Přijíždí Adolf Hitler!

Symbolickou korunovací mnichovského diktátu byl velkolepý první příjezd Adolfa Hitlera do nacisty zabraného československého pohraničí. Stalo se tak v pondělí 3. října 1938. Hitler tehdy navštívil města Aš a Cheb, obě byla líhní henleinovského »sudetoněmeckého« hnutí a v Aši Henlein dosud bydlel. V ašském deníku toho dne stálo: »Náš nejhrdější den nastal! Dnes vstoupí Adolf Hitler na Chebsko. Naše město mu smí jako první předat slavnostní pozdrav. To, o čem jsme se ještě nedávno osmělovali jen snít, stane se dnes nádhernou, nevyslovitelně krásnou skutečností: Vůdce v naší vlasti!«

Když auto s Hitlerem přejíždělo přes německo-českou hranici, davy sudetských Němců doslova šílely nadšením a blahem, a stejná atmosféra provázela Hitlera i za jeho krátkého pobytu v Aši. »Nepředstavitelný, nepopsatelný jásot v Aši. Lidé křičeli až do ohlušení, nadšení nebralo konce. Muži i ženy plakali štěstím,« napsal hlavní henleinovský list Die Zeit. Hitler v Aši vykoná přehlídku »sudetoněmeckých bojovníků«, kteří ještě před diktátem z Mnichova obsadili za pomoci jednotek SS celý Ašský výběžek, a pak míří do Chebu, svého hlavního cíle. Po celou dobu jízdy z Aše se Hitlerovi dostává freneticky nadšeného uvítání od místního obyvatelstva. Františkovy Lázně nikdy předtím nebyly a ani nebudou tak vyzdobeny, jako onoho 3. října 1938; zvláštní součástí této výzdoby jsou velké plakáty s nápisem JUDE (Žid) na některých obchodech.

Do Chebu přijel Hitler se svou suitou, ve které byli mimo jiných Himmler, Henlein, Keitel a další nacističtí pohlaváři, za obrovského jásotu a vyzvánění všech kostelních zvonů po jedné hodině odpolední. Vyvrcholením Hitlerova pobytu v tomto městě byl projev, který přednesl na hlavním chebském náměstí. To bylo doslova přecpáno tisíci nadšením křičících a hajlujících sudetských Němců, jejichž projevy oddanosti a věrnosti nesly stejně jako v Aši výrazné hysterické rysy. A Hitler jim mimo jiné řekne: »Už nikdy více nebude tato země vytržena Říši! Nad touto Německou říší spočívá jako ochrana německý štít a jako záštita německý meč. Vy sami jste pod touto ochranou, ale stejně jako ostatní Němci i vy od nynějška k této ochraně svým dílem přispějete. Neboť je ctí nás všech, že každý německý syn má svůj podíl nejen na německé radosti, nýbrž také na našich povinnostech, a – pokud je to nutné – na našich obětech.«

Bylo to sice zastřené, ale přesto důrazné upozornění, ba varování. Leč do brzké světové války šla drtivá většina sudetských Němců s podobným nadšením, s jakým vítali Hitlera. »Slib věrnosti«, daný mu v Chebu, v podstatě neporušili až do hořkého konce, na kterém byly desetitisíce padlých sudetských Němců a pak jejich nucený odchod »domů do Říše«.

Jiří MAŠTÁLKA, europoslanec za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 63 hlasů.

Jiří MAŠTÁLKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-10-07 00:31
wladin: buržoazní režim v ČSR ani v Německu neřešil problémy
občanů, což vedlo k nástupu Hitlera a Henleina. Dva, resp. čtyři roky
po tomto výroku. Komunisté národnostní i sociální problémy řešit
dovedou, pravice ne.
joska.korinek
2018-10-04 20:15
Přiznejte se wladine. Že vy jste tomu Kopeckýmu napovídal.
wIadin
2018-10-04 15:26
Jen pro připomenutí: "My, čeští komunisté, prohlašujeme, že
budeme hájit a prosazovat právo na sebeurčení až do odtržení od
českého imperializmu pro utlačované části německého národa až k
posledním důsledkům. Dále prohlašujeme, že stejnou rozhodností
budeme chránit a prosazovat, aby se všechny části německého národa
sjednotili v jednom státě," Václav Kopecký na VI. sjezdu KSČ v
roce 1931
ferdaholub
2018-10-04 14:06
svatý václave souhlasím s Tebou.Zmetek zůstane navždy zmetkem.
hajek.jiri51
2018-10-03 18:20
Sudeťákům lezl někam i ministr vlády ČR. Aniž se mu co stalo. Mají
svou kancelář v Praze a chtěli jakýsi svůj sjezd dělat v Brně. A
kdyby na to přišlo, budou stejní jako byli kdysi v Aši. Fascinuje mne a
děsí, jak se za určitých okolností stane z většiny lidí vlčí
smečka. A stačí na to málo a jsou na to vypracované jednoduché
postupy. Viz Jugoslávie.
svaty_vaclav
2018-10-03 16:39
K frenetickému vítání Adolfa Hitlera a jeho nacistické německé
armády v roce 1938-39 při vpádu do ČSR se Sudetští Němci dnes
nechtějí znát a nemluví o tom veřejně na svých každoročních
Sudetoněmeckých dnech v Německu. Na Sudetoněmeckých dnech v Německu
asistují Sudeťákům představitelé KDU-ČSL a TOP-09 z listopadovým
pučem 1989 rozbitého Československa, např. za TOP-09 pánové Korte,
Štětina, Schwarzenberg a další, za KDU-ČSL pánové Jurečka,
Bělobrádek a další.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.