Rozhovor s poslancem KSČM a členem vyšetřovací komise k OKD Leo Luzarem

Šetření privatizace OKD do ztracena nejde

Jaký je váš pohled na současnou situaci OKD?

OKD je dnes vlastně funkční částí podniku, rozděleného na dva. Je to silně zjednodušený pohled, ale pro pochopení podstaty si tuto zkratku dovolím. Jedna část má dluhy a očekává se složitý mezinárodní zápas o peníze a druhá, ve vlastnictví státu, má prvotní úkol snížení dopadů útlumu a krachu. Nezapomínejme, že kdyby stát na počátku do tohoto procesu nevstoupil, tak by OKD už neexistovalo a byl by zde jen boj o peníze a vznikly by obrovské sociální problémy v regionu. Stát se rozhodl odkoupit provozuschopný díl firmy, aby zabezpečil časové rozložení a co možná nejméně bolestivě ukončil činnost. Původně se hovořilo o jednotkách let životaschopnosti. Do tohoto procesu ale výrazně zasáhl vývoj cen a dnes je »státní« OKD v zisku a prognóza už dosahuje roku 2030. To samozřejmě vyvolává chuť po penězích jak ze strany těch, které obral Bakala, tak i potencionálních finančních skupin, které hledají zajímavý zisk, přičemž jim o hornictví, horníky a nedej bože o zájmy státu určitě nejde. Já osobně považuji za zásadní krok jasně deklarovat životaschopnost OKD po roce 2030 a začít plánované investování do provozu firmy. Tímto neočekávaným prodloužením životnosti se z finančního problému pod velením PRISKO (ministerstvo financí) stává spíše úkol spadající do působnosti DIAMO (ministerstvo průmyslu a obchodu), kteří disponují odborníky k zabezpečení provozu. Já bych vládě doporučil, a to i s ohledem na zájmy surovinové politiky ČR, maximálně vytěžit ložiska uhlí. Pokud to neuděláme, tak již nikdy nebudeme schopni těžbu v dohledné době obnovit. A až pomine to bláznění se zelenou energií, které se již nyní diskredituje zamlčováním negativních dopadů, bude uhlí jednou ze surovin nabízejících řešení. O jeho potřebnosti například pro chemický průmysl ani nemluvě.

V Evropě se začíná projevovat nedostatek koksovatelného uhlí. Nemyslíte si, že útlum dolů v OKD je i přes velmi složitou ekonomickou situaci z pohledu státu předčasný nebo snad neuvážený?

Ano, toto je můj názor a doufám, že důl Paskov přežije tuto chybu v úsudku úředníků. Je to ale bohužel hlavně na komunikaci mezi ministerstvy financí a průmyslu, potažmo PRISKO a DIAMO. Za sebe mohu říci, že jako opoziční politik a člen hospodářského výboru udělám pro zachování tohoto dolu vše, co bude v mých silách.

V čem vidíte význam vyšetřovací komise k OKD? Nemáte pocit, že vše půjde zase takzvaně »do ztracena«?

Určitě do ztracena nejde šetření, kde se naopak daří odkrývat velmi zajímavé zákulisí zločinné privatizace z devadesátých let. Mnohá jména z tehdejší doby se v závěrečné zprávě objeví v novém, a i nepříznivém světle. Bohužel minulé vlády neměly příliš zájmu tyto »kamarády« poslat do tepláků a první promlčecí doby již uběhly. Přesto věřím, že to bude hodně zajímavé »čtení« a svědectví o tehdejší době »rovné startovací pásky pro všechny«. KSČM, kterou v parlamentu reprezentuji, se stále pokouší uzákonit nepromlčitelnost zločinů privatizace, ale i u této nové vlády nenachází podporu. Snad výsledky tohoto vyšetřování změní názor těch, kteří tomu doposud brání.

Můžete nám říct něco o vaší aktivitě ve věci takzvaných rentistů? O co vlastně jde?

Dovolím si vás zde opravit. Nechci hovořit o rentistech, což evokuje nějaký snadný život a mnozí tento výraz zaměňují za rentiér. Raději hovořím o lidech, kterým těžká a nebezpečná práce podlomila zdraví a mají přiznanou chorobu z povolání, popřípadě utrpěli pracovní úraz, který jim omezil pracovní uplatnění, ale také mnohdy úplně otočil dosavadní život naruby. Tito lidé narážejí na každodenní problémy se systémem, který je nastaven na velkou skupinu potřebující pomoc a tuto, z pohledu státu malou, skupinu postižených, kteří mají specifické problémy, opomíjí. Přitom mnozí z nich chtějí i nadále pracovat, ale většinou není o jejich práci zájem, protože si nechtějí vydělat více než je limit, při jehož dosažení by přišli o rentu. Časté jsou také absurdní nucené pravidelné kontroly fyzického postižení, které nemohlo doznat změny (např. amputace) ap. Proto jsem jako poslanec Moravskoslezského kraje vyslyšel výzvu této skupiny a snažím se jim poněkud ulehčit život s jejich postižením v prostředí úřední byrokracie nastavené na obecné problémy.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 22 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-03-10 11:39
Na promlčení se klasicky a bohužel většinou i úspěšně hraje od
převratu. Plus nějaká ta doplňková amnestie. Čím větší lumpárna
tím menší pravděpodobnost, že bude po zásluze potrestána. Právníky
s takovými specializacemi máme opravdu prvotřídní. Různé Sokoly a
tak.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.