Zleva Marta Semelová, Jana Hošková a Helena Briardová při jednání zastupitelstva FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ

Pražští zastupitelé schválili zastavení exekucí u dětí

Pražští zastupitelé mimo jiné schválili záměr zastavit aktuálně probíhající exekuce a odpuštění příslušenství dluhů vzniklých dětem do patnácti let ze strany Prahy, všech městských příspěvkových organizací a firem s majetkovou účastí hlavního města. Komunisté to vítají.

Na jednání zastupitelstva byl na návrh Patrika Nachera (ANO) zařazen bod týkající se dětských dluhů. Nacher označil za alarmující, že celorepublikově je psáno 2500 dluhů na děti do patnácti let věku. Praha i obce mohou podle jeho slov konat – proto Exekutorskou komoru požádal o údaje po krajích, přičemž Praha má 186 exekucí na děti. Navrhl uložit Radě hlavního města Prahy, aby zjistila situaci u svých příspěvkových organizací či u městských firem. Cílem by mělo být zastavit exekuce a odpustit příslušenství, problém podle něj není splacení jistiny, tedy dlužné částky, ale právě příslušenství, kdy člověk dosáhne plnoletosti a exekutoři z něj začnou vymáhat desítky tisíc korun. Zařazení bodu podpořili všichni přítomní zastupitelé. Radní Hana Marvanová-Kordová (Spojené síly pro Prahu - STAN) uvedla, že již na základě různých podnětů příspěvkové organizace či městské firmy oslovila, shromažďuje podklady, aby mohla v nejbližší době podat zprávu a situaci řešit. »Nemusíme čekat na změnu zákona, můžeme jít jako příkladem,« dodala. Vadí jí i vymáhání astronomických částek kvůli nezaplacenému jízdnému od dospělých – ve městě na to podle ní existují různé pohledy, i ekonomické, ona to podle svých slov vnímá především z pohledu humánního. Právnička Alena Vlachová, která pomohla zbavit se dluhů desítkám dětí, již v minulosti v médiích uvedla, že Praha se dobrou cestou vydala v tom směru, že zde děti mají zdarma městskou dopravu a poplatek za odpad nezávisí na trvalém bydlišti, ale platí jej vlastník nemovitosti. Stále je však co řešit.

Vymáhat peníze na dětech je nehorázné

»Je nehorázné, že mladí lidé, kteří vstupují do života, bývají zatíženi dluhem, za který v mnoha případech ani nemohou. Třeba tehdy, kdy rodiče neplatí za služby. Často se jedná i o děti z dětských domovů, které bydlí odděleně od svých rodičů, a přesto se dostávají do problémů, když jejich rodiče neplatí poplatky v místě bydliště. I v případě, že se dítě do dluhů dostane vlastní vinou, například při nezaplacení jízdného v tramvaji či poplatku za telefon, považuji za skandální, když se mu dluhy táhnou do dospělosti a narůstají do astronomické výše, která slouží ziskům exekutorů,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně pražské organizace KSČM Marta Semelová.

Zastupitelstvo schválilo usnesení, v němž schvaluje záměr na zastavení aktuálně probíhajících exekucí a odpuštění příslušenství dluhů vzniklých dětem do 15 let ze strany Prahy, všech městských příspěvkových organizací a firem s majetkovou účastí hlavního města. Zároveň uložilo Radě hlavního města Prahy vygenerovat seznam všech aktuálně probíhajících exekucí vedených vůči dětem, které jsou evidovány na pražském magistrátu, v příspěvkových organizacích hlavního města a u firem s majetkovou účastí hlavního města. Dále procesně zajistit zastavení exekucí a vyřešení příslušenství u dluhů pražských dětí. Zastupitelé vedení města uložili též vypracovat metodiku vymáhání dluhů po mladistvých do osmnácti let věku.

Krize sociální práce

Do programu jednání dubnového jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byl na návrh radní pro sociální politiku Mileny Johnové (Praha sobě) zařazen také bod týkající se výzvy premiérovi a vládě v souvislosti s krizí v obecní sociální práci. Pro zařazení byla většina zastupitelů napříč politickými stranami. Podle Johnové je důležité požádat vládní představitele, aby umožnili rozvoj sociální práce. »Jednali jsme i s dalšími radními pro sociální věci, že je třeba řešit situaci s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou,« uvedla.

»Sociální práce je dlouhodobě podfinancovaná, každý rok je požadováno navýšení peněz na sociální služby. V průběhu roku se sociální služby dofinancovávají, až když je situace tak vážná, že hrozí kolaps. Sociální služby by měly mít jistotu veřejného financování, nikoli aby se musely spoléhat na soukromé sponzory,« konstatovala Semelová.

Necitlivý přístup k občanům

V rámci interpelací veřejnosti se hovořilo mimo jiné o privatizacích bytů. Zaznělo, že když privatizace první a druhé vlny proběhly, je nespravedlivé, aby třetí vlna byla zastavena. Lidem byl prodej bytů, v nichž léta žijí, minulým vedením Prahy přislíben. Radní Adam Zábranský (Piráti) prohlásil, že se chce chovat »s péčí řádného hospodáře«, podmínky, které nastavilo minulé vedení, jsou podle něj podhodnocené. Marvanová-Kordová již v úvodu jednání uvedla, že Praha by se bytů bezhlavě zbavovat neměla, zároveň je ale třeba splnit závazky, které občanům dalo minulé vedení. Opozice, prostřednictvím Tomáše Portlíka (ODS), chtěla dostat téma privatizací na jednání, nebylo to ale schváleno, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) reagoval, že otázce se budou zastupitelé věnovat na dalších jednáních.

»To, že se v hlavním městě zprivatizoval téměř celý bytový fond, je průšvih, na který léta upozorňujeme. Od počátku jsme tvrdili, že jak městské části, tak hlavní město, si musí uchovat ve svém vlastnictví určité procento bytů a zároveň podpořit další bytovou výstavbu, ať městskou či obecní. Na druhou stranu, pokud byla občanům některé městské části slíbena privatizace za určitých podmínek a tito občané nejenže vytvořili bytová družstva, ale vzali si hypotéky, prodávali majetek nebo se vzdali dědictví, aby na koupi bytu dosáhli, považuji zastavení prodeje nebo změnu podmínek včetně ceny za nezodpovědný a vůči občanům krajně necitlivý přístup. Odmítáme, aby se lidé ocitali v nejistotě, co bude s jejich bydlením,« reagovala pro náš list Semelová.

Příští jednání zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 23. května.

(ac)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 5 hlasů.

(ac)
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.