FOTO - archiv

Brněnský sever chystá pasportizaci bytů

Radnice Městské části Brno-sever hospodaří s 5500 byty. Po Chomutovu je to druhý největší bytový fond v ČR. Jeho inventarizace nebyla dosud provedena. Aby radnice mohla lépe plánovat opravy bytů, chystá jejich velkou důkladnou pasportizaci. Součástí pasportu bude též zavedení pořádku do evidence nájemníků.

Místostarosta MČ Brno-sever David Aleš (ANO) uvedl, že pomocí pasportizace potřebuje získat přehled o současném stavebně-technickém stavu objektů, konstrukčních prvků či technických zařízení. Vyhodnocení pasportizace poslouží k sestavení rozpočtového plánu na další období životnosti objektu a jeho konstrukčních prvků, ke zlepšení péče o bytový fond dle skutečného stavu či ke stanovení potřeb oprav podle cyklů životnosti včetně odstranění zanedbanosti.

Pasportizace je pro řadu radnic nepříjemná povinnost. Zinventarizuje skutečný stav bytů, včetně stavebních úprav, které si udělali za desítky let sami nájemníci. Díky pasportizaci lze pak do budoucna přesněji rozvrhnout a nasměrovat investice do oprav, údržby a modernizace obecních bytů.

Na brněnském severu se bude kontrolovat stav kuchyní, WC, koupelen, elektroinstalace a zařizovacích předmětů. Dělat ji budou zaměstnanci bytové správy a odboru bydlení MČ Brno-sever. Součástí pasportu bude přesná evidence nájemníků. Tedy zda byt užívají oprávnění nájemníci a zda jsou všichni zapsaní v evidenčním listě bytu nebo v něm bydlí někdo tzv. načerno.

»Aktuálně máme asi 1000 žadatelů o městský byt. K 30. listopadu loňského roku to bylo asi 1200 žadatelů. Z nich dvě až tři stovky nepotvrdily svůj zájem i nadále být v pořadníku na byt (každý žadatel to musí učinit každý rok k 30. listopadu), jinak je vyřazen z pořadníku a nastupují místo něj další žadatelé,« popsal Aleš a pokračoval: »Neoprávněně užívané byty, načerno pronajímané dalším osobám, nebo neobydlené byty bude možné na základě pasportizace přidělit rodinám a uchazečům, kteří opravdu o pronájem obecního bytu stojí a nebudou s ním disponovat na černém trhu.«

Jak se na tento letitý problém dívají komunisté? Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha zdůraznil: »Je úsměvné, že v minulém období tuto záležitost zadala do pracovní náplně všech 29 radnic městských částí Brna lidovecká viceprimátorka Klára Liptáková. A ejhle, nyní MČ Brno-sever přiznává, že úkol nesplnila. Z čeho pak bývalá koalice čerpala informace o stavu bytového fondu? Tak to mi nejde na rozum! Pro mě je to signál potvrzující, že se řeči vedou a skutečnost je úplně jiná…«

(vž)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 3 hlasy.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.