Reklama

Vietnam: model úspěšného vývoje

Zhruba 50 let po skončení poslední války je současný Vietnam považován nejen v USA a Evropě, ale i v celém světě, za vzor úspěšného vývoje s velkými pokroky v předchozích letech. To je výsledkem nové směrové politiky nazvané Doi Moi, kterou v roce 1986 uskutečnila Komunistická strana Vietnamu.

Poválečná obnova ve Vietnamu

Když se obě země jižního a severního Vietnamu po válce v roce 1975 sjednotily, tak bylo kvůli těmto škodám nutné se zaměřit na rekonstrukci země a na poválečný hospodářský rozvoj. Země se proto v 70. Letech a až do 80. let nacházela ve vážné hospodářské a sociální krizi. Tato situace se ale začala úspěšně řešit na VI. sjezdu KS Vietnamu v roce 1986, kde za účelem překonání těchto ekonomických problémů došlo k zahájení politiky nového směru, tzv. Doi Moi. To znamenalo změnu ekonomického myšlení nejen v ekonomice, ale i zavedení nového právního systému odpovídajícího mezinárodním standardům.

Hospodářský růst a příznivé investiční prostředí

Od roku 1990 se HDP Vietnamu téměř ztrojnásobil. Tempo růstu dosáhlo 7,5 % ročně a neustále se zvyšuje. Temto růstu se zvýšilo také i v době světové hospodářské recese v roce 2008 a pokračuje až do současnosti. Hospodářský růst dosáhl v roce 2018 7,08 %.

Výhodou vietnamské ekonomiky je nejen její flexibilita a levná pracovní síla, ale i podněcování vlády k tomu, aby si jednotlivé provincie konkurovaly a lákaly k sobě investory. Díky lepšímu podnikatelskému prostředí zahájilo řadu významných investorů ve Vietnamu obchodní operace.

Sociální zabezpečení zajištěno, místní život se zlepšil

Vietnam je hodnocen jako jedna z předních zemí světa v boji za snížení chudoby, která splnila požadavky rozvojových cílů tisíciletí OSN (MDGs). Zatímco ještě v 80. letech Vietnam patřil k rozvojovým zemím a před zahájením politiky nového směru činila míra chudoby kolem 58 %, tak nyní tvoří počet chudých domácností pouze devět procent z celkového počtu.

Ve Vietnamu jsou samozřejmě nejen chudí lidé pocházející zejména z horských oblastí (etnické menšiny), ale i střední vrstva státních zaměstnanců nebo velmi bohatí majitelé soukromých podniků a hotelů. Ve Vietnamu je totiž více než třetina z celkových investic v celé společnosti zaměřena na splnění úkolu zmírnění chudoby, rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, vědy a technologií, zdravotnictví, kultury a dalších podobných cílů.

Zlepšený status Vietnamu ve světě

Vietnam s politikou obnovy započal výrazně budovat zahraniční vztahy a v současnosti neustále prohlubuje mezinárodní integraci. Od roku 1977 je Vietnam členem OSN a udržuje své diplomatické vztahy s více než 180 zeměmi a obchodní vztahy s více než 160 zeměmi a teritorii světa.

Aktivní a efektivní jsou i nadále zvyšované vnější vztahy a globální integrace.

Vietnam podepsal a realizoval 12 dohod o volném obchodu a zpracovává jednání o čtyřech dvoustranných a mnohostranných dohodách, včetně komplexní a progresivní dohody o partnerství v Tichomoří (CPTPP) schválené Národním shromážděním Vietnamu koncem roku 2018, resp. Vietnamu-Evropské unie - Dohody o volném obchodu Unie (EVFTA).

Vietnam úspěšně uspořádal řadu významných regionálních a globálních akcí, jako je například shromáždění 132. meziparlamentní unie (IPU), Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC) 2017 a 26. výroční zasedání Asijsko-pacifického parlamentního shromáždění Fórum (APPF-26). Nedávno byl Vietnam vybrán jako místo pro druhý summit USA-KLDR v Hanoji od 27. do 28. února, který zlepšil postavení země v regionu a ve světě.

Tyto úspěchy tzv. politiky nového směru (Doi Moi) za uplynulých třicet let názorně ukazují, že volba a rozhodnutí Vietnamské socialistické republiky vydat se touto cestou byla nejen správná, ale pro zemi i výhodná. Tato cesta tvoří ekonomicko–společenský základ pevné důvěry a cestu dalšího úspěšného a v rozvoji samostatného Vietnamu v budoucích letech.

(za)

 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 22 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.