FOTO - autor

Skanzen v Přerově ukazuje jaro na vsi

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zahájilo svou jarní činnost tradiční výstavou Jaro na vsi. V celém areálu ukazuje staré zvyky a obyčeje od masopustu až do májů.

»Na tematické akce skanzenu se těším po celý rok, zejména na národopisné pořady a tradiční lidová řemesla. Pilně i srovnávám, co je každý rok nového, jakými změnami skanzen prochází. Dnes jsem slyšel od účastníků i pochvaly na návštěvnické zázemí, které prošlo rekonstrukcí. A určitě se těším, až propojíme skanzen se sousedícím zámkem,« ocenil práci kolektivu zaměstnanců předseda krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

Výstava začíná v chalupě z Chvalovic zabijačkou, krajovou zábavou zvanou »šplochan« a průvodem starých masek na konci masopustu. Ve druhé chalupě masopust střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením »smrtky«, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. »Pašijový týden« od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má prostor ve »staročeské chalupě«, kde je i velikonoční pondělní pomlázka. K té patří samozřejmě i výstava kraslic, dekorací, pečiva ve výstavních prostorách bednárny – v přísálí a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu se pak připomínají svatovojtěšské poutě nebo májové zábavy mládeže a Chalupa z Pojed se věnuje lidovému léčitelství.

Zpřístupněny jsou všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve velkém výstavním sále je k vidění výstava Svátky a slavnosti na polabském venkově v minulém století. Je tu předveden bohatý spolkový život v Přerově nad Labem a nejbližším okolí v letech 1918-1938, do kterého se zapojila jak velká místní baráčnická obec, tak hasiči a sokolové, svou roli v tom hrály i místní církve a školy. Výstava se také stala příležitostí k vystavení sbírky krojů a svátečního oblečení.

Obzvláště cenný je i doprovodný program připravený na víkendy: zdobení kraslic různými technikami, paličkování, dřevořezbářské, košíkářské, drátenické, kovářské řemeslo, výroba mozaiky ze skla, zdobení perníčků, vizovické pečivo, slané pečivo, výrobky z korálků, výroba smetáků, keramika, pletené, háčkované, vyšívané výrobky, bylinky, malování svíček voskem, tkaní na kolovrátku, nejen děti si mohou vyzkoušet zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel.

Jaro na vsi potrvá ve skanzenu do 28. dubna.

(zs)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 4 hlasy.

(zs)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.