Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dotace obcím v národních parcích

Obce v národních parcích budou moci od 3. prosince žádat o peníze ze stamilionové dotace na zlepšení vybavenosti a infrastruktury, rekonstrukci veřejného osvětlení, zajištění rozvojových plánů s důrazem na životní prostředí nebo posílení environmentální vzdělávací aktivity.

Škála podporovaných opatření se oproti minulé výzvě na žádost starostů rozšířila. Nově budou moci zájemci žádat o peníze i na sanaci padajících skalních masivů, vybudování požárních nádrží nebo na elektronické interaktivní projekty. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí.

»Obce v národních parcích jsou našimi partnery v ochraně nejcennějších přírodních území. Podporujeme v nich proto šetrný turismus a zachování zaměstnanosti. Nyní nabízíme starostům obcí, správám národních parků, spolkům a jiným subjektům dalších 100 milionů korun. Od roku 2010 jsme uvolnili na rozvoj obcí v národních parcích ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) 280 milionů korun a podpořili celkově 197 projektů. Jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli na realizaci 73 nových projektů téměř 72 miliony,« uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zájemci mohou podat libovolný počet žádostí v jakékoliv z šesti oblastí podpory. »V takovém případě se může celková dotace na všechny projekty u jednoho žadatele vyšplhat až na pět milionů korun,« poznamenal ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. Maximální výše podpory na projekt činí 85 procent z výdajů, v případě projektů z Operačního programu Životní prostředí může celková výše podpory dosáhnout až pěti procent.

»Zatímco v loňské výzvě jsme měli dopředu stanoveno, kolik prostředků půjde na kterou oblast, letos máme danou pouze spodní hranici u dvou oblastí, u nichž projektová příprava trvá déle. Nejméně 30 milionů půjde na modernizaci infrastruktury a nejméně 15 milionů bude investováno do výměny veřejného osvětlení. Zbývající peníze budou přidělovány podle toho, o co bude mezi žadateli zájem,« doplnil Valdman.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 3 hlasy.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.