Praha a NKÚ se přou o přidělování dotací

Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování nepostupovala v letech 2014 až 2017 vždy efektivně. Dospěl k tomu Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval čerpání peněz z operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Město podle kontrolorů rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a zřejmě nedosáhne plánovaného počtu sociálních bytů ani zařízení pro služby a sociální práci. Praha se závěry NKÚ zásadně nesouhlasí a tvrdí, že kontroloři postupovali chybně, ignorovali doložená odborná stanoviska a nesprávně a laicky interpretovali podklady. »Praha může, jak chce, nesouhlasit, ale výsledky NKÚ jsou, jaké jsou. Přitom ty peníze město potřebuje. Spousta rodin a seniorů nemůže zaplatit horentní nájemné (koncem minulého roku vzrostlo na 340 Kč za m2), hrozí jim vystěhování. Praha zprivatizovala 82 % svých bytů, teď chybí startovací byty, byty se sociálně únosným nájemným, kritická situace je v sociálních službách, nejsou místa v domovech seniorů, v domech se zvláštním režimem či s pečovatelskou službou,« reagovala pro Haló noviny bývalá pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM).

NKÚ uvedl, že Praha zřejmě nedosáhne cílových hodnot některých ukazatelů, které si v operačním programu stanovila. Do listopadu 2018, tedy asi do poloviny programového období, vzniklo ze 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 137, ovšem do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty! »Tento závěr je více než předčasný. První výzvy byly vyhlášeny až v roce 2016 a před sebou má program téměř pět let implementace, během nichž se situace bude vyvíjet,« prohlásil mluvčí magistrátu Vít Hofman. »Jak může magistrát mluvit o nějaké předčasnosti?! Čísla hovoří jasně. A nejde jen o tento program, ale třeba i o zadržování peněz ve Fondu dostupného bydlení,  který vznikl s naší podporou. Lidi potřebovali řešit svou sociální situaci, ale Praha si dávala na čas,« kontrovala Semelová.

Na čí straně je tedy pravda?

NKÚ zkontroloval 22 projektů u 17 příjemců, kteří získali z dotací téměř 119 mil. Kč. Šedesát procent z nich vyhodnotil jako účelné nebo jen s mírnými nedostatky. U 40 % však zjistil jen omezený přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou. »Některé z nich pak nemělo město podle pravidel programu k podpoře vůbec vybrat,« konstatoval úřad. Při porovnání přínosů s vynaloženými prostředky bylo efektivních nebo s mírnými nedostatky jen 55 % projektů. Některá z pochybení u poskytovatele dotací nebo jejich příjemců vyhodnotil NKÚ jako podezření na porušení rozpočtové kázně. Praha však zveřejněné závěry důrazně odmítla. »NKÚ se při kontrole dopustil zásadních pochybení, v jejichž důsledku dospěl k nesprávným závěrům,« uvedl mluvčí magistrátu. NKÚ podle něj po sedm měsíců trvající hloubkové kontrole zpochybnil způsob využití 11,7 mil. Kč, což je přibližně 0,89 % celkové alokace. O podezřeních na porušení rozpočtové kázně rozhodne až finanční úřad, podle Prahy ovšem žádné předpisy porušeny nebyly.

»Závěry kontroly jsou výsledkem nesprávné a laické interpretace podkladů, zásadního nepochopení problematiky a ignorování doložených odborných stanovisek. NKÚ ne vždy prezentuje fakta, ale nepodložené, subjektivní názory svých úředníků, a to bohužel navzdory názorům respektovaných odborníků,« sdělil pověřený ředitel odboru evropských fondů magistrátu Karel Andrle. Hlavní město podle NKÚ nemělo kritéria ke zjištění, zda a jak schválené projekty přispěly k řešení chudoby a sociálního začleňování. Takový závěr považuje Praha za hrubou chybu ze strany kontrolorů, protože město využilo program podle platných metodik. Magistrát odmítl i další tvrzení NKÚ, že peníze rozděloval dost jednostranně - v průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturněkomunitních center a sociálních podniků, zatímco podpora například azylových domů či sociálních bytů byla okrajová. »Taková interpretace je zcela zavádějící. Žádná z aktivit nebyla uměle upřednostňována, ovšem o podporu azylových domů a sociálních bytů byl ze strany žadatelů menší zájem než o ostatní aktivity,« uvedl mluvčí magistrátu. A co na to Semelová? »Nejlepší obranou je útok proti šetření NKÚ, že? Přitom Prahu léta stíhá jedna korupční a finanční aféra za druhou. Vyhazují se milióny pro developery, aby se jim násobil zisk, na předražené stavby a problematické zakázky. Z dotací žijí neziskovky, které se věnují politikaření, a pro potřebné pak peníze nejsou,« prohlásila.

Schvalování projektů nebylo podle NKÚ efektivní. Na posuzování žádostí má město sedm měsíců, ve skutečnosti ale proces trval 11 až 18 měsíců, a to i u výzev, kde bylo třeba jen deset žadatelů. V rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR je možné na účely boje s chudobou a na sociální začleňování čerpat do roku 2023 celkem přes 1,3 miliardy korun, zhruba polovinu hradí fondy EU. Semelová považuje za šokující, že město není schopné kvalitně připravit projekty tak, aby mohlo využít prostředky, které se mu nabízejí, že nedodržuje termíny a dopouští se chyb, které odnášejí Pražané.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 16 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.