K problematice Istanbulské úmluvy promluvily (zleva) Zdena Prokopová, Marta Smolíková a Soňa Marková. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Diskuse k úmluvě o potírání násilí pokračuje

Jak přistoupit k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, diskutovali v sobotu v Praze na vzdělávacím semináři o rovných příležitostech žen a mužů členové a členky KSČM a jejich sympatizanti. Akci připravila Komise žen ÚV KSČM ve spolupráci s oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor ústředního výboru.

Názory na tento mezinárodní dokument, který ČR podepsala 2. května 2016 (avšak nebyl dosud ratifikován parlamentem), se různí. Smysl úmluvy vysvětlily Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o. p. s., a Zdena Prokopová, spoluzakladatelka Rosy, centra, jež pomáhá obětem domácího násilí. Úmluva se týká jakéhokoli domácího násilí, ať už je vykonáváno na ženách, mužích, seniorech, dětech. Vzhledem k tomu, že právě ženy se nejvíce stávají obětí různých forem násilí (vynucený potrat a sňatek, obřízka, sexuální násilí, násilná sterilizace, pronásledování aj.), má tento dokument charakter zastřešující normy a je prvním komplexním mezinárodně-právním nástrojem týkajícím se násilí páchaného na ženách. »Úmluva je vyjádřením hodnot, které vyznáváme,« shrnula Smolíková její poslání.

Obě odbornice poukázaly na některé mýty, které se o úmluvě tradují, např. že stírá biologické rozdíly mezi muži a ženami, že neuznává násilí na mužích, že může dojít na jejím základě k násilnému vnikání do rodin a odebírání dětí, že nebudeme moci slavit Velikonoce s pomlázkou aj. Ačkoli má ČR zákony, které stíhají domácí násilí jako trestný čin, chybějí podle Prokopové systémová opatření typu non-stop krizových center, je nedostatečná síť azylových domů, nejsou programy pro nápravu pachatelů, chybí systematický sběr dat. Prokopová míní, že odmítnutí úmluvy by bylo signálem pro ženy, že státu na nich nezáleží. Na 38 % žen v ČR se někdy setkalo s násilím.

Poslanec Jiří Dolejš, který se semináře účastnil, nevidí v úmluvě problém, odmítání přičítá možná i nepochopení. Dokument by byl smluvním rámcem, jenž není nástrojem unifikace českého práva, míní. »My jako levice bychom neměli stát na straně lidí, jako je Mons. Piťha (katolický kněz, který o úmluvě šíří smyšlenky),« řekl.

Za společnost bez diskriminací

Jednoznačně se proti ratifikaci vyslovila jménem Levicových klubů žen jejich předsedkyně Květa Šlahúnková, která je přesvědčena, že zákony na ochranu týraných osob jsou v ČR dostatečné, i mechanismy na předcházení a zabránění násilí. »Celá úmluva potírá právo na národní zvyky, kulturu, tradice. Je nutné zabránit násilí plošně, a ne pouze na určitých minoritních skupinách,« uvedla s tím, že LKŽ odmítají vznik dalších sledovacích systémů, což úmluva předpokládá. Proti se vyjádřily všechny kluby, s jednou výjimkou. Kritikem úmluvy je také místopředseda ÚV KSČM a poslanec Stanislav Grospič. Upozornil, že jsou jiné dokumenty vnitrostátní i mezinárodní, jež téma, shrnuté v úmluvě, pokrývají, např. Listina základních práv a svobod, Evropská sociální charta, Všeobecná deklarace lidských práv aj. »Úmluva přináší více rizik než pozitiv,« upřesnil našemu listu.

Diskuse mezi zainteresovanými o Úmluvě Rady Evropy (nikoli Evropské unie) o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvě) bude pokračovat, k čemuž vyzvala předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Soňa Marková. Cílem autentické levice je společnost bez nespravedlivých diskriminací a ochrana slabých, »a to bychom měli mít na paměti«. Komise žen se již v listopadu vyslovila pro ratifikaci úmluvy, považuje ji za velmi potřebnou.

Seminář měl na programu i vzdělávací historickou část. V letošním roce uplyne 125 let od úmrtí prvního českého feministy, pokrokáře a revolucionáře z roku 1848 Vojtěcha Náprstka (1826-1894), o jehož přínosu promluvila historička Marie Neudorflová.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 10 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.