Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vyslyší Hamáček Ondráčka a policisty?

Policistům se možná od ledna uleví. Pokud Sněmovna schválí ve zrychleném režimu návrh Zdeňka Ondráčka (KSČM) a poslanců dalších stran zastoupených v dolní komoře, ubude jim papírování. Vyřešení problému se skrývá – laicky řečeno - v pouhém slově domluva.

A ještě jinak jednoduše řečeno – poslanci chtějí vrátit příslušný zákon do stavu, který u nás platil do konce června loňského roku. Reforma přestupkové legislativy účinná od července 2017 situaci zkomplikovala. Jde o možnost řešení přestupku. Před reformou policie řešila drobné prohřešky domluvou, která se nikde nezaznamenávala. Novela však přišla s napomenutím. Ač to tak na první poslech nezní, rozdíl ve slovech je obrovský.

V této věci interpeloval na jaře písemně Ondráček ještě ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), s jehož odpovědí nebyl spokojen, a ve Sněmovně už na jeho otázky poté reagoval ministr Jan Hamáček (ČSSD). Ondráčkovi šlo o to, že s příkazem pro napomenutí, uloženém na místě, mají policisté nakládat stejně jako s pokutovými bloky. »Zjednodušeně řešeno policista, který se rozhodne za spáchání přestupku uložit jeho pachateli toliko napomenutí, bude administrativně zatížen stejně jako ten, který mu uloží pokutu,« uvedl Ondráček v interpelaci. Takže zvýšení byrokracie. Už v diskusi s Hamáčkem uvedl, že připraví novelu, která by zbytečné zátěže policisty zbavila. Ministr mu dal zelenou – poslanecká iniciativa v této věci je rychlejší než ministerská.

Vraťme se ke starému osvědčenému

»Námi navrhované změny představují fakticky návrat k právní úpravě účinné do 30. června 2017, která se ukázala z hlediska praktických potřeb řešení bagatelních případů jako vhodnější,« řekl našemu listu Ondráček. Zdůraznil, že cílem navrhované právní úpravy je stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. »Zároveň se navrhuje vypustit možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě,« dodal. V případě přijetí Ondráčkem navrhované úpravy tedy správní orgán před rozhodnutím o přestupku příkazem na místě nejprve zváží, zda k projednání přestupku nestačí domluva vzhledem k jeho závažnosti a osobě pachatele. Domluvu budou přitom policisté využívat zejména, když je míra společenské škodlivosti daného činu tak nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené.

Zdeněk Ondráček.

Domluva bude tedy podle slov poslance KSČM představovat neformální vyřízení, které bude přicházet v úvahu před zahájením řízení o přestupku. »V případě domluvy nebude vyslovena vina. Ani v případě, kdy je daný přestupek předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, nebude se jeho spáchání vyřešené domluvou zapisovat do evidence přestupků a nebude se o něm vést ani žádný jiný záznam,« dodal Ondráček s vysvětlením, že domluva se proto bude využívat v nejméně závažných případech tak, jak to bylo do 30. června 2017. U těchto méně závažných případů na samé hranici společenské škodlivosti totiž podle jeho názoru není dostatečný veřejný zájem na jejich sledování. Ondráček tvrdí, že nadměrná formalizace řešení těchto případů, kdy pachatel od svého protiprávního jednání upustí a domluva je dostatečná k jeho nápravě, naopak snižuje efektivitu celého systému a nepřiměřeně prosazuje prvky represe na úkor prevence.

Poslanecká iniciativa je rychlejší než vládní

Hamáček před prázdninami v reakci na Ondráčkovu interpelaci uvedl, že pokud by vznikla poslanecká iniciativa upravit záležitost novelou, poskytl by k tomu odborné kapacity ministerstva vnitra. Příprava vládní předlohy by trvala dlouho. »Není v zájmu zvyšovat zátěž policie, není v zájmu evidovat něco, co evidujeme jenom proto, abychom to evidovali. Chci říci otevřeně, že pokud bychom šli cestou vládního návrhu zákona o přestupcích, bude to proces, který bychom museli zahájit možná teď, abychom se dobrali výsledku ke konci volebního období,« uvedl.

Poslanci chtějí, aby Sněmovna projednala novelu ve zrychleném režimu hned v prvním čtení, a ta mohla platit už od 1. ledna 2019, aby pro příští rok již nebylo potřeba zajišťovat příkazy na místě, kterými se ukládá napomenutí. Navíc rozsah navrhovaných změn je legislativně velmi omezený: jak jinak nazvat návrat k osvědčenému systému, který v ČR platil od roku 1990 do 30. června 2017. Proto podle poslanců-předkladatelů není nutná delší přípravná lhůta, aby se adresáti mohli s navrhovanou úpravou seznámit a připravit se na její aplikaci. Ondráček věří, že Sněmovna výzvu poslanců vyslyší. Uvidíme, nakolik platí Hamáčkova přislíbená slova vyřčená při Ondráčkově interpelaci v květnu.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 55 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-09-19 15:56
Spojme své síly při , pane Reich, aby to se zástupci jediné strany ,
která nemá "zkušenosti" s korupcí a jinými zhovadilostmi a
myslí to dobře, nedopadlo jak předpokládáte. Byť na Slovensku to
kdysi, v parlamentu po úspěšných volbách, pod vedením
"soudruha" Hrdličku ("vede" dodnes!), skončilo
ostudou."Postoupili" z více jak 6% na 0,6% - a to "bez
ztráty kytičky" - pro pana Hrdličku.
reich.mir.fan
2018-09-19 11:44
Podle mého mínění poslanec za KSČM by se měl zajímat o podstatně
důležitější věci ve prospěch občanů středních vrstev a chudých
obyvatel než řešit takové prkotiny administrativního charakteru ve
státní polici.Pak se nedivím tomu že KSČM zřejmě dopadne bledě i v
nastávajících komunálních volbách.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.