OTÁZKA PRO Miroslava OPÁLKU, experta KSČM na sociální politiku:

Ohledně vyplácení nemocenských dávek prý kolují nepřesné informace. Čtenáři se ptají, jak to vlastně je. Mohl byste to objasnit?

Nemocenské dávky z nemocenského pojištění (NP) vyplácí ČSSZ, a to až od 15. dne. NP je součástí odvodů na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Na toto pojištění však zaměstnanci nyní neplatí vůbec nic! Tam jde po novele P. Nečase pouze příjem od zaměstnavatelů a OSVČ mají NP dobrovolné. Navíc prvých 14 dnů, respektive zatím 4. až 14. den, platí zaměstnavatel jako náhradu mzdy (dle zákoníku práce, ne dle zákona o NP), tedy nejde to z odvodů zaměstnance ani zaměstnavatele na NP. Pravda je, že odvody zaměstnavatele za zaměstnance jsou v rámci superhrubé mzdy zaměstnanci zdaňovány.

Zaměstnavatelům nebylo třeba snižovat odvody, neboť již vydělali na snížení odvodů při zavedení 14 dnů hrazených jako náhrada mzdy (novela Z. Škromacha), a to něco kolem 10 mld. Kč ročně. Později zavedená karenční doba byla pro ně jen další bonus ve formě vyšších zisků. Zůstaly jim peníze za nově zavedenou karenční dobu, tedy za tři dny oněch tehdejších 25 procent z redukovaného vyměřovacího základu. Nyní to bude 60 procent s dalším snížením odvodů. Na základě argumentů Ústavního soudu ČR, který zavedení karenční doby již jednou zrušil, byly další novelou P. Nečase zcela zrušeny odvody na NP zaměstnancům. Tím se získal argument pro znovuzavedení karenční lhůty, protože zaměstnanci stejně nic neplatí. Tak padl argument ÚS ČR.

Zrušení karenční doby tedy nelze zdůvodňovat tak, že si zaměstnavatelé na NP sami platí, což není pravda, ale je třeba použít argumenty pro ochranu zdraví.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 12 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.