Rozhovor Haló novin s Ivem Pojezným (KSČM), členem školského výboru Sněmovny

Národní sportovní agentura má skoncovat s černou můrou našeho sportu

Na problémy korupčně zasaženého sportovního prostředí v ČR reaguje novela zákona o podpoře sportu, připravená poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD, kterou Sněmovna s úpravami podpořila. Věříte, že se dané problémy skutečně podaří vyřešit? Proč takový zákon potřebujeme?

I já jsem tuto novelu zákona podepsal s naprosto čistým svědomím. Vidím ji totiž jako jednu z posledních možností, jak vybřednout z velkých problémů našeho citelně zasaženého sportovního prostředí korupcí a taky špatným, neefektivním, netransparentním přerozdělováním finančních prostředků. Když Nejvyšší kontrolní úřad po léta ukazoval na černou můru našeho sportu, tedy na jeho financování, kdy i MŠMT selhalo jako garant v oblasti sportu, protože nebylo schopno stanovit měřitelné cíle a přerozdělovalo prostředky, aniž by mohlo vyhodnotit výsledný efekt, které dotace do této oblasti měly přinést. Nemůžeme se divit, že právě proto vznikla poslanecká iniciativa, která prostě z toho všeho chtěla ven, a byl vytvořen návrh novely zákona o podpoře sportu. Tato novela zároveň reflektuje na obrovský význam sportu, společenské postavení pro jeho mimořádnou důležitost, na kterou se bohužel zapomínalo už někdy od roku 1990. Poslední kapkou v moři zcela jednoznačně byly kauzy při přerozdělování finančních prostředků, do kterých byly namočeny osoby, které řídily sport z úrovně svazové, ale i ministerské. Osobně jsem přesvědčen, že nešlo jen o osobní selhání, ale jednoznačně o systémový kolaps. Právě tohle si nezasloužili dobrovolní činovníci, trenéři, a hlavně naše sportující děti a mládež. Na takováto pochybení právě doplácejí ti, kteří se obětavě a s láskou na úkor svých rodin a svého času věnují našim nejmenším.

Navzdory opoziční kritice Sněmovna schválila vznik Národní agentury sportu, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Nejde jen o dalšího penězožrouta v podobě nového úřadu a úředníků? Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

Právě novela vytváří nový ústřední orgán státní správy - Národní sportovní agenturu -, který bude mít zároveň vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu. Tento úřad bude zcela jistě pod drobnohledem nejen veřejnosti, ale hlavně sportovního prostředí. Nebude trpět náročným a komplikovaným systémem fungování jako jednotlivá ministerstva. Už by se neměla a nemohla opakovat období, kdy byly úředníky stanoveny jasné mantinely a nějaký žebříček pořadí, které sportovní kluby finance dostanou. A když byl takový žebříček zpracován podle jasných pravidel, tak přišel náměstek ministra, škrtl celou stránku a napsal tam to, co chtěli právě sportovní mafiáni, proti kterým tato novela zákona o podpoře sportu bojuje. Stane se nejen nejvyšší sportovní autoritou, která bude mít jasně definovaný cíl, komplexně zajistit realizaci státní politiky ve sportu. To v současné době zajišťuje na dvacet zaměstnanců, což při stále se zvyšujících finančních prostředcích do budoucna nelze. Celkové náklady nebudou zdaleka dosahovat jednoho procenta nákladů na sport.

Někteří opoziční poslanci tvrdí, že jde o lex Hnilička, jinými slovy - že požadavky na předsedu agentury jsou šité na míru poslanci ANO a vládnímu zmocněnci pro sport Milanu Hniličkovi. Skoro to tak vypadá…

Milan Hnilička vykonává od 1. března 2019 funkci vládního zmocněnce pro oblast sportu. Pokud bude pověřen vedením agentury, je to záležitostí vlády. Ta samozřejmě ponese za své rozhodnutí velký díl zodpovědnosti. Pokud by tato situace nastala v minulém období, pak by to mohlo být lex Holeček. V dalším období by to mohl být zcela někdo jiný a do budoucna také bude. Vůbec to není o nějakém jménu, ale o podpoře sportu. Správně to řekněme, že »část« opozice má na svůj názor právo. Navíc, kdo jiný by tuto funkci měl dělat než ten, který si prošel vývojem jako sportovec, dokonce profesionální a nesmírně úspěšný hráč, později klubový a svazový funkcionář. Jeho zkušenosti a přehled nemohou být na škodu.

