Rozbujelé sobectví je bacilem společnosti

Na první pohled se níže uvedené informace jeví mnoha lidem jako bezvýznamné, případně nicotné. Avšak řada »nicotných a bezvýznamných« maličkostí dělá velké věci. Například takový bacil, který není vidět, takové nic, je schopno vyhladit celou civilizaci.

Současná společnost se stává chorou, příčinou je »bacil«, kterým je rozbujelé sobectví. Dá se s ním bojovat? Co o něm víme? Psychologie, která je v souladu s materialistickým dialektismem, v souladu s marxisticko-leninskou filozofií, která má být živá a absorbovat soudobé vědecké poznatky, je východiskem k tomu, nalézt kořeny sobectví. Odpovězme si však nyní obecně na otázku, co je to vůbec sobectví?

* * *

Je to druh sociálního chování, které vede k bezohlednému uspokojování osobních zájmů na úkor druhých. Pro sobecké chování je psychologií upřednostňován pojem egoistické chování.

Sobecké chování sobci obhajují podobnými tvrzeními: »Všichni lidé jsou v podstatě sobci. Mám také právo mít se dobře, proto mám právo si urvat vše, na co stačím. Neurvu-li si to já, urve si to někdo jiný, tak proč ne já?« Sobectví je základ dnešního neoliberalismu, který je blízký hédonismu.

Rekapitulace vývoje lidského jedince je následující. Vývoj jedince od oplození (ontogeneze) probíhá zkráceným vývojem lidstva (fylogeneze). Obdobně probíhá i psychický vývoj osobnosti člověka (vývojová psychologie), který směřuje od bezohledného sobeckého chování k prosociálnímu chování, které je charakteristické solidaritou, přátelskostí a upřímnou ochotou pomáhat potřebným.

A je nejvyšší úrovní sociálního chování, kterému se učíme v procesu socializace. Prosociální chování není totéž co altruistické chování. Sobecké chování je přirozené u malých dětí. U dospělých osob sobecké chování je projevem sociální nevyzrálosti, nesouvisí s úrovněmi vzdělání.

* * *

Jaké jsou však motivy člověka k tomu, aby se choval sobecky? O tom čtetě v druhé části článku na straně 5 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

Stanislav HENDRYCH


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 29 hlasů.

Stanislav HENDRYCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ledig
2012-08-03 10:15
Zajímavá je zanícennost komunistů dávat vždy z cizího, nikdy ne ze
svého. Učení našeho Pána Ježíše Krista nikde neříká, že s
ukradeného budeš dávat nepracujícím dávky za jejich podporu, abys
mohl ukrást ještě více pracujícím!!
Z.LUDKA
2012-08-03 01:16
Ledigu obdivuji Tvou zanícenost k diskuzi.
suda.jan
2012-08-02 19:32
Marxistické pojetí sobectví - egoismu je v podstatě ve shodě s Bohem
původním Stvořitelem (Dříve Nejvyšší, nyní v novém lidském
Božství a jménu) Pánem Ježíšem Kristem. Již ve starověku řekl:
Nebudeš lhát, krást, nezabiješ..., v současnosti ukazuje na
odpovědnost člověka za způsob myšlení, chtění a konání v
souvislosti s působením zvrhlých, špatných, zlých bytostí, které
počaly ovládat ostatní. Ale nám všem dává se životem svobodu k
rozhodování a také současně odpovědnost za něj, za svůj život. a
proto vyzývá k odpovědnosti a změně myšlení a konání.
ledig
2012-08-02 01:05
Nesobečtí komunisti vždycky šli a ukradli všechno všem, především
malým živnostníkům,protože jich je v každém státě daleko nejvíce
a mají v souhrnu to, co komunisti chtějí především,-majetek!! Luxus
bez práce pro komunisty ale znamená utrpení pro pracující, kteří
jsou uvrženi jako otroci komunistických papalášů do bídy za ostnatým
drátem!!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.