MUDr. Petr Popov FOTO – 1. LF UK a VFN Praha

Ženy jsou více než muži ohroženy alkoholismem

Významným léčebným programem, o nějž se rozšířilo původní protialkoholní oddělení založené pod vedením MUDr. Jaroslava Skály před 70 lety (7. září 1948) v budově u kostela sv. Apolináře v Praze, byla také specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu. Ta vznikla v roce 1971 v Lojovicích. Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů (doporučenou délkou 17 týdnů) na lůžkovém oddělení a v ambulanci.

U příležitosti významného výročí založení tohoto protialkoholního oddělení - které bylo první svého druhu u nás, dynamicky se rozšiřovalo a vznikaly v rámci něho unikátní léčebné programy - se uskutečnila na půdě 1. lékařské fakulty UK tisková konference. »Léčba závislosti u žen tvoří jedno z ohnisek činnosti kliniky, a to jak v samotném léčebném provozu a rehabilitaci, tak i ve výuce a výzkumu. Navazujeme zde na velmi úspěšnou práci dr. Luďka Kubičky, který se výzkumem specifik ženské léčby systematicky zabýval právě na souboru pacientek léčících se na oddělení vzniklém v roce 1971. Do výzkumu zapojujeme již studenty a např. na fenomén tzv. zelených vdov nebo specifika osamělého pití u žen bylo zaměřeno již několik diplomových prací,« informoval primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze MUDr. Petr Popov.

Na ženském oddělení se podařilo také úspěšně implementovat profesi adiktologa/adiktoložky – na příkladu úspěšné absolventky fakulty lékařské Anny Vondrové lze demonstrovat cestu těchto nových zdravotnických profesionálů k pacientům.

Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se ženský alkoholismus nevyhýbá žádné společenské skupině, jsou pacientky laickou i odbornou veřejností stigmatizovány. »Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,« vysvětlil PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Věnují se i prevenci

Klinika při léčbě ženské závislosti na alkoholu nezůstala pouze u své tradiční disciplíny, kterou je léčba chronických uživatelek. Nově se zabývá také prevencí a ženám jsou věnovány samostatné části nového webu www.alkoholpodkontrolou.cz. Součástí poslední kampaně zaměřené na souvislost mezi pravidelným pitím a rizikem vzniku rakoviny byla témata spojená například s rakovinou prsu a dalšími onemocněními.

Statistika

Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy.

Poměr závislostí u žen léčených na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2017:

 • 50 % léčených žen bylo závislých čistě na alkoholu;
 • 25 % pacientek udávalo při přijetí problémy s alkoholem, ale ve skutečnosti šlo buď o kombinovanou závislost na ilegálních drogách a alkoholu, nebo o zkříženou závislost a přechod od ilegálních drog k alkoholu;
 • 15 % žen mělo kombinovanou závislost na alkoholu a návykových lécích (často při přijetí udávají buď pouze problém s léky, nebo s alkoholem);
 • 10 % tvořily pacientky se závislostí na stimulanciích – zpravidla v kombinaci s THC a alkoholem – nebo opiátech;
 • novinkou byly dvě pacientky ve středním věku s trvajícím zneužíváním kanabinoidů (při dominující závislosti na alkoholu).

 

Věk léčených žen

 • 60 % ve věku 36–55 let;
 • 14 % nad 60 let; dvě třetiny z nich léčbu řádně dokončily s výrazným zlepšením somatického stavu i kognitivních funkcí;
 • 33 % mladších 35 let; polovinu z nich tvoří pacientky s aktuální závislostí na ilegálních drogách nebo ty, které se s ní již dříve léčily; druhá polovina pacientek má kombinaci závislosti na alkoholu nebo lécích a poruchy příjmu potravy.

 

Závěry

 • Čím dříve začne mladá žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti.
 • Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu.
 • Ženské tělo má větší zastoupení tuků a má menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku, proto se žena rychleji opíjí a déle opilá zůstává.
 • Pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (0,5 litru 12° piva, 0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů).
 • Po delší době pití dochází u ženy rychleji k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, je vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění.
 • Populace žen závislých na alkoholu mládne – zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek alkoholiček kolem 30–40 let, tato hranice postupně klesá.
 • Rizikové jsou často psychicky náročné profese, např. zdravotní sestry, učitelky, lékařky, soudkyně...
 • Odborníci také upozorňují na nebezpečný fenomén tzv. nárazového pití, který u žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, sexuálně přenosných chorob, srdečních problémů nebo nechtěného těhotenství.

(za, mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 6 hlasů.

(za, mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.