FOTO - Pixabay

Zákon o českém jazyce vláda nechce

Návrh KSČM na uzákonění českého jazyka jako státního jazyka menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla. Předlohu považuje za zbytečnou, protože preference češtiny jako úředního jazyka platí už nyní a zákony ji dostatečně upravují.

Novináře o tom informoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO). »Zákon by byl jen proklamací toho, co už platí,« řekl Kněžínek. Podle něj to odporuje racionálnímu zákonodárství, protože je zbytečné vytvářet nové zákony, které nic nového nepřinesou.

Vláda sice souhlasí s názorem, že český jazyk je znakem svébytnosti českého národa stejně jako velmi významnou hodnotou jeho kulturního dědictví, zároveň však ve svém stanovisku konstatuje, že »ochrana a kultivace českého jazyka by měla být především úkolem odborných, veřejných a pedagogických institucí, nikoli právního řádu«. Poukazuje na fakt, že užívání češtiny v úředním styku nebo ve školách je již nyní dostatečně legislativně upraveno, navíc podle ní není zřejmé, čeho má být přijetím navrhované úpravy dosaženo.

»Předkladateli uváděná snaha ochránit český jazyk před tendencemi směřujícími k zatlačování českého jazyka nejen ve veřejném životě totiž ani nemůže být jimi navrhovanými proklamativními ustanoveními naplněna. Navíc je sporné, zda je právě právní předpis vhodným nástrojem k ochraně „kvality“ českého jazyka, neboť ten, stejně jako jiné živé jazyky, podléhá přirozenému vývoji, v jehož rámci mimo jiné přejímá nová slova a termíny z ostatních jazyků,« píše se ve stanovisku. Označení českého jazyka za státní jazyk ČR je podle Babišova kabinetu pouhou deklarací, zbytek návrhu pak pouze nadbytečně odkazuje na skutečnost, že užívání českého jazyka je upraveno zvláštními předpisy.

Komunisté chtějí češtinu chránit

Komunističtí poslanci však mají jiný názor. Češtinu by měl zákon zakotvit jako státní jazyk, který má přednost před ostatními jazyky, které se v ČR používají. Ochranu češtiny na uspokojivé úrovni současná právní úprava podle nich neposkytuje. »Proto se také již delší dobu stále intenzivněji objevují tendence směřující k zatlačování českého jazyka, a to nejen ve veřejném životě. Dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka,« tvrdí předkladatelé. Podle komunistů se tak pomíjí skutečnost, že český jazyk je nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity ČR i všeobecným dorozumívacím prostředkem jejich občanů.

Jeden z předkladatelů, Ivo Pojezný, našemu listu řekl, že názor ministra Kněžínka vyjadřuje jen jeho právní pohled na celou záležitost. »Mnohé země chrání svůj jazyk buď jako úřední nebo státní ve svých ústavách. Nejen naši nejbližší sousedé Slováci a Rakušané, ale taky například Francouzi či Španělé. Náš právní řád takovou ochranu českému jazyku neposkytuje a to i přesto, že se jedná o nejdůležitější znak naší svébytnosti, nejcennější hodnotu našeho kulturního dědictví,« zdůraznil a dodal, že jazyk, který jsme od malička slyšeli z úst našich maminek, si ochranu skutečně zaslouží. Jak řekl Pojezný našemu listu už dříve, samozřejmě registruje, že český jazyk se vyvíjí. Nevadí mu, pokud do češtiny pronikne nějaké cizí slovo, když k němu nemáme pěknější odpovídající slovo v češtině, než je ono cizí. Poukázal mj. i na to, že my jsme obohatili jiné jazyky třeba slovem robot.

Poslanci KSČM nechtějí – jak uvádějí v odůvodnění návrhu, zavádět nová opatření k užívání českého jazyka. Cílem návrhu je podle komunistů poskytnout češtině zákonnou ochranu jako státnímu jazyku, když už mu není poskytnuta ochrana ústavní. Ministerstva však ve svých stanoviscích k zákonu upozorňovala na to, že norma nezavádí žádné nástroje k naplnění svých cílů a není z ní jasné, jakým způsobem by poskytla ochranu češtině.

Připomeňme, že komunisté obdobné předlohy předkládali v Poslanecké sněmovně už také v minulých volebních obdobích. Upozorňují na to, že právní řád ČR potřebnou ochranu českému jazyku neposkytuje. Naposledy byla v Ústavě z roku 1920. »Od zrušení této právní ochrany již českému jazyku taková ochrana poskytnuta nebyla, což se velmi negativně promítá až do současnosti. Je tak zcela pomíjena skutečnost, že český jazyk je nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity ČR i všeobecným dorozumívacím prostředkem jejich občanů, který zabezpečuje jejich svobodu a rovnost v důstojnosti a právech na území ČR,« odůvodňují předkladatelé svůj požadavek.

Stanovisko vlády je doporučením pro Sněmovnu, která o návrhu zákona rozhodne, nemusí se jím však řídit.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.9, celkem 24 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.