Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Češi se brání nesmyslným zákazům z Bruselu

Zástupci držitelů zbrojních průkazů, myslivců a rybářů v uplynulém týdnu zveřejnili Spojené prohlášení a výzvu proti zvažovanému unijnímu zákazu střeliva s olovem a olověných rybářských závaží, adresovanou premiérovi a vládě ČR, Senátu, Poslanecké sněmovně a Bezpečnostní radě státu.

Výzva požaduje, aby se Česká republika ohradila proti chystanému zákazu olova ve střelivu. Prezident uskupení Liga Libe, které zastupuje držitele legálních zbraní, Pavel Černý věří tomu, že si čeští politici zachovají zdravý rozum a nepodlehnou hysterii.

»Myslíme, že je to nesmysl, nepřispěje to k žádné ochraně, bude to kontraproduktivní,« uvedl zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Bohumil Straka. Podle něj by užívání střel z oceli, mosazi, vizmutu nebo wolframu zhoršilo bezpečnost střelby. Zvýšily by mimo jiné riziko zasažení lovce odraženými střelami.

Tvůrci výzvy zastupují tři čtvrtě milionu českých občanů. Jejich požadavek je obsažen také v petici za schválení ústavního práva na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a bezpečnosti státu, kterou podepsalo 81 tisíc lidí.

Mluvčí Evropské komise na dotaz ČTK uvedla, že zprávu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) z loňského září nyní unijní exekutiva posuzuje a zvažuje další postup. Zpráva podle ní dokládá, že olovo ve formě střeliva a fragmentů po výstřelu představuje pro životní prostředí riziko dostatečné k tomu, aby byla dodatečná omezení oprávněná. Paralelně ECHA navrhla omezení olověného střeliva v mokřadech, komise o tomto návrhu hodlá v prvním čtvrtletí letošního roku začít diskusi s členskými státy EU.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) při převzetí výzvy proti chystanému unijnímu zákazu střeliva s olovem a olověných rybářských závaží uvedl, že zvažovaný zákaz ke zlepšení životního prostředí nepomůže. »Myslím, že to (výzva) má šanci, obecně i v Senátu je odpor ke zbraňovým směrnicím,« uvedl Kubera. »Já jsem 30 let měl doma olověné vodovodní trubky, čili podle těchto teorií už jsem tady dávno neměl být. Nevím, připadám si docela zdravý,« dodal předseda Senátu ke kritizovanému tvrzení ECHA, podle níž je zákaz třeba kvůli úhynu hlavně vodních ptáků na následky otravy olovem.

Iniciátoři výzvy se rozhodli výzvu předat také předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) a na úřad vlády. Později ji má obdržet rovněž prezident Miloš Zeman.


Vyhánění malého čerta velkým ďáblem

Otázky Haló novin pro Pavla Černého, prezidenta LIGA LIBE

Co je obsahem výzvy proti zákazu používání olova ve střelivu a jako zátěží při rybolovu?

Již v současnosti v EU platí omezení pro lov olověným střelivem – v ČR již sedm let například platí zákaz lovu vodních ptáků olověnými broky na mokřadech. ECHA ovšem doporučuje olovo zakázat zcela. Je nezpochybnitelné, že neexistuje adekvátní náhrada olova jak ve střelách, tak v rybářství. Případný zákaz olova, a tedy jeho nahrazení neadekvátním prvkem bude mít velice negativní dopady – například menší ranivost střely (tím podstatně větší utrpení zvěře), zvýšení opotřebení zbraní, zvýšení nebezpečí pro lovce (například mnohem výraznější tendence se odrážet u případné střely s ocelovým jádrem). Zdůrazňujeme dále, že proti zákazu olova se vyslovilo konkrétně již více než 81 tisíc českých občanů – myslivců, rybářů i sportovních střelců a příslušníků ozbrojených složek. Podstatné a velice závažné rovněž je, že při zákazu olověných střel by došlo k zásadnímu ohrožení jak výcviku, tak obranyschopnosti bezpečnostních složek našeho státu. Proto naléhavě vyzýváme vládu a zejména dotčená ministerstva, aby včas zamezila pokusům o naprostý zákaz olova v olověných střelách a rybářských olůvek. Je zjevné, že chystané zákazy nemohou být efektivní, pokud vznikly pouze na základě teoretických dat, bez zohlednění praktických zkušeností, bez dostatečné celospolečenské diskuse, bez znalosti bezpečnostních, ekonomických a ostatních dopadů. Žádáme, ať jsou aktivně hájena práva českých občanů. Žádáme, aby zákonodárci nepřipustili implementaci jakýchkoli právních úprav, jež by ještě více zpřísnily či zcela zakázaly užívání olova v olověných střelách a v rybářství. Důrazně odmítáme, aby toto tendenční a nejpohodlnější řešení, tj. úplný zákaz olova, postihlo téměř jeden milion českých občanů, jejichž práva a zájmy hájíme.

