Ilustrační FOTO - Pixabay

V CHKO Český les další bezzásahová území

V chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les přibydou na začátku listopadu další dvě území, která budou ponechána přirozenému vývoji bez zásahů člověka.

Nové bezzásahové oblasti vyhlásí Lesy ČR se státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v přírodních rezervacích Pleš na úbočí vrchu Velký Zvon a v rezervaci Starý Hirštejn.

»Nově vyhlášené bezzásahové oblasti mají dohromady kolem 53 hektarů, dosud je v Českém lese zhruba 170 hektarů bezzásahových ploch, zejména v pralesovitých bučinách,« řekl ředitel správy CHKO Tomáš Peckert.

Původní pralesovité bukové porosty se stromy vysokého stáří a s bohatými rostlinnými společenstvy patří spolu s rašeliništi, porosty borovice blatky a s pestrými loukami a pastvinami k nejcennějším částem CHKO Český les. Pralesní bučiny s množstvím spadlého dřeva poskytují dobré podmínky pro některé vzácné druhy rostlin a živočichů, řekl Peckert. Na Pleši například žije drobný, zvláště chráněný pták lejsek malý, jehož výskyt je vázán právě na bučiny. »V návaznosti na spadlé dřevo, které vytváří potřebné prostředí i potravní nabídku, se tam vyskytují ve velké druhové pestrosti i lišejníky, houby, bezobratlí,« uvedl. Jen hub našli přírodovědci na Pleši při posledním průzkumu kolem 200 druhů.

V lokalitách Starý Hirštejn se zříceninou hradu Starý Herštejn na stejnojmenném vrchu i v rezervaci Pleš na úbočí Velkého Zvonu se už nyní v lesích neprovádějí žádné zásahy. Vyhlášení zón tak završí dosavadní dlouhodobou spolupráci a komunikaci mezi ochránci přírody a lesními hospodáři. Pro turisty to neznamená žádné omezení.

První bezzásahové území bylo v Českém lese vyhlášeno v prosinci 2016. Po dohodě se soukromým vlastníkem Kolowratovy lesy to byla dvacetihektarová lokalita Diana, letos v únoru se CHKO dohodla na vyhlášení oblastí bez vlivu člověka s městem Domažlice. V národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy, v přírodní rezervaci Smrčí a dalších porostech CHKO bylo v městem vlastněných lesích ponecháno přirozenému vývoji asi 150 hektarů lesa. Ujednání o bezzásahovosti se s vlastníky uzavírají na určitou dobu. Za omezenou možnost hospodaření mají majitelé nárok na náhradu od státu.

(zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 3 hlasy.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.