Rozhovor Haló novin se stínovou ministryní zdravotnictví KSČM Soňou Markovou

KSČM trvá na plně solidárním systému zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, která přináší řadu významných změn. Co bylo impulsem k této změně?

Impulsem zřejmě bylo rozhodnutí Ústavního soudu směřované na tvorbu správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Ústavnímu soudu vadilo, že do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven mohou své zástupce vybírat jen velké zaměstnavatelské a odborové organizace, plus stát. Dnes totiž již zaměstnanecké pojišťovny v praxi nefungují jako zaměstnanecké, nýbrž jako všeobecné. Navrhovaná změna zákona má tak údajně zmírnit výhodu zaměstnavatelů proti ostatním pojištěncům při volbě do orgánů pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví nyní předložilo novelu k připomínkám a musí být schválena do 1. října. Návrh zároveň ruší povinnost Sněmovny schvalovat zdravotně pojistné plány pojišťoven, protože to poslanci prý stejně nikdy nestihli včas. Nově by je měla projednat jen vláda. Volit do orgánů pojišťoven dosud mohli jen zástupci firem, které v dané pojišťovně platily 0,5 procenta odvedeného pojistného. Nově by mělo stačit 0,4 procenta, mohlo by se na něj spojit ale i více firem či osob. Hlasujících by tak bylo nejvýše 250. Kandidovat do orgánů pojišťovny by pak mohl každý pojištěnec, který by získal podpisy 50 dalších. V případě nominovaných ministerstvy a vlády se zákon nemění.

Ministerstvo zdravotnictví ale údajně chystá úplně novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven. Víte už, o jaké změny půjde?

Ministerstvo plánuje předložit v červnu návrh zákona, který by měl nahradit zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách. Jak bude tento návrh vypadat, zatím nevíme. Tomu, jak změnit zdravotní pojišťovny, se věnovala diskuse iniciativy Zdravotnictví 2.0, která se konala na konci března tohoto roku v Praze. A zazněly zde návrhy, čím by se vlastně mělo ministerstvo zdravotnictví nechat inspirovat. Nejlepší jsou prý ty zdravotní systémy, ve kterých funguje soutěž zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovně je nutné dát zvenčí vizi a na jejím základě by se mělo následně do zdravotní pojišťovny investovat. Nebylo by přitom od věci sáhnout po variantě, že by právo jmenovat členy správních a dozorčích rad bylo přiřčeno původním žadatelům o založení. Aby se stávající zaměstnanecké pojišťovny mohly mezi sebou odlišovat a aby tu existoval někdo, kdo jim bude dávat směr a »drive«. Dle diskutujících je jedním z nejlépe hodnocených zdravotnických systémů ten nizozemský. V rámci reformy došlo k tomu, že se politici ve zdravotnictví vzdali přímého řízení a rozhodování. To prý významně přispělo ke kvalitě a efektivitě holandského zdravotnictví.

Na druhou stranu však v Nizozemí funguje aktivní regulace, takže pojišťovny nesmějí nikomu odmítnout prodat pojistku. Musí také být solventní a vytvářet rezervní fond ve výši osm procent. Vedle toho mají povinnost dělat průzkumy spokojenosti klientů nebo mít poradní orgán složený z pojištěnců. Nabídka nizozemských pojišťoven se přitom liší cenou pojistky (pohybuje se od 990 do 1500 eur ročně), mírou spoluúčasti a kvalitou v podobě vytváření programů, jako je management léčby chronických chorob, čekacích dob na plánované výkony nebo sítí partnerských poskytovatelů.

Podmínkou, aby se český systém někam posunul, je tedy aktivní nákup péče v podobě deregulace úhradové vyhlášky. Stát by měl nastavit podmínky a nemíchat se do řízení.

Co těmto úvahám říká KSČM?

KSČM zásadně nesouhlasí s tím, aby návrh zdravotně pojistného plánu nově schvalovala vláda namísto Poslanecké sněmovny. Podle čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být nároky pacienta na bezplatnou zdravotní péči omezeny pouze zákonem, nikoliv nařízením vlády. Jde o princip, na který již několikrát poukázal ve svých nálezech i Ústavní soud ČR.

Nesouhlasíme ani s nově navrhovaným systémem obsazování správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven. V současné době třetinu správních a dozorčích rad pojišťoven obsazuje vláda, třetinu velcí zaměstnavatelé a třetinu odbory. Nově bude třetinu obsazovat vláda a dvě třetiny největší zaměstnavatelé v zemi. Tím by byly z volitelů správních a dozorčích rad vyřazeny nejen odbory, ale také zaměstnanci. Z příjmu zaměstnanců se hradí pojistné ve výši 13,5 %, z toho 4,5 % hradí zaměstnanec a 9 % pak zaměstnavatel. V návrhu novely zákona se však celých 13,5 % v podstatě přisuzuje zaměstnavateli. Volit budou pouze ti, kdo odvedli dané zdravotní pojišťovně měsíčně alespoň 0,4 % vybraného pojistného. Dosud to bylo 0,5 % pojistného. Dosud to byli jen ti největší zaměstnavatelé a korporace, nyní jich tedy přibude. Tvrzení, že do voleb členů orgánů mohou nově zasáhnout i živnostníci, jak uvádí mj. důvodová zpráva k návrhu novely zákona, je nesmyslné. Musely by jich být společně tisíce, aby dosáhli na uvedený limit.

Ve skutečnosti návrh novely zákona ruší účast odborů nebo zaměstnanců na řízení zdravotních pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správních, tak i dozorčích rad chce předat do rukou velkých zaměstnavatelů. To je pro nás nepřijatelné. Nejde přitom v žádném případě o zanedbatelný problém. Přes šestici existujících zdravotních pojišťoven, na kterou se působnost daného zákona vztahuje, totiž proudí 40 % finančních prostředků vybraných na veřejné zdravotní pojištění. Jde tudíž o miliardy korun!

V čem vidíte největší nebezpečí?

Ministerstvo zdravotnictví již naznačuje, že chce jít dále a v nejbližší době připravuje zásadní změny i u největší zdravotní pojišťovny VZP. Koneckonců se vládnoucí hnutí ANO nechalo opakovaně slyšet o nutnosti tzv. odpolitizování pojišťoven. Posun k privatizaci zdravotních pojišťoven, zavedení dvousložkového zdravotního pojištění, umožnění konkurence mezi pojišťovnami by tak mohlo vést k vytvoření systému zdravotnictví, kde již nemusí být garantována potřebná kvalitní zdravotní péče pro všechny pacienty. Pouze pro ty majetné. To vše bez jakékoliv diskuse s odbornou i laickou veřejností.

Připomínám, že KSČM dlouhodobě navrhuje cestu jedné zdravotní pojišťovny a trvá na plně solidárním systému zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 28 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.