velmi angažoval v obhajobě historické pravdy o sovětském maršálovi I. S. Koněvovi, osvoboditeli Prahy, středních, východních a severních Čech. Koněvova pražská socha sice přestála snahy některých skupin o její odstranění, dokonce byla opravena – ovšem za cenu nové informační tabule. Co vás na ní nejvíce pobuřuje?

Považuji za nutné upřesnit, že oprava pomníku nebyla k termínu odhalení nových informačních desek zcela dokončena. Některé desky jsou prasklé, na části míst chybí spárování mezi obklady. Odmítám akceptovat informační tabule jako takové, protože se to běžně nedělá. Navíc v případě maršála Koněva informační tabule obsahuje nepochybně zcela tendenční a účelový text. V rámci protiruského tažení byla vytvořena spekulace o tom, že maršál Koněv »osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy« v roce 1968 do Československa. Když jsem chtěl po starostovi MČ Prahy 6 Mgr. Kolářovi (TOP 09) důkazy a fakta, byl jsem jeho zástupcem Mgr. Lacinou (STAN) odkázán na novinový článek. Proč by v případě nutnosti k tomu potřebovali Koněva? Byli jsme spojeneckou zemí, a pokud by někdo chtěl takovýto průzkum provádět, měl k tomu dostatek možností bez přičinění Koněva. Tato účelová spekulace se však hodila do záměru vedení radnice v Praze 6 spojit odhalení nových popisných desek s 21. srpnem a protiruskou kampaní. Není proto náhodou, že se ono fakty nepodložené tvrzení ocitlo na informační desce.

Zkrátka spekulativní tvrzení o zaštítění zpravodajských aktivit maršálem Koněvem nikdo dosud nedoložil. V některých posledních článcích se již formulace mírní a relativizuje doplněním slova pravděpodobně

Jinou nehorázností je nový text uvádějící, že jednotky 1. ukrajinského frontu »jako první vstoupily« do Prahy. Tato informace se záměrně vyhýbá původnímu textu o záchraně Prahy před zničením, ale i slovu osvobození. Je tak navozována představa, že Sověti přijeli do osvobozené Prahy. To je ale v rozporu se skutečností. Mimo jiné 8. května německá vojska vedla koncentrovaný ničivý úder v prostoru Staroměstského náměstí za použití tanků a pěchoty, při kterém okupanti zapálili historickou radnici, dne 9. května byl zasažen sovětský tank na Klárově a ještě potom probíhaly střety Rudé armády s fanatickými nacisty, kteří stříleli z různých úkrytů. V případě nového textu na pomníku jde o jasný příklad přepisování dějin. Jiná část textu je vytržena z kontextu doby, jako by se mělo zapomenout na okolnosti, včetně probíhající války, byť studené. Jsem rád, že nepřerostla v onu horkou a že žijeme v míru.

Mě osobně překvapilo, že vznikly tři desky nové. Domnívala jsem se, že zůstane ta původní, u níž se objeví cedule doplňující. To jsem špatně pochopila záměry radnice, nebo to i pro vás coby zastupitele bylo překvapení, tedy podraz od radnice?

Takový byl návrh rady MČ, který byl následně schválen většinou Zastupitelstva MČ Prahy 6. Podnět k projednání v zastupitelstvu vznesla ODS, která z opozičních lavic navrhla tento bod zařadit do programu zasedání zastupitelstva.

Text, na kterém si starosta Prahy 6 Kolář velmi zakládá, prý posvětil Vojenský historický ústav a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Jméno historika je – jak uvedeno v tisku - utajeno, což se v dnešní době jeví jako směšné.

V rozhovoru pro Echo24 místostarosta MČ Prahy 6 Lacina na výslovný dotaz novinářky dne 20. srpna řekl, že jméno historika, který text dával dohromady, nezveřejňují z důvodu jeho bezpečnosti. Na další dotaz »proč«, odpověděl doslova: »Rozhodli jsme se tak v zájmu jeho bezpečnosti. Žijeme v době novičoku, v době, kdy se na území Česka pohybují agenti ruských tajných služeb a kdy prezident Miloš Zeman k výročí okupace nemravně mlčí. Nechceme autora ohrozit.« Čtenář nechť si sám udělá úsudek o duševním zdraví našeho pana místostarosty. Nepovažuji za nutné takovýto blábol jakkoli komentovat.

