Ilustrační FOTO - Pixabay

K zasedání Zastupitelstva města Brna

Na posledním, mimořádném, jednání Zastupitelstva města Brna (ZMB) nebyl předložen dokument Strategie Brno 2050, kvůli němuž mělo být původně hlavně svoláno. Nakonec byla předložena - a to k vzetí na vědomí - jen programová část, nikoliv očekávaná akční část, která má specifikovat konkrétní aktivity a projekty pro nejbližší dva až čtyři roky.

Mezi podstatné patřily zejména ty body programu, v nichž byly předloženy návrhy memorand o spolupráci (tedy veřejné deklarace shody) jako první předpoklad budoucí realizace velkých investičních akcí. Jsme rádi, že ve věci multifunkčního sportovního a kulturního centra (haly) při ulici Křížkovského a stavby nového velodromu se začalo konat. Je potěšující, že v tomto případě konečně zvítězil zdravý rozum a byla zvolena varianta multifunkční haly na místě starého velodromu. Tuto variantu jsme totiž prosazovali dlouhodobě a je také v souladu s naším volebním programem, který jsme představili v nedávné době. Stal se vhodnou příležitostí pro koalici něco pro sport a sportovní fanoušky udělat. Chce se jen postesknout - kdyby takových nápadů pro Brno vítězilo více! Cesta memorand by možná mohla být způsobem, jak zajistit, aby se nemusely z kapitálových výdajů města škrtat takové věci, jako je oprava Lázní Rašínova, výstavba hokejového stadionu či modernizace a rozšíření Plaveckého stadionu Lužánky (přesun cca 52,6 mil. Kč z rozpočtu OŠMT do rezervy) a nemuselo být nedočerpáno až cca 24 mil. Kč z rozpočtu Odboru kultury MMB (body 11. a 12. dnešního jednání ZMB).

Zastupitelstvo rozhodlo o umístění tří curlingových drah do objektu bývalého obchodu Billa v lokalitě Ponava. Toto rozhodnutí ale nemusí být až tak šťastné, rozhodně pro Brno nebude žádnou nekonfliktní procházkou. S tím spojená zvýšená návštěvnost této lokality totiž může komplikovat jednání s podnikatelem - vlastníkem nemovitosti v okolí. Pro nás je proto toto umístění ledové plochy považováno za provizorium, obzvláště když do dvou let se plánuje nová hala pro toto sportovní odvětví na Vodové ulici!

Nabízí se zde také otázka, pro nás určitě namístě, proč se před čtyřmi roky z úrovně městské části odepsala připravená stavba právě curlingové haly na ulici Úvoz. Odepsané peníze za projekt byly a jsou penězi daňového poplatníka, tedy občana města! Měli jsme se chovat jako řádní hospodáři.

Již z toho je zřejmé, že po říjnových komunálních volbách bude zřejmě co napravovat, respektive bude nutné podívat se na rozhodnutí stávající koalice. Současně to potvrzuje, že vlastní volební priority v možné cíle politiky města »přetavuje« až koaliční dohoda, ale k jejich skutečnému naplnění může dojít až při využití všech věcných, finančních a časových možností, které se městu nabídnou. K tomu je ale potřebné mít vždy a včas vše připraveno, což rozhodně není možné říci o současné koalici.

Martin ŘÍHA, Helena SÝKOROVÁ, Daniel BORECKÝ a Jiří HRÁČEK, zastupitelé za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 9 hlasů.

Martin ŘÍHA, Helena SÝKOROVÁ, Daniel BORECKÝ a Jiří HRÁČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.