Srbsko

Balkán je národnostně neobyčejně složité území. Je neklidné geologicky – jsou zde poměrně častá zemětřesení – i svými dějinami.

Nechme stranou starší dějiny před a po příchodu Slovanů a jen konstatujme, že na území Kosova se začal formovat srbský stát, v severní Thrákii bulharský stát, Byzanc na jihu a východě – kolem Středozemního a Černého moře. Na severovýchodě Kyjevská Rus. Později přicházejí Maďaři, po dalších staletích Turci. Ti potom na řadu let ovládnou celou jihovýchodní Evropu. Po neúspěchu při obléhání Vídně roku 1683 se »kolo dějin« otáčí a do osmdesátých let 19. století je na Balkáně postupně několik států pod patronací carského Ruska a severozápad ovládá Habsburská monarchie.

Na celém území žije společně více než dvacet národností a všechna náboženství Evropy včetně mohamedánů. Celou dobu je klíčem k ovládnutí Balkánu jeho centrum – Srbsko. Na severu úrodné nížiny, na jih se zvedající planina a ještě dále vysoké hory na hranici s Albánií, Makedonií, Černou Horou a Bosnou.

Od poloviny 19. století Srbové budovali svůj stát v ohrožení mocným Tureckem a Rakouskem a opírali se o pomoc pravoslavných Rusů, podobně jako Černá Hora na jihu. I Češi přispěli. Stálé ohrožení a nutnost bránit se před nepřáteli formovaly charakter národa. Jugoslávie byla pokusem o sjednocení všech národností hovořících srbochorvatsky, makedonsky a slovinsky - království a později republika Srbů, Chorvatů a Slovinců. Vlastně tří nářečí, ze kterých dnešní vládci tvoří několik jazyků, a Makedonců a Slovinců. Vedle nich zde žili Albánci (Škiptari), cikáni, Maďaři, Němci, Italové a řada dalších národů včetně Čechů a Slováků.

Válka spojená s rozpadem Jugoslávie nic nevyřešila a statisíce uprchlíků i mrtvých jsou obžalobou těch, kteří ji rozpoutali a zvenku podněcovali. Ti ovšem u mezinárodního tribunálu v Haagu obžalováni nejsou a nebudou. To raději tento trapný »soud« zrušili. Nejhorší kapitolou novodobých dějin Balkánu byly masakry obyvatel organizované za války. V tom se vyznamenali vůdcové kosovských Albánců i někteří další váleční zločinci – zejména z velení NATO. Zbabělé bombardování civilních cílů z výšky více než pět kilometrů ve zbytkové Jugoslávii, ke kterému česká vláda pár dní po vstupu do NATO propůjčila náš vzdušný prostor, je opravdu věc hodná odsouzení. Bohužel o ní nikdo v televizi ani rozhlase nemluví.

Předminulý týden jsem jako člen delegace Evropského parlamentu navštívil Bělehrad. Jako jediný z poslanců jsem se omluvil za ostudný nepřátelský akt naší tehdejší vlády. Mimochodem – když mladý Edvard Beneš požádal o rakouský pas, aby mohl jet studovat do Francie, nebyl mu udělen. Studoval tedy na srbský pas! (O tom svědčí exponát v muzeu v Kožlanech.)

Rajko Doleček mi kdysi vyprávěl o impozantní manifestaci solidarity Jugoslávců, kteří v době ohrožení Československa v roce 1938 přicházeli k našemu velvyslanectví v Bělehradě s nabídkou pomoci. Mělo jich být 50 tisíc!

Historie se nedá změnit a i její překroucený výklad nám nakonec může ukázat hlavní obrysy. Máme vůči Srbsku velký dluh a je na nás, jestli jsme schopni se s tím vyrovnat. I třeba účastí při vzpomínce na výročí ostudného bombardování a odmítnutím pseudostátu Kosovo.