KSČM i vy osobně jste pro vznik národní sportovní agentury. Můžete shrnout vaše argumenty proč?

Ani mě nebavilo přihlížet, kterým směrem se sport dětí a mládeže, se kterými jsem pracoval celý profesionální život, v ČR ubírá. Také sleduji, jak se daří jiným srovnatelným zemím. Proto každý sportovec-srdcař hledá východisko. KSČM má velmi fundované odborné zázemí, se kterým i já velmi úzce spolupracuji, a samozřejmě i my jsme hledali cesty a východiska z této vleklé krize. Jednou z cest bylo i vytvoření subjektu s vlastní rozpočtovou kapitolou pro oblast sportu. Navíc subjekt, který rozumí sportovnímu prostředí, bude ho umět zmapovat a hledat cesty a východiska z problémů, bude umět administrativně zpracovat přerozdělení finančních prostředků, mít zpětnou vazbu na správnost přerozdělení, bude umět maximálně zjednodušit byrokracii a vytvořit dlouhodobost a udržitelnost financování. Uvažovali jsme i o zřízení samostatného ministerstva sportu. Chceme, aby agentura především vytvořila funkční rejstřík sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů, ale také zavedla rejstřík sportovišť, tedy jakousi pasportizaci majetku, a našla vhodný systém jeho financování.

Předseda agentury by mohl být členem parlamentu. Nemůže jít o střet zájmů?

V čele agentury může být kdokoli, kdo splní podmínky potřebné pro tuto pozici a koho na návrh premiéra schválí vláda. Může ji vykonávat poslanec či senátor a předpokládám, že bude upraven i zákon o střetu zájmů. Dojde tím spíše k posílení prestiže představitele českého sportu pro mezinárodní hledisko. Musím zároveň zdůraznit, že v souvislosti s tím musí dojít i ke změně kompetenčního zákona, který upraví přesun pravomocí z ministerstva školství na agenturu.

Co říkáte na obavy Pirátů, že peníze namísto podpory volnočasového sportu pro širokou veřejnost skončí hlavně u těch, kdo peníze dále přerozdělují?

Naopak, tato praxe z minulých let by měla být naprosto potřena. Jedním z nosných prvků je již zmíněný rejstřík, který bude pro zpětnou vazbu a přehlednost přerozdělení klíčový. Zároveň podá informaci samosprávám, jak v obcích, tak v krajích, nutnou pro férové a hlavně dlouhodobé a rychlejší rozdělení podpory na činnost sportovních klubů. Digitalizace musí tedy jít současně s těmito změnami a pro širší okruh pozorovatelů či kontrolorů tak zpřehlednit celou činnost.

A co odpovíte na další kritiku - že na rozhodování o přidělování dotací se budou zřejmě podílet velké sportovní asociace, které jsou zároveň příjemci dotací?

Velká část prostředků, a já věřím, že stále se zvyšující, půjde přímo do klubů bez jakéhokoliv vlivu střešních organizací. Důraz na transparentnost, stabilitu i dlouhodobou předvídatelnost financí do jednotlivých klubů bez zadržení na sportovních svazech ve prospěch platů funkcionářů jsme začali budovat už v novele zákona v roce 2016. Proto je pro nás velmi důležitá spolupráce s kraji a obcemi, tedy těmi, kdo se podílejí na vícezdrojovém financování. Navíc po takové očistě by mělo dojít k razantnějšímu navyšování podílu státu ze státního rozpočtu.

Bude financování sportu skutečně průhledné? A komu má agentura především sloužit?

Máme tady Nejvyšší kontrolní úřad, který nám do budoucna po provedených kontrolách jistě ukáže, zda poskytování dotací se změnilo ku prospěchu českého sportu. Nebude to jenom NKÚ, ale také Sněmovna, některá ministerstva, sportovní veřejnost a jiní, kteří si nenechají ujít příležitost k nahlédnutí do činnosti Národní sportovní agentury. Nemělo by tedy docházet k systémovým pochybením, jako doposud.