Máte nějaké ohlasy i od dalších členů Zastupitelstva Prahy 6, myslím ohlasy kritické?

Při hlasování v zastupitelstvu jsme s předsedkyní klubu zastupitelů KSČM hlasovali otevřeně proti návrhu, Jiří Dolejš, ač přítomen, nehlasoval. Někteří další z jiných politických klubů se hlasování také vyhnuli, další se zdrželi. Patřili k nim například sociální demokraté, kteří svůj nesouhlasný názor vyslovili i v rozpravě během jednání Zastupitelstva MČ Prahy 6. Na poslední vývoj ještě reakce neznám.

Byl text dříve, než byl odlit do bronzu, nějak veřejně konzultován nebo bylo o něm aspoň zastupitelstvo informováno?

Náš návrh na debatu u kulatého stolu na dané historické téma nebyl vedením radnice přijat.

Koněvovy jednotky Rudé armády osvobodily nacistický koncentrační tábor Osvětim. Proto se loni na podzim do obhajoby Koněva, resp. jeho vojsk, zapojil i izraelský rabín pan Bohbot. Může i nyní nějak pomoci?

Každý slušný člověk může pomoci, protestovat a žádat vedení radnice Prahy 6, aby nepřekrucovalo účelově historii. Původní deska na pomník patří, skutečnosti neprokázané a tendenční patří na konference, nikoli na pomník, který vyjadřuje úctu osvoboditelům od německého nacismu. Dodatečně umisťované desky s takovými informacemi na pomníky nepatří.

U příležitosti oslav 75. výročí vítězství v kurské bitvě (23. srpna 1943) jste ve svém projevu u Koněvovy sochy řekl, že samosprávy v Praze u jiných pomníků a soch umisťovat doplňující následné informace nehodlají a audity životopisů nepřipravují. Víte to jistě? Ke změně textu sáhli před lety zastupitelé litomyšlští, kteří upravili nápis na soše svého rodáka Zdeňka Nejedlého.

V Praze z poslední doby žádný takovýto případ neznám a chci věřit, že podobné aktivity nebudou pokračovat. Ono je to poněkud pro současnou vládnoucí moc riskantní. To, co se děje v rámci vyvolávání protiruských nálad nebo otevřeného antikomunismu, by mohlo vyústit v boj o sochy a pomníky. Při změně politické reprezentace a nálad by mohly na stejně tendenčních základech vznikat nové informační tabule i jinde, třeba u těch soch a pomníků, které staví a pořizuje současná vládnoucí garnitura.

Co říkáte tomu, že radnice Prahy 6 načasovala odhalení nových desek na 21. srpen? A kdo byli lidé, kteří přišli na toto odkrytí nových desek?

Nebyla to náhoda, ale jak jsem již uvedl, podle mého soudu šlo o záměr připravený vedením radnice. My komunisté jsme přišli protestovat. Část účastníků nás urážela výrazy, které nestojí ani za opakování. Jedna dáma nás začala okřikovat, že nás vlastně osvobodili Ukrajinci. Zřejmě neví, že onen front se dříve jmenoval Voroněžský a že označování souviselo s místem prováděných vojenských operací a nemá žádnou souvislost s národnostním složením. Přišli i někteří z těch, kteří usilují o odstranění pomníku z veřejného prostoru. Část z nich byla dříve spojena s politickou reprezentací TOP 09. Zahlédl jsem i některé politiky ze Strany zelených, ale na důvody jejich přítomnosti jsem zatím neměl možnost se zeptat. Typická veřejnost Prahy 6 to rozhodně nebyla.

Víte, zdali i někde jinde v ČR se takto licitovalo či licituje o úloze osvoboditelů?

Žijeme ve složité době. Blíží se výročí Mnichova a anexe našeho pohraničí, po které následovala nacistická okupace a více než 360 tisíc obětí. To vše předcházelo osvobození Československa, při kterém určující roli nesl Sovětský svaz a Rudá armáda. Pamětníci vymírají, a tak se vytvářejí podmínky pro účelové přepisování dějin. Je naší povinností nezapomínat a nezkreslenou minulost připomínat.

Překvapila mě také argumentace místostarosty Laciny v rozhovoru pro Echo24, že socha byla postavena v roce 1980, nebyla prý produktem spontánního poděkování Rudé armádě, a »s osvobozením má pramálo společného« – cituji pana Lacinu - a tudíž je jaksi možné v jeho logice ji jakkoli upravovat a vykládat. Co říkáte tomuto?

