Reklama
Rozhovor Haló novin s Marií Krejčovou, předsedkyní OV KSČM Benešov a hlavní koordinátorkou SFEL-R

Jen silná levice v Evropě může něčeho dosáhnout!

Angažujete se ve Stálém fóru Evropské levice – regionů. Prosím, nejprve vysvětlete našim čtenářům a čtenářkám, co značí tento orgán, SFEL-R? O jaké se jedná regiony?

Zkratka SFEL-R, kterou uvádíte, je právě ono Stálé fórum Evropské levice – regionů. Je to regionální síť Evropské levice.

Usilujeme o další prohloubení našich vztahů, o rozšíření společných aktivit a struktur s cílem dosáhnout toho, aby se evropská levice stala reálnou politickou silou. Přes rozdílné historické, národní a politické zkušenosti je naším cílem, aby se aktivně realizovaly úkoly vytyčené Rámcovou dohodou v této síti Evropské levice. Hlavní pozornost je věnována společnému boji za mír a proti fašismu. Práce ve SFEL-R slouží k prohloubení solidární spolupráce regionálních struktur levice v Evropské unii.

V současné době mají přístupovou dohodu podepsány: Die Linke Brandenburg (Braniborsko), Die Linke Bautzen (Budyšín), Die Linke Leipzig (Lipsko), Die Linke Brandenburg Kommunistische Plattform (Komunistická platforma), rovněž i někteří členové Německé komunistické strany (DKP). Za KSČM jsou to krajské organizace strany Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje a OV KSČM Litoměřice a všechny okresní výbory v rámci zmíněných krajů. Za Komunistickou stranu Slovenska jsou to tyto organizace: OV KSS Martin, OV KSS Levice a OV KSS Žiar nad Hronom.

V současné době o podepsání přístupové dohody do SFEL-R požádal i Levicový klub žen, z. s. V tomto případě by k tomuto podpisu došlo na oslavě letošního Mezinárodního dne žen, která se tentokrát bude konat ve Spolkové republice v Teltowě.

Takže do činnosti SFEL-R se zapojují regionální organizace stran autentické levice a případně spolky. Nabízí se otázka, zdali se mohou zapojit také jednotlivci?

Do práce SFEL-R se může zapojit kterákoliv levicová demokratická strana. SFEL-R podporuje solidární přeshraniční spolupráci členů Strany evropské levice, ať mají status členů EL nebo pozorovatelů. Jako síť EL je SFEL-R otevřena demokratickým stranám všech regionů. A na vaši konkrétní otázku odpovím, že jednotlivci se také mohou zapojit.

Vyjmenovala jste, že v SFEL-R pracují konkrétně čtyři krajské organizace KSČM, ale krajů v České republice je čtrnáct. Proč nejsou zapojeny i ostatní kraje?

Protože se ostatní krajské organizace KSČM dosud nerozhodly, že se zapojí. A hlavně – jedná se o přeshraniční spolupráci, takže se zapojují organizace, které pracují poblíž hranic. Anebo navazují na bývalé družební styky.

V našem listu jsme již nejednou publikovali příspěvky z akcí Stálého fóra z uplynulých let: z Europacampu a samozřejmě z návštěvy Berlína, tamního pohřebiště německých socialistů vždy kolem výročí zavraždění R. Luxemburgové a K. Liebknechta. Co ještě společně pořádáte?

Každý rok se nejméně dvakrát schází Koordinační rada SFEL-R, která připravuje plán práce. Zde podrobně naplánujeme akce, a to na území ČR, SRN či Slovenské republiky.

Začínáme, jak je uvedeno, vždy druhý víkend v měsíci lednu berlínskou demonstrací věnovanou památce a odkazu Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta, těchto představitelů mezinárodního proletariátu. Letos to bylo již 100. výročí (jejich zavraždění fašizujícími paramilitárními jednotkami vyslanými soc. dem. vládou Friedricha Eberta – pozn. aut.).

V únoru jsme se pravidelně účastnili i protinacistické blokády v Drážďanech. V březnu máme na programu společnou oslavu MDŽ, která se koná střídavě v České republice a Německu. V dubnu je v plánu koordinační rada. Ta letošní se uskuteční na Slovensku, a letos to bude jednání volební, to znamená, že se budou potvrzovat a volit noví koordinátoři. Já ve funkci hlavní koordinátorky SFEL-R pracuji již osm let, a proto doufám, že mě nahradí někdo mladší.

