Ilustrační FOTO - Pixabay

Komise žen ÚV KSČM k Istanbulské úmluvě: Potřebný dokument

Vývoj kolem projednávání Istanbulské úmluvy, která by měla být v tomto roce ratifikována v českém parlamentu, nabral na obrátkách. Ve vyjádřeních některých politiků a političek se projevuje nepochopení obsahu úmluvy, které vede k polopravdám, ba vyloženým lžím o jejím smyslu. To chceme uvést na pravou míru. Jsme přesvědčeny, že Istanbulská úmluva je velmi potřebná a jsme pro její ratifikaci.

Násilí se, bohužel, stalo nedílnou součástí naší společnosti. Jsou mu vystaveni zejména slabší, závislé a znevýhodněné osoby. Oběti mohou být vystaveny fyzickému násilí v podobě strkání, fackování, tahání za vlasy, smýkání, házení předmětů nebo znehybňování. Násilník svoji oběť často trýzní i psychicky pomocí slovního týrání, ponižování, zesměšňování, permanentní kontrolou, výslechy či vyhrožováním. Ženy se také setkávají se sexuálním násilím formou vynucování intimních kontaktů. Násilí se však může objevit i v ekonomické rovině a spočívá v zamezení možnosti disponovat s finančními prostředky, v zákazu získání zaměstnání, neposkytování peněz či dokonce vystavování hladu. V sociální oblasti pak dochází k zákazu kontaktu s rodinou a přáteli, k nemožnosti využívání komunikačních prostředků a někdy i k úplné sociální izolaci.

K násilí dochází většinou v soukromí za zavřenými dveřmi domácností a zvlášť to psychické je těžko prokazatelné. Mezi obětí a násilníkem je většinou blízký partnerský nebo příbuzenský vztah a oběti se často nejen bojí, ale stydí násilí přiznat, i když se jedná o opakované, dlouhodobé a stupňující se útoky. Nebezpečí tkví v ohrožení samotné lidské důstojnosti, zdraví, a dokonce i života obětí. Často bývají přítomné i děti, které strádají a zároveň získávají negativní vzory a následně považují projevy násilí za normální. Řešení nebývá jednoduché i proto, že týraná osoba sdílí s násilníkem řadu společného, včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.

Nejdůležitějším dokumentem, který si dal za cíl vymáhat ve svých členských státech prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, je právě Istanbulská úmluva přijatá Radou Evropy v roce 2011. Česká republika otálela s podpisem až do 2. 5. 2016 a ratifikační proces stále probíhá.

Rada Evropy odhadla roční náklady související s násilím na ženách v jednotlivých členských státech až na 34 miliard eur. Česká republika odhaduje výši ekonomických dopadů domácího násilí (náklady policie, státních zastupitelství, soudů, přestupkových řízení, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče, náklady na vyplacené nemocenské a podpory v nezaměstnanosti) na 1328,2 milionu Kč. Mnohem závažnější jsou ale samozřejmě lidské a emocionální dopady. Ročně u nás zemře v důsledku domácího násilí několik desítek žen, 150 tisíc jich je ošetřeno kvůli napadení partnerem.

Některým organizacím, politikům a představitelům církve však zřejmě vůbec nevadí takové závažné jevy jako sexuální násilí, domácí násilí, nebezpečné pronásledování (stalking) a stále více aktuální (v souvislosti s migrací) zločiny ve jménu tzv. cti či ženská obřízka. V Istanbulské úmluvě vidí nepotřebný diktát, hovoří o odebírání dětí, smazání biologického rozdílu mezi muži a ženami, zakazování pomlázek,

diskriminaci mužů či »vládě homosexuálů«. Naposledy takto nepravdivě kázal ve svatovítské katedrále významný představitel české katolické církve kněz Petr Piťha při příležitosti svátku svatého Václava. Jediným možným řešením je, kromě ratifikace Istanbulské úmluvy, zavedení nulové tolerance vůči násilí, změnit příslušnou legislativu a zavést potřebná praktická opatření k zajištění bezpečnosti a pomoci při zotavení a návratu k normálnímu životu obětem násilí. Důležité je také vyčlenění dostatečných finančních zdrojů. Žijeme přece v 21. století, ne ve středověku.

Praha, listopad 2018


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.1, celkem 27 hlasů.

Komise žen ÚV KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vacstan
2018-12-05 21:11
Já osobně toto vyjádření a postoj KSČM vnímám jako velmi
nešťastné. Jako ČESKÁ REPUBLIKA máme přece vlastní platné
zákony o tom, tak proč v té oblasti dělat ještě větší zmatek ?!?
Jsem rozhodně zastáncem nepřijetí ISTANBULSKÉ ÚMLUVY,
GLOBÁLNÍHO PAKTU, MARAKÉŠSKÉ DEKLARACE a dalších několika
podobných "trojských koňů" pro postupnou islamizaci naší
slovanské zemičky. ---------------- p.s.: Před rozhodováním o
GLOBÁLNÍM PAKTU v polovině listopadu t.r., jsem oslovil všechny
poslance e-mailem: "Výzva k odstoupení od záměru ratifikace
smluv GLOBÁLNÍ PAKT a ISTANBULSKÁ ÚMLUVA" . Byl jsem vcelku
potěšen, že oproti dřívějším (z minulých let) ignorování od
většiny oslovených, mi na tento e-mail reagovalo a potvrdilo příjem
cca 30 poslanců. K mému velkému zklamání, z řad 17ti poslanců
KSČM se ale ozval jen jeden, ale bez vyjádření, jen potvrdil příjem
e-mailu. Domnívám se, že když ne v jiné oblasti, tak v politice
právě o těchto smlouvách, by se KSČM měla radit nejprve s občany a
podle toho potom rozhodovat ve svých komisích.
vacstan
2018-11-19 17:31
Rozhovor s Gabrielou Kuby - Pripravte sa na odpor! ---
https://www.youtube.com/watch?v=pYpx5N25FoE
vacstan
2018-11-18 11:07
PROPAGACE a SCHVALOVÁNÍ Istanbulské úmluvy (jakož i všech ostatních
paktů a smluv ohledně přimigrantské politiky ČESKÉ REPUBLIKY), je
vlastizrada toho nejhrubšího zrna. Za takový zločin patří jediné -
TREST SMRTI !!!
jirichmelarcik
2018-11-14 17:52
Istambulská smlouva je jako pohádka o jezinkách. Chtějí prst, aby
uchopili celu ruku. Plénu OSN vládnou prakticky islámské státy a
nejnebezpečnější je požadavek na právo na migraci - v podstatě
právo na agresi vůči zemím, kde generace budovali a nyní přijdou
hordy nových Džingischánů, kteří "slíznou" smetanu. A
přípravě zločinu konaném v rouše beránčím poněkud zblblé ženy
tleskají. Moje slepice si lišku v kurníku nepřejí. Ovšem není
slepice jako slepice.
hajek.jiri51
2018-11-14 17:17
"Nepochopení istanbulské smlouvy" - jde o to kdo a co. Odsuzuje
násilí, to je v pořádku, je to vysunuto do popředí. Ale co je
skryto v tomto stínu? Nebagatelizoval bych to tak uspěchaně.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.