Rozhovor Haló novin s vodárenským expertem Radkem Novotným, spoluzakladatelem Nadačního fondu Pravda o vodě

Voda - privatizace zisků a zestátnění nákladů

Vyznáváte životní krédo »Voda je život, a můj život ani život mých dětí proto do rukou koncernů rozhodně nepatří«. Kdy vás toto téma zaujalo natolik, že jste se pustil do založení Nadačního fondu Pravda o vodě, a vůbec do tématu »voda«?

Obraně vody a českých vodáren se věnuji 17 let. Tento pohled na vodu vznikl v roce 2003, poté, co jsem předal ministerstvům rozbor, jak koncerny začínají skrytě ovládat správu monopolu vody v ČR, peněžní toky a zisky z vody.

Čtrnáct dnů poté mne u domu zmlátili dva útočníci a následně mi cizí člověk na parkovišti kamarádským hlasem vyhrožoval, abych se stáhl z meziresortní komise, která řešila stav vodárenství. Jinak podobný útok může příště přijít na mou rodinu. Gangsterských útoků bylo více a to byl pro mne důkaz, že žádné soukromé zájmy u vody nemají co dělat a gangstery nebudeme řešit, pokud voda bude spravována jako služba v rukou samospráv nebo státu a nebude kšeftem koncernů a překupníků.

Voda se stává stále významnější strategickou surovinou. Kdo si kdykoli myslel něco jiného, je hlupec. Nemáte pocit, že v uplynulých 30 letech stáli na kompetentních místech lidé nekompetentní, když umožnili zprivatizovat »vodu«?

Voda je základ úplně všeho. Rozdíl mezi roky 1969 a 1989 byl jen v tom, že internacionální pomoc z východu přijela v tancích a lidé hned věděli, že jde o lumpárnu, o moc a peníze. V roce 1989 přijela internacionální pomoc ze západu bez tanků a lumpárna se skryla za fráze - přichází strategický investor. Opět jde o moc a o peníze. Problém je, že v tom jeli spolu s »nájezdníky« i ti, co měli občany, města a stát bránit - ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Podobně jako například ve Francii.

Jako na vrcholného viníka současného stavu s vodou ukazujete na ministerstvo zemědělství. Není to však celá struktura státních a také komunálních politiků, kteří podlehli pozlátku privatizace?

Ministerstvo zemědělství je jen jeden z pachatelů, mělo totiž pravomoc to celé zastavit. Přidat musíme politiky, organizovanou skupinu »nájezdníků«, nefunkční soudy (které mi daly za pravdu až po 15 letech) a policii. Když mi státní zástupce řekne mezi čtyřma očima, »máte pravdu, ale je na tom deka a nic s tím nezmůžu«, pak nežijeme v právním státě…

Od roku 2002 ministerstvo zemědělství a každá vláda ode mě dostává důkazy dokládající, co se páchá. Takže nešlo o naivitu, ale o záměr.

Nyní své snahy cílíte na 300 politiků v tzv. Chartě 300, protože se domníváte, že právě tito politici o vodě rozhodují. Koho jimi míníte? A jaká je jejich odezva?

Náprava je možná jen informovanými lidmi. Charta Voda 300 byla prvním krokem. Cílem bylo informovat 200 poslanců, 81 senátorů, 17 členů vlády. Dát jim důkazy, co se kolem vody a vodáren páchá, a ukázat, že to lze napravit jako ve Francii či v Německu.

Informovaní jsou, takže přišel druhý krok. Požadavek více než 14 000 občanů České republiky na politiky v Parlamentu ČR, aby zjednali nápravu – a tímto požadavkem je petice Voda je život. Zdola pomáháme rozumným politikům napříč politickým spektrem - veřejným míněním - téma vody otevřít a začít řešit.

A jaká je odezva? To, a spoustu dalších informací, zajímavostí a vše, čeho jsme dosáhli, lidé najdou na našich webových stránkách www.pravdaovode.cz. Každý politik od nás dostal otázku: Kdo má mít v ČR v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo městské/krajské vodárny? Odpovědi zveřejňujeme. I neodpověď je odpovědí. Takový »politik« pro lidi a pro nápravu nic neudělá, pak tedy doporučujeme nevolit. Lidem tyto webové stránky pomohly v senátních volbách a kandidáty oslovíme v každých dalších volbách.

Zmínil jste například Francii, kde situaci s vodou napravili. Jak?

