Xenie Kaduchová hovoří k účastníkům prvomájového setkání v Ústí nad Orlicí.
»Chceme-li vrátit mezi lidi lidskost a nefalšované přátelství a nahradit sobectví soudržností, je potřeba začít u sebe.«

Odborářka Xenie má kuráž prolomit ledy

Doba, v níž žijeme, je složitá a téměř třicetileté vymývání mozků udělalo své. Přesto, že máme hodně schopných lidí, je navazování kontaktů se spolky, odbory či občanskými iniciativami na místní či regionální úrovní problematické.

Když jsem v srpnu 2017 přijala pozvání manželů Exnerových k účasti na odpolední besedě s účastníky kempu občanské iniciativy Alternativa Zdola, netušila jsem, že se zde setkám s ženou s velkým Ž, která má kuráž prolomit ledy. V průběhu diskuse u kulatého stolu mě zaujala svým plamenným projevem, když mluvila o problémech odborářů a zaměstnanců konkrétní firmy se zahraničním vlastníkem, o uzavírání se velkých odborových centrál do sebe… Jak se později ukázalo, mých pár vět zdůvodňujících moji účast na této debatě, kdy jsem hovořila o tom, že chci naslouchat, hledat a nalézat společné styčné body, na nichž by se dala budovat vzájemná spolupráce různých subjektů, pro změnu zaujalo ji. Tou ženou je místopředsedkyně Svazu Nové odbory Xenie Kaduchová.

Za pár dnů jsem dostala pozvání na konferenci do Olomouce s možností přizvání další osoby. Zkušený odborář, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a k tomu ještě poslanec, to byla nejvhodnější volba. Poslanec Stanislav Grospič i přes své vytížení neodmítl a do Olomouce přijel. V Olomouci došlo k prvnímu kontaktu a později k dalším společným krokům těchto dvou odborových centrál.

Ke spolupráci však došlo nejenom na poli odborovém, ale i mezi Novými odbory a OV KSČM Ústí nad Orlicí. Paní místopředsedkyně Nových odborů s manželem společně s námi oslavili Svátek práce v Ústí nad Orlicí, kde jsme připomenuli, kde a proč vznikl tento svátek, který za více než století neztratil na své aktuálnosti a významu.

Přijeli mezi nás i 8. května, abychom se společně se zástupci vedení strany, spolupracujících spolků a dalšími čtyřmi stovkami přítomných občanů poklonili památce rozvědčíka Saši Bogdanova v lesním areálu ve Srubech, a tak symbolicky projevili úctu všem obětem a hrdinům druhé světové války.

Erika Kohoutová a Xenie Kaduchová.

Práce a komunikace sbližuje

Když jsme se pak obě sešly na schůzce v červnu na půl cesty v Olomouci, přišla Xenie s nápadem uspořádat odborové odpoledne u nás v Ústí nad Orlicí. Co říct? Svým zápalem pro věc mě odzbrojila, nakazila, a když jsme se rozcházely, už jsme, obrazně řečeno, hořely obě. To, že Kaduchovi byli s námi i na Setkání Čechů, Moravanů a Slováků na Lázku 4. srpna, se jeví již jako samozřejmost.

Intenzivní spolupráce na přípravě naší společné a zcela ojedinělé akce – Odborového odpoledne, nás natolik sblížila, že se z nás staly přítelkyně. Práce a komunikace lidi sbližuje, a chceme-li vrátit mezi lidi lidskost a opravdové nefalšované přátelství, chceme-li nahradit sobectví soudržností, je potřeba začít u sebe.

Odborové odpoledne jako první vlaštovka

A přišel Den D - Odborové odpoledne. Psalo se 26. září, místem akce bylo Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí. Dali jsme do toho vše, co šlo. Xenie pozvala zajímavé hosty. Ekonomka Ilona Švihlíková mluví za vše. Naši lidé–komunisté společně s odboráři zbudovali zázemí, nechyběla hudební produkce a projekce nového filmu o odborech. Účast cca padesát lidí, počítáno s těmi, co poslouchali z »bezpečné« vzdálenosti, tak kolem sedmdesáti. Já osobně zklamána nejsem, znám realitu a z toho vycházím. Byla to první vlaštovka, po důkladném rozboru s časovým odstupem vypracujeme strategii pro akce příští. Uvědomme si, že právě vrcholila předvolební kampaň a občané zřejmě byli politickými mítinky přesyceni. Jsem přesvědčena, že už jen to, že komunisté a odboráři k sobě našli cestu, stojí za to.

Předseda Svazu Nové odbory Jaroslav Juryšek se po Odborovém odpoledni svěřil se svým názorem. Ačkoli to byla akce první, v mezích možností je možné ji hodnotit jako úspěšnou. »Další budou už jen lepší,« věří optimisticky a chce pro její budoucí zdar přiložit ještě intenzivněji ruku k dílu. Další odborář Tomáš Vokoun připustil, že je dnes těžké probudit v lidech jakoukoliv politickou angažovanost. Potěšitelné je, jak mi řekl, že na akci dorazil cíleně konkrétní zájemce, jenž by rád na svém pracovišti založil odbory. Takže to mělo smysl!

Moje poděkování patří organizačnímu výboru i společnému pracovnímu týmu, současně všem těm, kteří projevili sounáležitost a přišli mezi nás. Připravujeme další společné akce.

Erika KOHOUTOVÁ, předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí

FOTO – archiv autorky


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 15 hlasů.

Erika KOHOUTOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.