O jednom školení

Je »dobrým zvykem« České televize, ale vlastně nejen jí, že do jakéhokoli pořadu přimíchá alespoň jeden negativní bonmot o minulém předlistopadovém režimu, tedy o »době komunismu«. Nerad ji poslouchám. Je jen politickým školením a ptávám se, proč vlastně musím být za své peníze stále v jednom kole školen, a to od těch, kteří minulost neprožili a ani ji neznají. Snad právě proto jsou tak »chytří«, snad právě proto věří, že to, co servírují především mladším generacím, je pravda.

Tak třeba v sobotu večer. Pořad Kde domov můj – Speciál. V jeden okamžik soutěžící měli nakoupit za stokorunu z předlistopadové éry zboží ve fiktivním potravinářském obchodu, v tehdejší samoobsluze. Moderátor Aleš Háma jim ovšem, po zadání úkolu, sdělil, že takto to ovšem v »socialistickém obchodu« nevypadalo, ani na filmovém záběru z oné doby to tak nebylo. I ony rohlíky, které si soutěžící mohli »nakoupit«, byly tvrdé. Tak to mělo podle těchto představ vypadat. Prý onen obchod z filmového šotu byl jen propagandou, protože jinak byly poloprázdné nebo dokonce zcela prázdné regály. Mluvilo se i o pojízdných prodejnách jezdících do vsí, kde nebývala prodejna nebo alespoň ta s masem. Údajně jezdila stále stejnou cestou a ti na konci její trasy si vlastně neměli co koupit.

Podobnou agitaci nám před časem předložili, když promítali ukázku ze seriálu Žena za pultem, tedy z jednoho z nejúspěšnějších pořadů České televize, dnes kvůli jeho hlavní herečce Jiřině Švorcové trezorového. Také tady jsme mohli slyšet, že vlastně nebylo nic, že ony »pulty« byly prázdné, že nebylo, co si vybrat a jen pro film »pult Švorcové« dozásobili tím, co vlastně ani nemohlo být nabízeno.

Aleš Háma v době převratu byl patnáctiletý. Zda denně nakupoval, nevím. Asi těžko. Tehdejší situaci málo znal. Těžko si ji může přesně pamatovat. Na rozdíl ode mne. Jsem totiž pamětník. Bylo mi v oné době víc než Hámovi dnes, víc také pamatuji. Na Vinohradské ulici (tehdy Stalinově) bylo několik potravinových samoobsluh. Chodíval jsem k té, již vedl vedoucí pan Kukrál. Proč? Bylo to nejblíž a pan Kukrál dokázal nám kupujícím nabídnout velkou škálu zboží. Také rohlíky, které jsme zde koupili, byly i ráno chřupavé. Je to tak i dnes? Tehdy byl záměr, aby kupující nemusel chodit daleko za svým nákupem. Proto kolem Vinohradské potravinářských samoobsluh bylo několik. Jistě, nabídka se nemohla rovnat té dnešní, kterou nám nabízejí řetězce. Museli jsme si na ni totiž všichni, stát, vydělat. Když byly devizy, bylo i více zboží. Také prostřednictvím Tuzexů, kde se prodávalo zahraniční zboží za tuzexové poukázky vyměněné za cizí měnu, to bylo.

Pult, jako měla v seriálu Jiřina Švorcová, byl i u nás pod Radiopalácem. Chodíval jsem sem na chlebíčky anebo podle chuti něco jiného. Stejně jako jiní. Nabízené zboží se nelišilo od toho ze seriálu. Dnes už zde podobné zařízení, jako byl automat Koruna, neexistuje.

Na oběd jsem se často zastavoval v »automatech« v blízkosti mého tehdejšího zaměstnání. Vždy bylo plno, »za pár« a kvalitní. Dnes U Rozvařilů či »Na stopce« jsou banky. Levné »automaty« už nejsou. O to víc je tu podstatně dražších restaurací. Také maso bylo možné koupit na Slezské. Chodíval sem nakupovat můj otec. Uměl vybírat dobře. A ony pojízdné prodejny? Jezdívaly tam, kde nebyl »kamenný obchod«. Nemohu říci, že bychom v nich nedostali to, co jsme chtěli, když jsme bývali na chalupě v jižních Čechách. Včetně masa. A to jsme byli na konci jejich plánované cesty. Od nás se totiž prodejna vracela do svého centra. Je pravdou, že tady jste nekoupili kaviár či belgické bonbony, ale nám stačily rohlíky, salám, kousek masa, pytlík mouky a...  - jen dodejme, že dnes sem žádná podobná prodejna nejezdí a ta kamenná tu také není a navíc autobusy do města, kde lze nakoupit v řetězcích, byly omezeny na minimum.

Otakar ZMÍTKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 68 hlasů.

Otakar ZMÍTKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-10-07 00:49
Nějak se ti šašci živit musí. Poctivou prací by to nejspíš
nesvedli, tak dělají propagandu. Spíš je otázka, proč tolik
nespokojených lidí stále platí televizní daň? Přestaňme ji platit!
hajek.jiri51
2018-10-05 20:33
Svatý Václave, máte recht.
svaty_vaclav
2018-10-05 15:07
V listopadovým pučem rozbitém Československu už 30 let po roce 1989
probíhá obyčejný boj polistopadového českého kapitalismu proti
předlistopadovému socialismu. Československá polistopadová buržoasie
vzešlá z polistopadových majetkových zlodějen na československém
národním majetku po roce 1989 nevynechá žádnou příležitost k
napadání a očerňování předlistopadového československého
socialismu. V tomto protisocialistickém boji, který je bezbřehou
hysterií kapitalismu a parazituje na předlistopadovém socialismu, je
velice činorodá Česká televize, která tvoří jedno ze základních
protikomunistických a protisocialistických ideologických center české
polistopadové buržoasie. Nedávno jsme byli ze strany České televize po
dobu jednoho měsíce dennodenně masírováni rokem 1968. ČT nevynechá
žádnou příležitost lžemi, polopravdami, zamlčováním pravdivých
faktů a hysterií kopat do socialismu a masírovat vědomí svých
diváků a posluchačů. Moderátory a komentátory ČT hanba nefackuje,
když z obrazovky lžou lidem a plivou na čtyřicet let socialismu v
předlistopadovém Československu. Mezi stálé lháře patří pánové a
dámy z ČT Takáč, Borek, Tvarůžková, Písařovicová, Witovská,
Drahoňovský, Kroužková, Kubal, Řezníček, Kručinská, Železný,
Fridrichová, Karas, Šámalová a další. Do tohoto protisocialistického
kapitalistického běsnění a protikomunistické hysterie se v rozbitém
Československu ochotně zapojují i herci, režiséři, politologové,
umělci nejrůznějších kategorií, zpěváci a další.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.