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 53 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-03-27 01:01
jaroslavprchal: Tohle není otázka odborná, ale politická. Tedy podle
zásady "rozděl a panuj" nestačilo jen uměle rozbít
fungující státy, je nutné podněcovat nepřátelství a mj. taky
fabrikovat nové jazyky.
hajek.jiri51
2019-03-25 23:14
No tak pane Prchal, Když už děláte syčáky z jiných, nedělejte
aspoň hlupáka ze sebe.
fronda
2019-03-25 23:01
jaroslavprchal: Sebedelším textem neodvedete pozornost od žen a dětí
zavražděných bombami NATO. Co dělají nacionalisté je jejich věc,
komunisté naopak uznávají práva národů. Ale nevymýšleli čtyři
jazyky tam, kde existuje jeden.
hajek.jiri51
2019-03-25 22:34
Pane Prchal, jen maličkost. Je logické, aby se "velmocenské
ambice" Srbů v Jugoslávii, projevovaly tak, že z cca 22 předsedů
vlád byli pouze 2 Srbové? To by pro čtenáře Jamese Joyceho neměl být
problém.
hajek.jiri51
2019-03-25 11:51
Pracky v rozbití Jugoslávie má hlavně náš osvědčený spojenec na
věčné časy, stát Germánů. Ten to pojal v rámci konečného
završení WW2, akorát řezničinu tentokrát nechal na jiné. Pouze je
vyzbrojil. Kapišto amerikánci?
fronda
2019-03-24 22:09
jaroslavprchal: A co bosenština? Ale nezapomínejme kvůli nesmyslným
konstruktům nacionalistů na tisíce a tisíce lidí zavražděných
agresory zemí Severoatlantického paktu.
svaty_vaclav
2019-03-24 09:10
Náš lidumil a propagátor pravdy a lásky Václav Havel má na svých
rukou krev jugoslávských civilistů. Do vraždění v Jugoslávii bylo
zataženo i rozbité Československo, když 14 dní po vstupu ČR do NATO v
březnu 1999 bylo otevřeno české nebe pro přelety NATO bombardérů
B-52 a dalších útočných letadel, které sypaly bomby na hlavy
jugoslávských civilistů. „Český“ prezident Havel tomu NATO masakru
jugoslávských civilistů říkal humanitární bombardování, ten
humanista a lidumil a ctitel pravdy a lásky. Krev Jugoslávců má na
svých rukou i prezident Miloš Zeman, který se podílel na náletech NATO
na Jugoslávii v teple své kanceláře předsedy vlády rozbitého
Československa.
fronda
2019-03-24 00:01
Pravičáci zase bazírují na tom nepodstatném, aby odvedli pozornost od
zločinů kapitalismu. A překrucují, co autor napsal. Kromě toho má
pravdu, snaha dělit srbochorvatštinu na tři jazyky je absurdní, i když
možná úspěšná.
velkymaxmilian
2019-03-23 22:57
@jaroslavprchal + donald.kacerowski: Jaromír Kohlíček sice s
jazykovědou šlápl do měkkého, ale nebuďme jako oni, tedy nekritičtí
fanatici. Z komunistických europoslanců mu musíme přiznat zásluhy o
podporu Lužických Srbů, a to zejména nerušení jejich škol v
příslušných oblastech Saska. Navštívil jsem nejednou Budyšín i
tamní zámecké muzeum Lužických Srbů. Kohlíčka tam znají a jeho
činnosti si váží, ten přešlap mu v kontextu jeho činnosti snad
můžeme tolerovat...
donald.kaczerowski
2019-03-23 20:36
Na Vysoké škole chemicko-technologické, kterou soudruh Kohlíček
studoval, byla srovnávací jazykověda zajisté hlavním učebním oborem.
pleningeri
2019-03-23 09:35
Dluh vůči Srbsku lze vymazat zneuznáním pidistátečku Kosovo... To
čeká na ministra zahraničí, který nebude jen LOKAJEM.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.