Rozhovor Haló novin s potomkem Boženy Němcové Renatou Němcovou

Božena Němcová byla moje čtyřikrát »pra«

Řekněte nám, prosím, čím se zabývá a jakou má profesi potomek Boženy Němcové? A kolikátou generací jste?

Božena Němcová byla moje čtyřikrát prababička. Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK. Své profesi se v různých obměnách věnuji po celý svůj profesní život. Už jsem vyzkoušela práci v různých typech mateřských i základních škol, pracovala jsem i v poradenském zařízení. Momentálně pracuji jako školní speciální pedagožka a učitelka v přípravné třídě a moc mě to baví. Kromě toho s manželem vychováváme tři naše báječné děti.

Geny nezapřete už na první pohled. Máte také spisovatelské nadání a vůbec například větší zájem o literaturu?

Nevím, zda můžu mluvit o nějakém literárním nadání, ale samozřejmě několik odborných i zábavných textů jsem už vytvořila. Pravděpodobně by se mi bez jisté literární činnosti nepodařilo projít gymnaziálním i vysokoškolským studiem. Manžel v této souvislosti připomene, že jsem dětem před spaním vyprávěla vlastní pohádky. Od dětství jsem ale vášnivá čtenářka. Tuto zálibu se snažím předat i svým dětem.

A co zájem o společenské dění? Tady mají potomci Boženy Němcové dobře připravenou půdu, ne?

Myslím, že každý uvažující člověk by se měl zajímat o všechny oblasti dění kolem sebe. Já sama se necítím být povolána se intenzivně zapojit do veřejného života. Prozatím mám mnoho povinností spojených se svou prací a péčí o rodinu.

Na první pohled se může zdát, že potomek slavné osobnosti má život o dost lehčí, ale většinou je podle mne velkou odpovědností nést břímě a odkaz svého slavného předka. Jak je to u vás?

Nezaznamenala jsem, že by mi příslušnost k našemu rodu přinesla nějaké zásadní výhody. Zatím mám za sebou spíše pár milých setkání.

Samozřejmě cítím závazek nedělat ostudu své rodině. Nemyslím si však, že bych to vnímala jinak, kdybych se narodila do jiné rodiny.

Jak to bylo s tím určováním DNA Boženy Němcové? Museli dát potomci souhlas? A podrobovali se těmto testům také?

Žádným testům jsme se my jako potomci nepodrobovali. Pokud by to ale dalším výzkumům pomohlo, jsem samozřejmě ochotná potřebné vzorky věnovat. Samotnou mě zajímá, co vše by mohly další výzkumy odhalit.

Scházejí se potomci Boženy Němcové pravidelně na nějakých setkáních? Utužují vztah a domlouvají se na společné cestě, jak zvelebit odkaz vašeho předka?

Potomků Boženy Němcové není zase tolik. Samozřejmě se v rámci úzké i širší rodiny setkáváme, ale žádné strategie neplánujeme. Myslím, že na opravdové pěstování odkazu významné osobnosti jsou tu povolanější odborníci. Já celou věc vnímám spíše v osobní rovině odkazu svých předků, bez ohledu na jejich historickou významnost.

Co pro vás konkrétně znamená odkaz vaší praprababičky? Jsou to nějaké konkrétní předměty, či více pro vás znamená duchovní odkaz, nebo něco zcela jiného?

Konkrétních předmětů z osobního majetku Boženy Němcové se v rodině mnoho nedochovalo. Více vnímám duchovní odkaz své dávné příbuzné. Některá témata, kterými se zabývala už Božena Němcová, se v naší rodině promítají i v dalších generacích, například sociální témata, zdraví, rodinný život a péče o potomky a další. Čím jsem starší, tím více přemýšlím i nad jejími mateřskými postoji.

A chtěla byste se se svou praprababičkou Boženou Němcovou setkat? Na co byste se jí nejraději zeptala, kdyby to setkání bylo možné uskutečnit?

Ráda bych se s Boženou Němcovou setkala! Určitě bych si s ní chtěla povídat především o rodině, vzpomínkách, o životě v její době…. Jí by zase určitě zajímalo, jak žijeme dnes.

Co myslíte, jak by se vaše praprababička vyjádřila na dnešní dobu?

Myslím, že by to bylo jako se vším. Něco by se jí určitě líbilo, z něčeho by byla nadšená a z jiného zase smutná. Dost z naší dnešní každodenní reality by ji jistě hodně překvapilo.

Co vzkáže našim čtenářům naopak sama Renata Němcová? Sama za sebe...

Necítím se být významnou osobností, která by měla právo vyslovovat velká poselství, takže jen tak stručně: Přeji všem čtenářům krásné dny přicházejícího jara!

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 31 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.