Je třeba chápat logiku našich dějin

»Evropa tančila kankán« - obrazně řečeno. Prostě chtěla se změnit a měnila se. Odhodit vše, co svazovalo a co bránilo dalšímu úspěšnějšímu vývoji. Byl konečně mír, vznikla, byť spíše náhodou, 28. října republika. Jaká to byla republika? Demokratická, lidská, spravedlivá? Demokratická podle tehdejšího chápání demokracie – beze sporu. Lidská asi také, oproti tomu, co bylo v okolních státech střední Evropy, bereme-li za lidskost jen jistá lidská práva. Pokud jde o spravedlnost, alespoň pro všechny, bych přece jen měl připomínky. Ale tak to bývá u každé státní formace, nikdy žádná nemůže být spravedlivá ke všem. Má svoje zásady, své bariéry, stejně jako je měla ona vzniklá republika. Sociální problémy, které na samém začátku, jak se zdálo, budou řešeny uspokojivě, uspokojivě řešeny nebyly. Byla bída, hlad, žebračenky, stávky, demonstrace, a to dokonce protivládní, proti tehdejšímu pojetí postupně oklešťované demokracie, proti vládám »panských koalic«. O tom se televizní stanice při neustálém glorifikování první republiky nezmínily. Tyto problémy se táhly celým dvacetiletím republiky. Jistě k problémům přispěly i hospodářské krize, zvláště ta velká z třicátých let, ale právě ona a její důsledky poznamenaly vývoj v druhé polovině čtyřicátých let.

Bylo tu i národnostní složení, které nevěstilo pro budoucnost nic dobrého. To nemluvím o čtyřech německých enklávách, jež chtěly v prvních měsících po převratu osamostatnění. Neuspěly nikoli jen pro zásah českých ozbrojených sil, ale především pro hospodářský krach Německa, který zákonitě nastal po prohrané válce a který by mohl vývoj v pohraničí, pokud by bylo odtrženo od Československa a připojeno k říši, silně zkomplikovat. Žel ve třicátých letech krize s nejhoršími důsledky zasáhla právě ono pohraničí a umožnila vzrůst popularity nacistů. Tyto národnostní problémy a nárůst separatismu se tedy vymstily. Ale i kdyby nebyly, Evropa byla zachvácena hnědým morem a ten by jinými cestami v době ustupování západních tzv. demokratických mocností stejně zřejmě dosáhl svého. Byli jsme totiž na strategické cestě Hitlerova programu Drang nach Osten. Ani o tom všem se při vyzvedávání předmnichovské republiky v televizi nemluvilo.

Do toho vstoupila tzv. druhá republika a okupace. Co nás stála, víme. Tři sta šedesát tisíc životů. Kdyby, to si myslili lidé, nás západní mocnosti v Mnichovu nezradily, válka by nebyla. Těžko dnes soudit, zda ano, anebo ne. Jisté je, že válku vyhráli na východě. Nebýt bitvy u Moskvy, Stalingradu či Kurska, nebylo by vítězství nad hitlerovci, nebyla by druhá fronta. To, že po vítězství nad nacismem chtěli lidé žít jinak než z nízkých platů, žebračenek a velmi rozdílné sociální úrovně, bylo přirozené. Proto přišel Únor, i když vyprovokovaný nesmyslnou demisí pravicových ministrů. Ani to nám televize neřekla. A to, co následovalo, není všechno hodno odsudku. Ani to, co přišlo po Listopadu, není hodno jen chvály. Je třeba si to vše uvědomit, protože jinak nejsme schopni pochopit logiku našich dějin.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 47 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2018-11-02 12:18
"Je třeba si to vše uvědomit, protože jinak nejsme schopni
pochopit logiku našich dějin." To však vyžaduje mít rozvinutou
schopnost samostatného kritického myšlení, schopnost udržet si nadhled
a schopnost přemýšlet v širších souvislostech. Člověk, který tyto
schopnosti nemá rozvinuté si toto nerozvinutí neuvědomuje a obvykle
obviňuje druhé, že to ti druzí přemýšlejí špatně. Bohužel, naše
školství tyto schopnosti u žáků rozvíjí nedostatečně, pak se nelze
divit, že lidé přemýšlejí v zajetí subjektivity a jen v kusých
souvislostech.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.