Pan Lacina je svérázný člověk, který chce být něčím zajímavý, a proto usiluje zvláště před volbami některými výroky upoutávat na sebe pozornost. Na radnici se mu práce příliš nedaří, nedávno mu zastupitelstvo neschválilo materiál obsahující návrh realizace koncepce zvyšování kapacit mateřských a základních škol. Zastupitelstvo většinově usoudilo, že návrh nemá potřebnou kvalitu. Mimochodem nyní onen místostarosta pracuje na záměru zřídit sochu Marie Terezie nad garážemi u Pražského mostu. Jsem velmi zvědav na obsah informačního textu, který na pomník umístí. Ale dost možná, že po volbách to bude nakonec řešit někdo jiný.

Pokračuje petice na obranu památníku maršála Koněva?

Musíme se v kolektivu petičního výboru poradit. Za nastalé situace by bylo vhodné vytvořit petici novou a aktualizovat požadavky.

Není čas pro to, aby se zařídila nová cedule například u sochy Winstona Churchilla na Praze 3, který má na svědomí miliony obětí v Bengálsku? Nebo u hmotných památek na Václava Havla připomenout humanitární bombardování či omluvu sudetským Němcům?

V dané souvislosti se to ukazuje jako logická varianta. Opravdu ale chceme zaměřit svou politiku na dodatkové informační desky? Při každé změně politické reprezentace obsah textu účelově měnit? Považuji za důležitější vrátit důstojnost a historickou pravdu pomníku maršála Koněva.

Jak se projeví nová situace u Koněvovy sochy v předvolební kampani na Praze 6?

V Praze 6 jde samostatně do voleb skupina osob, která usiluje o odstranění pomníku maršála Koněva. Mám důvod se domnívat, že do zastupitelstva nakonec zvoleni nebudou. Ve volebním programu KSČM se odrážejí potřeby většiny občanů Prahy 6, ukazujeme na to, co nám vadí a co chceme prosadit a změnit. Názory neměníme, přeběhlíky nemáme, a tak hodláme i nadále bránit historickou pravdu před tendenčním přepisováním dějin. V tomto smyslu budeme pokračovat i v našem původním úsilí o zachování pomníku maršála Koněva ve veřejném prostoru a navrácení původní desky.

Co inspirativního naleznou občané ve volebním programu KSČM na Praze 6?

Vadí nám celá řada nešvarů a problémů, které současné vedení radnice neřeší nebo reaguje nedůsledně a pozdě. Vystupujeme důrazně proti jakékoli formě korupce. Praha 6 nesmí být domov jen pro bohaté, náš program v řadě směrů odráží solidaritu, dlouhodobě požadujeme, aby naše městská část zahájila obecní bytovou výstavbu se zaplatitelným nájemným, usilujeme vytvořit veřejně kontrolovatelné pořadníky. Chceme podstatně zlepšit dopravní situaci a významnou měrou snížit negativní dopady z dopravy na život občanů. Bráníme zahrádkové osady, usilujeme o zlepšení životního prostředí, odmítáme výprodej obecního majetku a špatné hospodaření, nesouhlasíme se zahušťováním zástavby. Máme zkušenosti s organizováním odporu proti nedůvodnému zdražování pitné vody, zvyšování nájmů, již řadu let prosazujeme bezplatnou MHD. Nemáme za sebou žádné aféry, jsme zkušenou opozicí. Je toho opravdu hodně a bylo by to na samostatný rozhovor.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 74 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-09-08 00:03
Přesně tak, o bílém teroru se dnes mlčí. Přitom byl rozpoután už
při porážce Pařížské komuny i dřív.
rosemil71
2018-09-07 13:19
Hm a komunisti byli věšeni na kandelábrech a přibíjeni na vrata
stodol.To byl tedy pokus o demokracii?Dobře,že tomu bolševik učinil
přítrž.
hajek.jiri51
2018-09-07 12:58
Einstein měl pravdu. Lidská blbost a dodal bych i nicotnost je
nekonečná! Koněv měl nejen obrovské zásluhy na porážce
hitlerovského fašizmu, ale taky na tom že zarazil pravičácké
bestiální vraždění v Budapešti při "revoluci" v 1956.
Mimochodem tam se taky napřed mávalo transparenty s hesly o
"Socializmu s lidskou tváří"!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.