Ve Francii lidé spolu s politiky ve více než 70 velkých městech převzali správu vody zpět do rukou městských vodáren. Systém dolování zisků z vody skončil. Podrobně to dokládá dokument Voda vydělává aneb Jak korporace bohatnou na vodě?. Vše, co léta tvrdím, tento dokument popisuje včetně čísel, odhalené korupce i know-how, které k nám z Francie koncerny stěhují. Vaši čtenáři ho najdou na našich stránkách v menu Videokanál.

Když na počátku devadesátých let začala probíhat privatizace vodárenských podniků, tušil jste už tehdy, že z toho bude jednou velký průšvih?

Přiznám bez mučení, že na počátku devadesátých let ne. Proti skutečným strategickým investorům nic nemám. Kdyby nebylo VW, tak dnes Škoda nejspíš neexistuje, ale to, co se nastěhovalo do vodáren, nejsou strategičtí investoři, a to, co bylo realizováno, není vstup strategických investorů. Je to privatizace zisků a zestátnění nákladů - systém dobývání renty, a to jsem pochopil v roce 2001.

Voda se neustále zdražuje. Lidé jsou rozhořčeni - ačkoli šetří vodou, cena roste. Za 30 let stoupla 100krát (např. v Praze z 0,80 Kč/m3 v roce 1990 na 89,66 Kč v roce 2019). Vy uvádíte, že za roky 2012-2018 bylo vyvedeno zahraničním majitelům 15,3 mld. korun. Na základě čeho tak soudíte?

Nesoudím. Počítám, a to přesně. Jde o vyplacené dividendy soukromých firem prodávajících lidem českou vodu, k tomu vyplacené rezervní, ážiové fondy (tzv. ážiový fond vzniká tehdy, pokud nově emitované akcie společnosti mají emisní kurs stanoven nad nominální hodnotou. Pozn. red.), nerozdělené zisky atd. Lidé to nevědí, ale například na severu Moravy zadlužili SmVak (Severomoravské vodovody a kanalizace) 5,4 miliardami a pokusili se velkou část z toho vyvést do zahraničí. Tyto peníze pak zaplatí lidé v ceně vody.

Cílíte na politiky, uvádíte, že minimálně ČSSD, ODS a KDU-ČSL jsou odpovědné za instalaci koncernů do pozic monopolních správců provozu vodovodů a kanalizací v ČR po roce 1993. Ale nelze všechny házet do jednoho pytle. Např. v hlavním městě to byli komunističtí zastupitelé, kteří naléhali na zpětné vykoupení podniku Kanalizace a vodovody, také založili petici. Spolupracujete s těmi, kteří cítí tak jako vy obrovskou chybu v privatizaci tohoto sektoru hospodářství?

V každé politické straně to je podobné. Najdete tam 5 % velmi slušných lidí, 5 % neskutečných darebáků a 90 % lidí, kteří o vodě nevědí nic. Kromě ODS, TOP 09 a ČSSD se mnou konzultují věci kolem vody lidé ze všech politických stran, s několika stranami jsem konzultoval i jejich program. Ale zatím žádná politická strana mi nikdy nepomohla financovat pravdu o vodě ani soudní obranu vodáren. Nadační fond Pravda o vodě dostal za celou dobu dar 300 Kč od jednoho poslance. To vypovídá o všem.

Nápravou má být návrat správy vody městům a obcím. Jak toho dosáhnout? A jak k tomu mohou dopomoci rozsudky soudů, o kterých se veřejně příliš neví?

Cest je několik. Popisuji je také na webu pravdaovode.cz v menu Jak vrátit vodu obcím. Není třeba nic znárodňovat.

1. To, co bylo vyvedeno do rukou cizinců protiprávně, musí být prostřednictvím práva vráceno.

2. Tam, kde to proběhlo »legálně«, tam končí smlouvy, a ty již neprodlužovat a správu vody převzít zpět.

3. Tam, kde byly prodány jak prodej vody, tak trubky (SmVak), tam musí přijít zpětný odkup.

Je třeba dát si dobrý pozor na »Hady v oblecích« a jejich kamarády v politice, protože ti pod heslem Vracíme vodu zpět do rukou měst realizují ve skutečnosti »tunel na konci tunelu« a provozní smlouvy přelakují na servisní. Toto již darebáci navrhli například ve Zlíně.