V květnu se tradičně koná setkání levicově smýšlejících lidí Europacamp, jak jste zmínila. Letošní rok jej připravujeme v termínu 30. května až 2. června v okolí severočeského Rumburku. V průběhu Europacampu dochází k výměně zkušeností všech zúčastněných, konají se politická fóra a besedy vždy k aktuálním tématům (jednání je tlumočeno), ale také navštěvujeme místní památky, vyjdeme si do přírody apod. Je čas i na přátelské popovídání a odpočinek.

A takto bych mohla pokračovat až na konec roku. Naše práce je prezentována jednotlivými koordinátory, kteří ji přenášejí do svých okresů i krajů. Zájemci se s ní mohou seznámit i na webových stránkách www.sfel-r.de.

Jak se vám líbila letošní manifestace k uctění Luxemburgové a Liebknechta, jíž se zúčastnily desetitisíce lidí? Je to pro vás »dobití baterek«?

Ano, této demonstrace se pravidelně zúčastňuji již od roku 2005 a během ní, vlastně během celého pobytu v Berlíně »nabíjím baterky« k další činnosti. Přála bych všem vidět a zažít tu úžasnou atmosféru. Vidět tu ohromnou masu mladých lidí, kteří se nestydí vyjádřit svůj levicový názor. Kteří se nestydí za rudé vlajky, za srp a kladivo…

Jaký bude program letošního Europacampu konaného v »české režii«?

Ve čtvrtek 30. května přijedeme na místo, proběhne ubytování účastníků a večer je plánován jako seznamovací s hudbou či opékáním špekáčků. V pátek je pro účastníky připraven výlet za památkami v okolí, protože si chceme vzájemně ukázat svou zemi, její památky, přírodu.

Sobota je věnována politické diskusi, besedám k politickým tématům. Protože to bude týden po volbách do Evropského parlamentu (uskuteční se 24. až 25. května – pozn. aut.), představíme i nově zvolené europoslance. Večer je věnován kultuře – tanci, poslechu apod. V neděli se po snídani již rozjíždíme domů.

Pokud se někdo chce letos účastnit, má možnost?

Ano, má možnost. Stačí, když se přihlásí u svého koordinátora – to se týká členů organizací, které jsou v SFEL-R zapojeny. Ostatní občané, například vaši čtenáři a čtenářky, se mohou obrátit na mne a dozví se další podrobnosti. (Marii Krejčovou je možné kontaktovat na mailu ov.benesov@kscm.cz).

V čem vidíte smysl této mezinárodní regionální levicové spolupráce?

Myslím si, že tato přeshraniční spolupráce má velký význam. Pracujeme na nižší úrovni – na úrovni okresů, krajů. Vyměňujeme si společně poznatky, zkušenosti, pomáháme si navzájem, podporujeme se. Již dvakrát se podařilo setkání našich a německých starostů, zastupitelů a tato setkání měla velice dobrý ohlas. Na podzim plánujeme další. Je velice důležité naši spolupráci dále rozšiřovat. Jen silná levice v Evropě může něčeho dosáhnout!

Jste také předsedkyní spolku Knihovna Miloslava Ransdorfa. Spolek pořádá v pátek 22. února odbornou konferenci – koná se vždy v měsíci, kdy by někdejší komunistický politik, filozof a historik oslavil narozeniny. Čemu se bude věnovat?

Ano, Míla Ransdorf se narodil 15. února a letos by se dožil 66 let. K výročí jeho narození připravujeme ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové »ransdorfovskou konferenci«, letos na téma: Končí levice v České republice? Sto let poté… V rámci této konference proběhne křest nejnovější knihy vydané Klubem společenských věd v nakladatelství Orego S Ransdorfem o marxismu.

Téma konference může někoho z našich čtenářů oslovit. Mají šanci se zúčastnit?

Rozhodně, protože ji pořádáme pro veřejnost. Konference se bude konat v Evropském domě v Praze, v Jungmannově ulici 24. Vzhledem k omezenému počtu míst v sále jsme však požádali o potvrzení účasti zájemců do poloviny února na e-mail: knihovna-ransdorf@email.cz, takže případní zájemci mají nejvyšší čas.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 25 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.