Ilustrační FOTO - Haló noviny

Příslušníci se dočkají stabilizačních příplatků

Příslušníci bezpečnostních sborů zřejmě budou moci dostávat stabilizační příplatky. Ve vládní novele o úpravě možnosti vedlejších přivýdělků policistů nebo hasičů to schválila Sněmovna.

Příplatky by přiznávali ředitelé sborů a ročně by mohly činit až 24násobek celostátní průměrné hrubé mzdy. »Cílem je zejména udržení a posílení personální stabilizace bezpečnostního sboru,« uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve svém pozměňovacím návrhu, který dolní komora přijala navzdory nejednoznačnému postoji bezpečnostního výboru. Na příplatek by nebyl právní nárok. Jeho poskytování by bylo podmíněno dostatečným množstvím peněz v rozpočtech příslušných ministerstev. Hamáčkovu úpravu kritizovala předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS), poukazovala na to, že ministr nevyčíslil rozpočtové dopady. »Nevíme, zda to budou miliony nebo miliardy,« podotkla poslankyně.

Sněmovna kývla na úpravu místopředsedy bezpečnostního výboru Zdeňka Ondráčka (KSČM) o stanovování stupnice základních platových tarifů příslušníků. Opatření by podle něj mělo snížit rozdíl mezi růstem platů příslušníků v nižších a ve vyšších tarifech. »Jde o to narovnat základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů, které stanoví vláda svým každoročním nařízením,« uvedl při odůvodnění svého požadavku už ve druhém čtení Ondráček. Vláda tak bude mít podle poslance možnost v případě, že bude stanovovat nové tarify pro následující rok a bude alokovat objem peněz na platy příslušníků bezpečnostních sborů lépe a citlivě rozdělit tyto peníze mezi jednotlivé platové třídy a stupně. »Ale tak, abychom nedošli k nějakému názoru, že chci dávat všem stejně, popřípadě aby měli všichni stejně u policie, u hasičů a Vězeňské služby, ale tak, aby byl zachován princip zásluhovosti. To znamená, že musí být zachován rozdíl mezi jednotlivými platovými stupni, mezi jednotlivými platovými tarify,« dodal Ondráček.

Místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM).

Vedlejšáky budou pro policisty a hasiče snadnější

Vládní novela služebního zákona reaguje na loňský verdikt Ústavního soudu. Ten zrušil s účinnosti od letošního pololetí pro protiústavnost část zákona, která pravomoc stanovit výjimky z obecného zákazu jiné výdělečné činnosti plně přenášela na ředitele. Podmínky budou nově přímo v zákoně, nikoli ve vnitřních předpisech.

Předloha zjednoduší zákonnou možnost přivydělávat si například pedagogickou činností nebo prací v odborových organizacích. Stanoví podmínky i pro další možné vedlejší práce policistů nebo hasičů. Obsahuje odkazy na činnosti, které bude moci příslušník bezpečnostních sborů ve služebním poměru vykonávat. Souhlas nadřízeného tak nebude potřeba třeba pro znaleckou a tlumočnickou činnost pro soud nebo správní úřad, vědeckou a pedagogickou činnost nebo pro práci v odborové organizaci, jíž je příslušník členem.

K dalším druhům výdělečné činnosti, které v zákoně uvedeny nejsou, bude podle novely stále potřeba souhlas služebního funkcionáře. Tato část předlohy čelila výtkám ODS, její poslanci se obávají možného střetu zájmů. Sněmovna ovšem odmítla úpravu občanských demokratů, podle níž by příslušníci mj. mohli vykonávat vedlejší výdělečnou činnost jen výjimečně. Ministr Hamáček zdůraznil, že s vládní verzí souhlasili ředitelé všech bezpečnostních sborů i odbory. Bezpečnostním sborem se rozumí policie, hasiči, celníci, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Nadřízený bude moci podle Sněmovnou schválené normy souhlas s vedlejší prací zrušit, pokud zjistí, že se změnily okolnosti, za kterých jej udělil. Příslušník pak bude muset činnost ukončit bez zbytečného odkladu. Návrh také zmírňuje postih v případě porušení podmínek pro vedlejší činnost. Zatímco nyní musí být příslušník propuštěn, nově by mu hrozil pouze kázeňský trest.

Výjimky, které novela předpokládá, by neměly platit například pro pracovníky zpravodajských služeb. V jejich případě bude vykonávání výdělečné činnosti stále nutné nadřízenému oznámit.

(ku, jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 15 hlasů.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.