A co na to TGM?

Prezident Miloš Zeman je vzděláním ekonom a celý svůj profesionální život dokazoval, že racionalismus, tedy důraz na rozum, patří k jeho základní výbavě. Proč to píšu v minulém čase? Neplatí to snad i nadále? Obávám se, že špatní rádci, nedostatečné pročtení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí nebo snad přátelství s kardinálem Dukou ho vede k úvaze, že by dal Řád Tomáše Garrigua Masaryka katolickému knězi Petru Piťhovi, který ve svém zářijovém kázání odmítl tento mezinárodní dokument jako součást jakéhosi »nového zákonodárství«. Nic není nekritizovatelného, tím spíše jakýkoli dokument, ale Piťhovy námitky nelze brát jako relevantní.

»Uvažuji o tom, že bych panu profesoru Piťhovi dal Řád T. G. Masaryka, protože medaili Za zásluhy už má,« řekl ve čtvrtek v TV Barrandov prezident. Prý za odvahu, se kterou se tento katolický kněz, někdejší ministr školství a také profesor ve svém svatováclavském kázání postavil proti ratifikaci úmluvy. Posuďte zářijové výroky pana Piťhy:

Úmluva by prý vedla k přijetí »dokonale zvrácených zákonů« proti tradiční rodině. Věřícím řekl, že jejich rodiny budou za názor, že muž a žena nejsou totéž, »roztrženy a rozehnány«, vezmou jim děti a zatají, »kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní«; za jakýkoliv nesouhlas bude následovat deportace do »nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru«; homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, »vy - kdo? - budete patřit k podřadné výpomocné třídě«; děti si budou moci zvolit své pohlaví, »budete povinni je vychovávat bezpohlavně a nebudete jim moci dát ani jméno«.

Každý i průměrný člověk jistě pochopí, že to, co jste si právě přečetli, nemůže plynout z žádného soudobého dokumentu. Ve znění Istanbulské úmluvy, jak se dokument Rady Evropy (nikoli Evropské unie) nazývá podle města, kde vznikl, není nic o nápravně výchovných pracovních táborech vyhlazovacího charakteru, zašantročení dětí či nadřazenosti homosexuálů.

Nad pomýlenými výroky jednoho kněze, který patří k fanatikům své víry, lze mávnout rukou. Máme svobodu slova. Jsou-li to však výroky profesora, je nutno povytáhnout obočí. Profesorský titul je přece spojen s moudrostí, rozvahou, schopností vyhledat si a prostudovat podklady - když už v případě církevního hodnostáře nemůžeme počítat s vědou. (Jinak pro mě je profesor/profesorka synonymem nejvyššího stupně vyznávání vědeckých postupů.) No, a co teď, když páně Piťhovy výroky posvětí hlava státu svými na veřejnosti vyřčenými úvahami o možném ocenění vysokým státním vyznamenáním? A to uvažme, že tento řád má ve svém štítu jméno vědce Tomáše Garrigua Masaryka, jenž celý svůj život založil na prosazování pravdy! TGM by s šířením lživých výroků veřejně známou osobou rozhodně nesouhlasil, natož aby ji oceňoval.

Doufám, že informovaní lidé prezidenta zpraví o tom, jak se věci ve skutečnosti mají, a hlava státu od své úvahy ustoupí.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.7, celkem 20 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.