Máte pocit, že v ČR po několikaleté zkušenosti se suchem jsou přijímána rozumná opatření vlády, případně krajů, jež mají zachytit vodu na našem území?

Příroda nám začala pomáhat. Díky suchu lidé přestávají brát vodu jako samozřejmost a téma voda je najednou zajímavé i pro novináře. Opatření, která souvisejí se zadržením vody v regionech, vítám. Jen je třeba pochopit, že vše, co řešíme, tzn. dostatek vody, její kvalitu, léky, pesticidy ve vodě a stav trubek, stojí peníze. A peníze nakonec vždy zaplatí v ceně vody nebo z daní občan, a ne koncern či oligarcha.

Pokud dnes mezi občanem a vodou (městskou vodárnou) stojí řetěz koncernů a překupníků, kteří z toho, co se od lidí vybere, odsávají každý rok miliardy, pak nikdy nebude dost peněz na investice a přednost budou mít jachty papalášů a majitelů koncernů.

Jaké máte ohlasy od občanů, které vyzýváte, aby se nebáli říkat svůj názor – a to i na vodu? Máte zpětnou vazbu, jestli tlačí na politiky?

Data, rozsudky, srovnání zveřejněné na webových stránkách pravdaovode.cz jsou přístupné zdarma. Slouží lidem nejen v České republice. Ohlasy od občanů, rozumných politiků i novinářů jsou pozitivní. Lidé chápou, že náprava vody se týká všech, a mnozí začali pomáhat mně i Nadačnímu fondu Pravda o vodě. V důsledku toho máme nyní například grafy srovnání zisků, poskytujeme informace v angličtině a němčině. Lidé nám překládají stránky i do francouzštiny, španělštiny a polštiny. Spolupracujeme při výměně informací s organizací Public Citizen či Right 2 Water. Novou rubrikou na našem webu jsou Rozsudky, a Žaloby koncernů na starosty, novináře, stát, které nikde jinde nenajdete.

Pravda o vodě rozumným lidem pomáhá, neinformované informuje a kolaborantům vadí. Konstatuji však, že darebáci na mne útočí přes gangstery. Koncerny volí útok bílých límečků v podobě žalob apod. Beru to jako super-doporučení pro lidi, kteří se o vodu zajímají.

Lidem doporučujeme toto: Projděte si web o vodě, čísla a názor soudců. Pochopíte, co se děje. Podívejte se, co pro nápravu děláme. Inspirujte se anebo se přidejte k nám. Informace, které vás zaujmou, šiřte na sociálních sítích, sdílejte videa apod. Podpořte projekt Pravda o vodě, protože i zde platí, že každá kapka a částka pomáhá. A když každý něco udělá, pak z toho vzniká vlna, kterou nelze zastavit. Těm, co chtějí důkaz, že to funguje, doporučuji video: Co může udělat člověk, aby se přestalo s vodou kšeftovat a její správa se vrátila městům?. Najdete ho na našem YouTube kanálu – Pravda o vodě.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 57 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


radek.novotny
2019-02-28 10:06
V rozhovoru odkazuji dokumenty a informace. Zde jsou odkazy: JAK
JEDNAJÍ KONCERNY? https://youtu.be/6nR7phttgp8 CO SE DĚJE KOLEM VODY A
VODÁREN? https://youtu.be/Jb3tyg0a3qE CO POTVRZUJÍ SOUDCI?
https://youtu.be/QMNCWcBP3vI CO DĚLÁ NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ:
https://pravdaovode.cz/nfpov/ CENA VODY:
https://pravdaovode.cz/cena-vody/ ROZSUDKY:
https://pravdaovode.cz/rozsudky/ CO NA MNE JIŽ DAREBÁCI A GANGSTEŘI
VYZKOUŠELI? https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/ CO SE POČÍTÁ LIDEM DO
CENY VODY? https://pravdaovode.cz/rozsudek-ks-hradec-4-10-17/ JAK lze VODA
VRÁTIT MĚSTŮM? https://pravdaovode.cz/jak-vratit-vodu-obcim/ KDE SE
MŮŽETE INSPIROVAT ANEBO JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? Pokud souhlasíte,
že voda má být v rukou měst, spravovaná jako služba a ne kšeft k
dolování zisků- www.pravdaovode.cz/pomoc Děkuji Radek Novotný,
spoluzakladatel NFPOV 774 774 680
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.