A budou o tom číst další generace

V mnoha místech naší země se sté výročí založení Československé republiky oslavilo velmi neokázale, civilně, skromně. Srovnáme-li centrální akce, tedy ty oficiální probíhající zejména v hlavním městě, s těmito místními, možno více upřímnosti a nadšení nalézt právě na straně občanů malých a menších obcí a městeček, kteří sto let od zrodu Československa připomněli a oslavili hlavně díky své osobní aktivitě. A bez televizních kamer. Peníze ani ocenění za to určitě nedostali, a ani je neočekávají.

Tak například v městečku Nalžovské Hory na Klatovsku, kde žije asi 1200 obyvatel, oslava probíhala takto: občané se na základě výzvy obecního rozhlasu sešli u pomníku obětem první světové války. Čestnou stráž zaujali dobově oblečení členové klubu vojenské historie, kteří si říkají Pětatřicátníci. Starosta pronesl projev, v němž citoval ze sto let starých záznamů místní obecní kroniky (jakým unikátem a pokladem jsou ty naše obecní kroniky!). Představte si, že 28. října 1918 ťukal místní řídící učitel, osvícený a vzdělaný člověk, na okna svých sousedů, aby je radostně zpravil o tom, co se všechno v Praze stalo! Po starostově proslovu pánové ze sboru dobrovolných hasičů položili k pomníku věnec a slavnostní okamžik završila státní hymna a čestné salvy.

Radnice připravila i další program – na místním hřišti členové klubu Pětatřicátníků zájemcům předvedli vybavení našich legionářů v Itálii a pohovořili o jejich významu pro vznik republiky. Ačkoli 28. října 2018 bylo značně nevlídno, nalžovští občané se dostavili v důstojném počtu.

V jiné části republiky, ve středočeských Staňkovicích, v předvečer 28. října zasadili na návsi - v součinnosti obecního úřadu a aktivní základní organizace Českého svazu chovatelů - tři lípy a položili také věnec k památníku obětem první světové války. Na obec, v níž žijí necelé tři stovky obyvatel, také pěkný příspěvek ke kulatému výročí.

Tyto drobné akce, jež se zcela samozřejmě odehrály ve stovkách, možná tisících našich obcí, jsou pro uvědomění si významu výročí i mezilidskou pospolitost stejně důležité jako ony akce velké, jež občané mohli sledovat v přímých televizních přenosech. Nejcennější na nich je, že ti, kteří se jich účastní, se neskrývají v anonymitě a jejich účast není vedena pocitem povinnosti ukázat se či předvést. Ovšem aby tradice pokračovala, pečovat je třeba o to, aby se jich účastnili hlavně mladí a děti.

Pochopitelně všechno dění kolem letošního státního svátku v obcích zaznamenají místní kronikáři a kronikářky, a tak si o tom budou moci číst i další generace. Doufejme, že za sto let bude co slavit a v české kotlině budou žít lidé hovořící česky.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 21 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.