Olovo však, pokud jde o zdraví, opravdu nemá dobrou pověst…

Panika ze zbytečného šíření olova do přírody je neopodstatněná, protože jde o přírodní prvek, který se vyskytuje naprosto běžně a hojně v zemské kůře v miliardách tun v rudách a horninách. Čistě jen přítomnost olova tedy neznamená toxické působení olova na jeho okolí. Mimo mokřady se olovo ze střel do okolního prostředí zcela jistě neuvolňuje, což dokazují archeologické nálezy olověných střel starých až 600 let, které bývají pokryty pevnou oxidační vrstvou, nevykazují ztrátu původní výrobní hmotnosti a jsou rozměrově i tvarově zachovalé ve stejné podobě jako v okamžiku, kdy po výstřelu zůstaly na bojišti. Podle archeologů patří olověné artefakty k vůbec nejlépe zachovaným kovovým předmětům. Logicky to znamená, že se olovo ani za staletí »nerozpouští«. Dokazují to např. kykladské olověné plastiky staré přes 4000 let a u nás nálezy olověných křížků z doby Velké Moravy, na nichž se detailně dochovala i jemná reliéfní výzdoba. Dobře zachované olověné střely se nacházejí také na bojištích husitských válek.

Opravdu za olovo neexistuje náhrada?

Pro naprostou většinu střel palných zbraní neexistuje za olovo vlastnostmi plnohodnotná, a už vůbec ne cenově srovnatelná náhrada a např. pro historické zbraně a jejich repliky je olovo zcela nenahraditelné. Za nepravdivé musíme označit tvrzení ECHA, že náklady na nahrazení olova »budou pro jednotlivé lovce nízké«, což si lze snadno ověřit u všech výrobců střeliva. Při plošném zákazu olova je nutné počítat také s extrémními investicemi do konstrukčně odlišných dopadišť, lapačů, do záchytných ploch a do nových terčových systémů, a to na každé schválené střelnici. Ve střelách moderních palných zbraní, kromě střel monolitických speciálních, způsobí nahrazení olova výrazné zhoršení balistických a konstrukčních vlastností nábojů. Na téma bezpečnosti a ranivosti neolověných střel vzniklo zejména v Německu několik »vědeckých« studií, které náhražkové neolověné střely obhajují. Jejich obsah je však natolik účelový a jasně odporuje dlouholetým zkušenostem z praxe, ale také fyzikálním zákonům, že byly s velkou pravděpodobností »vyrobeny« tzv. na objednávku.

Na závěr je důležité říci, že plošný zákaz olova je vyháněním »malého čerta, kterého staletí známe, velkým ďáblem, jehož neznáme vůbec«. Za zákazem olova ve střelách stojí pouze módní ekologický populismus a tento zákaz není reálně podložen žádnými prokazatelnými fakty nebo přímo škodami na zdraví. Chápat lze pouze omezení olova na mokřadech, kde se může olovo vodnímu ptactvu dostat do trávicího traktu a tam teprve může být toxické.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 16 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama