Povedený rozhovor

Ačkoli různí patolízalové používají u nás šlechtické tituly, s čímž je možné se setkat i ve veřejném prostoru, 10. prosince tomu bylo 100 let, co těmto praktikám mělo být v Československé republice odzvoněno. Tento den přijalo Revoluční Národní shromáždění zákon č. 61/1918 o zrušení šlechtických titulů. Zcela logicky, v souladu se zásadami republikánství a soužití lidí na občanském principu na základě rovnosti. Na dané téma promluvil v České televizi Tomáš Czernin, senátor za TOP 09 a místopředseda této strany. Pro dramaturgii toho dne se jevil jako příhodný respondent, neb pochází ze šlechtického rodu a »žije na zámku«. Rodina zrestituovala zámek Dymokury na Nymbursku a k tomu zemědělskou půdu, lesy, rybníky.

Moc by mě zajímalo, kdo je autorem otázek, které ve studiu kladou televizní moderátoři. Oni sami, nebo širší tým? Ať tak či tak, rozhovor paní moderátorky Witowské s Czerninem se právě díky zvoleným otázkám rázem octl ve »zlatém fondu«. Namísto toho, aby byly probrány důvody, proč nová republika schválila zmíněný zákon, že to byla reakce i na to, jak se šlechta chovala v době monarchie, byly položeny tyto dotazy: Proč máte tolik jmen? Četla jsem, že jsou situace, kdy je vám nepříjemné oslovení pane hrabě - jaké jsou to situace? Jak se vzájemně oslovujete, když se sejdete vy, příslušníci šlechtických rodů? Kdyby zítra nastal velký třesk a stalo se z nás království, kdo by byl první na řadě a stal se králem u nás? Bylo zrušení šlechtických titulů krokem správným směrem? Nechtěli jste vy, potomci aristokratických rodin, o své tituly znovu bojovat? Atd.

Nejpůvabnější na rozhovoru bylo, že sám pan Czernin odpovídal celkem rozumně, přímo bych řekla stylem občana demokratické republiky. Vysvětlil, kdy občanský zákoník šlechtice i nešlechtice zrovnoprávnil, a mírnil moderátorčino nadšení: Monarchie není na pořadu dne... Republika vznikla jako občanská společnost... Více než nám, chybělo titulování těm, kteří si potrpí nás takto oslovovat... Je archaismem bydlet v 21. století na zámku, nikdo si nemůže dovolit personál, jaký byl dříve. Člověk sám musí přiložit ruku k dílu.

Nejen těmito odpověďmi Czernin vytrhoval moderátorku ze snění o tom, jaké by to bylo (zřejmě) krásné, žít ve společnosti knížat, hrabat a královských potomků - ovšem také jejich poddaných. Výbuch smíchu musela před nejednou obrazovkou vyvolat otázka ohledně aspiranta na královský trůn. To byl hezký příspěvek ke století republiky!

A vtip na závěr: Tomáš Czernin studoval v osmdesátých letech v ČSSR na vysoké škole. Vyvrací tedy jeden z pečlivě pěstovaných mýtů, že uchazeči z určitých rodin studovat v tehdejším režimu v žádném případě nemohli. K rozhovoru gratuluji.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 115 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2018-12-16 23:17
Česká televize je karikaturou veřejnoprávnosti. Za peníze občanů si
z občanů dělá blázny. A slavná Rada pro kontrolu rozhlasového a
televizního vysílání, která by, mimo jiného, měla dohlížet na
zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v
oblasti vysílání a převzatého vysílání, jí místo toho pouze kryje
záda a pracuje takřka jako její podřízený orgán. Nějakého
průzkumu veřejného mínění, nebo portálu, kde by se mohli občané
vyjádřit k její činnosti (byl, ale zrušili si ho) se ČT vyhýbá jako
čert kříži, určitě s vědomím, jak by asi pro ně dopadly, kdyby
byly udělány poctivě. Je to celé jeden velký Augiášův chlév ,
který by se měl důkladně vyčistit. Ale na to pánům poslancům a už
vůbec ne senátorům nevychází čas, anebo jim ten chlívek vyhovuje.
Občanům by měli být taky zpřístupněny údaje o platech a to od
nejvyššího vedení až po moderátory. Platíme je a jsou to tudíž
naši zaměstnanci tak jaképak tajnosti. To je ale asi dokonalé sci-fi.
tonytonda1
2018-12-16 07:26
Jo Česká televize je objektivní a nestranná jak zahnutá šavle. Je to
na zvracení. Ty jednostranný oslavný kecy o šlechtě a dokonce i o
Habsburkách, to lezení Dukovi a jeho nenažraným prelátům někam v
ateistický zemi, kde Duka dodneška označuje Husa za kacíře. Prostě se
na to nedá dívat.
svaty_vaclav
2018-12-15 22:13
V listopadovým pučem rozbitém Československu už 30 let po roce 1989
probíhá obyčejný boj polistopadového českého kapitalismu proti
předlistopadovému socialismu. Československá polistopadová buržoasie
vzešlá z polistopadových majetkových zlodějen na československém
národním majetku po roce 1989 nevynechá žádnou příležitost k
napadání a očerňování předlistopadového československého
socialismu. V tomto protisocialistickém boji, který je bezbřehou
hysterií kapitalismu a parazituje na předlistopadovém socialismu, je
velice činorodá Česká televize, která tvoří jedno ze základních
protikomunistických a protisocialistických ideologických center české
polistopadové buržoasie. Nedávno jsme byli ze strany České televize po
dobu jednoho měsíce dennodenně masírováni rokem 1968. ČT nevynechá
žádnou příležitost lžemi, polopravdami, zamlčováním pravdivých
faktů a hysterií kopat do socialismu a masírovat vědomí svých
diváků a posluchačů. Moderátory a komentátory ČT hanba nefackuje,
když z obrazovky lžou lidem a plivou na čtyřicet let socialismu v
předlistopadovém Československu. Mezi stálé lháře patří pánové a
dámy z ČT Takáč, Borek, Tvarůžková, Písařovicová, Witowská,
Drahoňovský, Kroužková, Kubal, Řezníček, Kručinská, Železný,
Fridrichová, Karas, Šámalová, Václavek a další. Do tohoto
protisocialistického kapitalistického běsnění a protikomunistické
hysterie se v rozbitém Československu ochotně zapojují i herci,
režiséři, politologové, umělci nejrůznějších kategorií, zpěváci
a další.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.