»Pokud se z agentury stane jen divize ministerstva školství a o penězích budou zase neprůhledně rozhodovat bafuňáři, nemá nový zákon smysl,« uvedl předseda STAN Petr Gazdík. Co říkáte tomuto názoru?

Mimořádně mohu s panem Gazdíkem souhlasit, o žádnou divizi MŠMT nejde a eliminace sportovní mafie při rozhodování o finančních tocích ze státu právě vyvolalo tuto poslaneckou iniciativu. To, že jsme díky předchozí zkušenosti navrhli vyčlenění sportu z resortu ministerstva školství na nový orgán státní správy, tak to bylo právě pro nepřehlednost a skrytost činnosti tohoto odboru. Vždyť po těch medializovaných problémech umrtvilo zcela na určitou dobu činnost odboru sportu MŠMT a vyvolalo řadu odchodů kvalitních a zkušených odborníků mimo úřad.

Agentura má vytvořit nový systém státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště… Budou i tyto problémy v hledáčku nově vzniklého úřadu? A pomůže skutečně malým klubům na venkově, které zanikají vesměs kvůli nedostatku peněz?

Samozřejmě, že i náš klub KSČM je pro to, aby sportovní prostředí bylo co nejstabilnější, aby mělo nějakou vizi kvalitního rozvoje, proto jsme také my přivítali ten nový subjekt, který má být na sportovní scéně. Jsme také přesvědčeni a doufáme, že i obsazení této agentury bude vysoce kvalifikovanými, kvalitními lidmi, neúplatným personálem, takže bude vytvořen zásadní předpoklad pro spravedlivější, průkaznější, chcete-li věrohodnější rozdělování finančních prostředků státu právě do této oblasti. Víme o problémech, kdy byrokraticky složité vyplňování žádostí o dotace znevýhodňuje až 40 % klubů a z toho důvodu 15 % oddílů vůbec o tyto finanční prostředky nežádá. I proto bude hlavním úkolem agentury vytvoření nového systému státní podpory sportu s důrazem na zjednodušení žádostí. Navíc se musí odbourat nesmyslné každoročně se opakující vyplňování stejných a stejných potvrzení či dokumentů.

Co pro vás osobně sport a sportování znamená?

Sport je moje celoživotní láska, bohužel už jen většinou ve vzpomínkách. Moje životní cesta mě přivedla trošičku jinam, než jsem plánoval. Ale vztah k pohybu se nezměnil. Po těch létech občas zabolí v místech dříve více při aktivním sportu namáhaných, ale dělám, co mohu, abych se dostal do pohybu. I kdyby to bylo jen za sekačkou, při ořezávání větví na stromech. Pokud to vyjde a najdu někde sníh, tak si neodpustím běžky, v létě na vodu splavit nějakou říčku, turistiku praktikuji celoročně a snažím se každý den několikrát cvičit. Díky politice už šest let netrénuji žádné nástupce, ale věřím, že mne kolegové zastoupili. Uvidíme, zda vnouček bude mít zájem o dědovu radu a bude ho následovat v těchto aktivitách. Snažím se pro sport udělat něco ze své pozice a ve spolupráci s ostatními se nám i něco podaří. Jsem rád, že spolupráce v této oblasti nemá příliš mnoho politických překážek.

Co českému sportu v současnosti nejvíc chybí?

Když se zpětně podívám na uplynulých třicet let a na to, kolik finančních prostředků šlo ze státního rozpočtu do sportu, je překvapivé, že máme stále ještě vynikající sportovce, kteří mohou konkurovat světu. Setrvačnost kvality práce českých trenérů je neuvěřitelná. V podpoře jsme byli skutečně na chvostu Evropy a ve výkonech až na tyto výjimky některých talentovaných jednotlivců se silnou podporou rodiny klesáme. Za tuto dobu jsme svědky toho, jak ubývá pohybová gramotnost našich dětí, že naše děti čím dál méně sportují, tělocvik se stal neoblíbeným předmětem a ve světových žebříčcích našich oblíbených sportů se trvale propadáme. Je třeba znovu začít od malých dětí a oživit heslo za masovost a za výkony.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 31 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2019-03-19 17:40
Přibudou pouze úředníci. Peníze se mohou ztrácet stejně svižně,
jako dosud. I chlapci z agentury budou mít jistě přátele.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.