Národní park Šumava. FOTO - Pixabay

150 připomínek k tvorbě zón v šumavském parku

Asi 150 připomínek k návrhu připravovaných nových zón Národního parku Šumava obdržela správa parku od obyvatel, obcí i organizací. Kolem 70 připomínek podali místní lidé.

V drtivé většině případů se dotazovali na své konkrétní nemovitosti a požadovali jejich přeřazení do zóny kulturní krajiny s nejmírnějším režimem pro ochranu přírody. Až v 90 procentech případů správa parku požadavkům obyvatel vyhoví. Zhruba 80 připomínek podali k nové zonaci obce, odborníci, ekologické organizace a podobně. Termín pro podání připomínek skončil včera.

Na Šumavě se nyní předjednává určení zón, což má nejméně na 15 let stanovit pravidla hospodaření v parku. Po vyhlášení se nebudou moci zóny 15 let měnit. Návrh rozlišuje čtyři zóny, dosud jsou jen tři. Mění se i názvy zón. Zóna s nejpřísnějším režimem ochrany přírody, kdy je oblast ponechána pouze přírodním procesům, se bude jmenovat zóna přírodní. Správa parku ji navrhuje na 27 procent plochy parku. Na stejné rozloze se nezasahuje do přírody již nyní.

Zhruba stejně velká bude zóna přírodě blízká, kde se bude zasahovat jen minimálně, například proti kůrovci. Dalších asi 46 procent plochy má podle návrhu tvořit zóna soustředěné péče, kde bude možno těžit dřevo či obhospodařovat bezlesní plochy. Poslední zóna s nejmírnějším režimem je kulturní krajina, což jsou hlavně osídlená místa.

»Občané v drtivé většině případů požadovali přesunutí jejich konkrétní stavby nebo parcely právě do zóny kulturní krajiny. Také požadavky obcí se týkaly převážně zastavěné a zastavitelné krajiny,« řekl mluvčí parku Jan Dvořák. Až na Modravu, která se odmítla debaty účastnit, správci parku jednali se všemi obcemi. Tam, kde je to možné, správa parku požadavkům občanů i obcí vyhověla a zakreslila je do mapy. V důsledku toho se tak na rozdíl od původního návrhu zonace mírně zvětší rozloha kulturní krajiny. V návrhu zaujímala kolem 0,9 procenta rozlohy parku, po změnách by měla mírně přesahovat jedno procento plochy. Park má rozlohu 680 kilometrů čtverečních.

»Naopak je skoro jisté, že navržená zóna přírodní se nebude oproti návrhu nijak měnit a zůstane na 27 procentech,« řekl Dvořák. Ekologická organizace Hnutí Duha a někteří odborníci požadovali, aby se přírodní zóna rozšířila na 53 procent území. Předložili správě parku soupis 32 lokalit, které by měly být podle nich zahrnuty do první zóny. »My v tuto chvíli vidíme jako ideální, aby bylo do přírodní zóny zahrnuto 27 procent území parku. Výhledově, po 15 letech, by mohla přejít zóna přírodě blízká do režimu přírodní zóny,« uvedl mluvčí parku. Zóna přírodní a přírodě blízká budou v každém případě mít dohromady nadpoloviční podíl na rozloze parku.

Aktualizovanou mapu se zakreslenými zónami představí park příští týden a 5. dubna projedná návrh Rada národního parku Šumava. Výsledek schvalování rady i s návrhem odešle park na ministerstvo životního prostředí, kde začne projednávání. Pokud se nové stanovení zón v radě parku dohodne, nemělo by již ministerstvo návrh měnit. Zóny pak ministerstvo vyhlásí vyhláškou. Správci parku doufají, že to bude do konce roku.

(zku)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 6 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.