Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nad návrhem rozpočtu SFDI na rok 2019

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI) na rok 2019 je poslancům Sněmovny předkládán sice jako vyrovnaný, ale s řadou problémů. Tristní je konstatování, že s výjimkou potřeby zahajovat nové velké rozvojové investice jsou údržba a opravy železniční, silniční a vodní dopravní infrastruktury zabezpečeny. První mosty v Česku pro hrubě zanedbanou údržbu začínají padat, mnoho dalších se pro zchátralost musí předčasně bourat, a ještě více dalších mostů se stavu neopravitelnosti rychle blíží, o zchátralosti mnohých silnic a železnic nemluvě. Praha jde příkladem.

Vedení ministerstva dopravy (MD) se o příjmy SFDI s výjimkou vyžebrávání dalších dotací u státu nestará. Nevadí mu velmi nízké zpoplatnění užívání silnic a dálnic ani enormní úlevy pro emisně šetrnější auta včetně těch se zfušovanými emisemi. Chce zvýšit pouze sazby elektronického výkonového zpoplatnění od 1. 1. 2020, což je málo. Tím spíš, že sazby silniční daně se od jejího zavedení v roce 1992 neměnily. Prý by to znamenalo zvyšování daní, ač takzvaná silniční daň i dálniční známka jsou reálně uživatelskými poplatky.

Nedostatek financí na výstavbu nové dopravní infrastruktury chce MD i SFDI řešit půjčkou od Evropské investiční banky (EIB) a metodou soukromého financování (PPP – Public Private Partnership, postav a provozuj a bude ti postupně zaplaceno - zde jde o dálnice, kde teče nehospodárnost proudem), tj. nejen cestou dalšího zadlužování státu, ale u metody PPP také cestou podpory nekompetentnosti a nejspíš i korupce, při známé dálnicechtivosti českých politiků. Smutné. Slovenští dopravní politici přiznávají, že dálniční projekty na Slovensku financované metodou PPP, jsou proklatě předražené.

Problematický je i připravovaný velký úvěr (snad 23 miliardy korun) od EIB na opravu prvních opotřebovaných úseků železničních koridorů. Poněkud brzy, bez potřeb generální opravy měly nové koridory vydržet 30 let. Nebo se přešlo, že jejich výstavba byla odfláknuta?

Návrh rozpočtu přehlíží potřeby krajů na řádnou údržbu a opravy silnic 2. a 3. třídy, které na ně stát před lety převedl bez zajištění dostatečného financování.

Součástí návrhu rozpočtu je i výhled na roky 2020 a 2021. Předpokládá prudký růst příjmů i výdajů SFDI z 69,4 mld. Kč v roce 2018 na 86,2 mld. Kč v roce 2019 a 97,7 mld. Kč v roce 2020 + následný pokles na 79 mld. Kč v roce 2021. Klasická ukázka prudkého kolísání výše hmotných investic, což je špatné zvláště pro stavbaře pracující v oblasti dopravní infrastruktury. Návrh rozpočtu nepočítá s možností zhoršení stavu ekonomiky, které již nastává.

Základem zvýšení rozpočtu SFDI na rok 2019 je předpokládané podstatné zvýšení dotace ze státního rozpočtu – z 25,3 na 36 mld. Kč.

Z věcných záměrů je největší pozornost věnována výstavbě nových úseků dálnic a pokračující vlekoucí se generální rekonstrukci dálnice D1. Reálné priority výstavby dálnic ale rozpočet neodráží, stejně jako v minulosti. V železniční dopravě je velká pozornost věnována dostavbě 3. a 4. tranzitního železničního koridoru, rekonstrukci a modernizaci některých příměstských tratí a přípravě tzv. rychlých spojení. Ve vodní dopravě se i nadále počítá s tím, že nákladní říční doprava zažije zázračnou renesanci. Jako hlavní priority rozpočet i nadále uvádí vodní díla Děčín a Přelouč, přestože nemohou významněji pomoci vodní dopravě. Podle předního rejdaře pana Kubce Ředitelství vodních cest vodní dopravě škodí ze všech sil.

Zjevně tristní je přibližně 1,5 mld. Kč na zvyšování podjezdné výšky silničních a železničních mostů na Vltavské vodní cestě, ač se velké lodě po Vltavě plavit nebudou. Tzv. koncepce rozvoje vodní dopravy z ledna 2018 je hrubě zfušovaná. To ale nebrání zvyšovat výšku mostů a nákladně tak komplikovat silniční i železniční dopravu.

Podivná je investice koridoru Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí původní stopou za 3 mld. Kč, neboť je k zásadnímu zvýšení rychlosti vlaků a zkrácení trati na místě tunelová přeložka. Silně obloukovitá trať z Ústí nad Orlicí přes Brandýs do Zářecké Lhoty u Chocně je dlouhodobě velmi nepříjemným úzký místem na hlavní koridorové trati.

Optimismus plánovačů rozvoje dopravní infrastruktury vychází z nedávné novely zákona o infrastruktuře. Tento zákon je prohrou přinejmenším proto, že ne všechny podporované priority jsou hodny podpory buď jako takové, nebo v prosazovaných trasách. Prý se ale již jednou rozhodlo…

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 1 hlas.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.