Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rekordní výdaje na výzkum a vývoj

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku loni dosáhly rekordních 90,4 miliardy korun. Meziročně vzrostly o 10,3 miliardy, tedy o 12,8 procenta.

Podíl výdajů na vědu na hrubém domácím produktu (HDP) byl 1,79 procenta, což je méně než v letech 2013 až 2015. Tehdy to bylo více než 1,9 procenta, čímže se ČR blížila průměru Evropské unie, uvedli Martin Mana a Marek Štampach z Českého statistického úřadu.

Většina zdrojů financování výzkumu a vývoje v ČR pochází z podnikatelského sektoru, v roce 2017 to bylo 53,8 miliardy korun. »V roce 2009 byly soukromé výdaje na úrovni vládních, od té doby ale vzrostly zhruba dvakrát, kdežto vládní o jednu třetinu,« řekl Mana. Na celkových výdajích na výzkum a vývoj se tak soukromé podniky loni podílely z 60 procent.

Výdaje z veřejných tuzemských zdrojů činily 31,2 miliardy korun (35 procent), což byla částka o desetinu větší než v letech 2015 a 2016. Největší část byla vynaložena na výzkum a vývoj na veřejných vysokých školách (14 miliard korun) a v ústavech Akademie věd ČR (8,8 miliardy korun). Zatímco v letech 2012 až 2015 šlo ze zdrojů Evropské unie na vědu a výzkum v ČR vždy více než deset miliard korun, loni to byly pouze 4,3 miliardy.

»Veřejná podpora nejvíce směřovala do Prahy, kde se loni vynaložilo 45 procent, zhruba 16 miliard korun. Následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj, v němž jsou některé ústavy AV ČR a byly zde především vybudována nová výzkumná centra,« řekl Štampach.

Podniky loni z domácích i zahraničních veřejných zdrojů obdržely celkem 5,3 miliardy korun. Ze 60 procent byly podpořeny soukromé domácí firmy, ze čtvrtiny veřejné podniky a z 15 procent soukromé podniky pod zahraniční kontrolou.

Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly v podnikatelském sektoru meziročně o 16 procent a dosáhly 56,8 miliardy korun. Na celkových výdajích se podílely ze 63 procent. »Jedna pětina pak připadá na vrub vysokoškolského sektoru, 17 procent patří vládnímu sektoru, kde dominantní roli hrají ústavy Akademie věd ČR,« doplnil Mana.

Běžné výdaje - mzdové, ale i další režijní náklady - v podnikatelském sektoru činily v roce 2010 zhruba 25 miliard korun, zatímco loni 51,6 miliardy. Vládní a vysokoškolské náklady byl v roce 2010 přibližně na deset miliardách korun. »U vysokoškolského sektoru se zvýšily do roku 2017 zhruba o 75 procent na 17,2 miliardy, u vládního o čtvrtinu na 12,9 miliardy korun,« uvedl Mana s tím, že trend je stejný jako v západních zemích.

Z regionálního pohledu dominuje Praha, kde jsou vysoké školy, ústavy, ale i silný podnikatelský sektor, řekl Mana. Loni bylo v Praze vynaloženo více než 30 miliard korun, dalšími v pořadí byly Jihomoravský kraj s více než 15 miliardami a Středočeský kraj, který dal přes 14 miliard. »Před deseti lety ale byla dominance Prahy výraznější. Tehdy vynaložila 45 procent celkových výdajů v celé ČR, v roce 2017 to bylo 35 procent,« dodal Mana.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 3 hlasy.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.