Poměřujme tedy!

Do obhajoby Ferdinanda Peroutky se na vlnách Českého rozhlasu pustil publicista a historik Martin Groman. Má to tak trochu v popisu práce, stojí totiž v čele spolku, který bdí nad Peroutkovým odkazem. Dubnový pořad »Jak to bylo doopravdy« si položil otázku: Byl Ferdinand Peroutka příznivcem nacistů?

S mnoha pohledy páně Gromanovými lze souhlasit, například s popisem situace ve druhé republice, kdy nové nedemokratické poměry (například antisemitská opatření) nenastavovala okupační moc, nýbrž domácí vláda. Je také pravdou, že Peroutka byl vězněm německého koncentračního tábora.

V rámci pořadu došlo aspoň k jedné konfrontaci s Peroutkovými kontroverzními texty. V článku »Češi, Němci a Židé« Peroutka psal: »Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu.«

Není to obrana norimberských zákonů, hájil Peroutku Groman. Označit jej za antisemitu naprosto prý nelze, protože měl první manželku Židovku a většina jeho přátel byli Židé. Přiznávám, že »vysvětlení«, jež k tomu Groman nabídl, bylo mi zcela nejasné. »Tady je v úzkých Peroutkův realismus,« poznamenal historik. »Bylo jasné, že i my budeme muset nějakým způsobem se s židovským fenoménem vyrovnat, a obava, že to dopadne jako v Německu, tady byla.«

Rozumíte tomu? Lze takto vysvětlit výše citované Peroutkovy formulace, v nichž hovoří o živých bytostech, které prý měly otrávit německé prostředí, jež na otravu snad i mělo právo reagovat? Co je naprosto jasné, že takový text by demokrat nemohl nikdy napsat. Pokud je Peroutka jako novinář řazen například po bok Karlu Čapkovi, mohlo by se Čapkovo jméno objevit pod takovým výtvorem? Nemohlo. Chceme-li Peroutku, kterého nejen pan Groman vyzdvihuje jako demokrata, poměřovat, poměřujme tedy!

A to byl v pořadu jen okrajově nadhozen jiný článek – nikoli Hitler je gentleman, který evidentně neexistuje, ale »Dynamický život« vydaný v Přítomnosti 26. dubna 1939, kdy Adolf Hitler slavil 50. narozeniny. Z článku jde i po desetiletích mráz a jako sláma z bot z něho čouhá obdiv vůči německému kancléři. Když už bylo zřejmé, co se v Německu od roku 1933 děje – koncentráky, pronásledování a fyzická likvidace Židů a politických odpůrců Říše, se Peroutka květnatě rozplývá nad Vůdcem, »jsa velkou postavou německým národních dějin«. »Hitler nasytil velkými kusy německou národní hrdost... zajistil si právo pořádat střední a východní Evropu po svém... německý vůdce stanul na onom významném rozcestí, kdy snad z vůdce národa stává se vůdce národů«...

Východiskem pro porozumění událostem a souvislostem »je naučit se číst historické texty v dobovém kontextu,« konstatoval na závěr pořadu Groman. Právě podle této zásady nemůže být Peroutka vyzdvižen na piedestal. Jak asi byla jeho slova vnímána v dobovém kontextu, kdy německé represivní orgány obsadily celou naši zemi? Co si čtenář v duchu či nahlas říkal, když jeho článek četl a ulicemi českých a moravských měst duněly německé holínky? Ať si říká pan Groman, co chce, ať dokonce kritické pohledy na Peroutku, jichž se měli dopustit Pavel Tigrid a Jiří Černý (»spletli se«), nazývá klišé. Neuvěřitelně servilním článkem, jenž musel v druhém měsíci nacistické okupace Čechy krutě zraňovat, si Peroutka postavil svůj »pomník«.

A ještě poznámka: Pan historik Groman uvedl, že prý čeští novináři byli nacisty »výrazněji zatýkáni, pokud vůbec, až po heydrichiádě«. Komunistická novinářka Jožka Jabůrková byla zatčena v noci z 15. na 16. března 1939. A co Julius Fučík, Václav Sinkule, Eduard Urx, Kurt Konrad, Vratislav Šantroch...?

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 64 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2019-05-15 07:10
jarprchal43 – Takže jsem se nemýlil; těch adres máte víc. A o
knučení máte divné představy. Ostatně jako i o jiných
záležitostech, včetně „osobnosti“ F. Peroutky. Oni ti
„intelektuálové“, co uchystali převrat, věděli, z koho udělat
oltář k obrazu svému. U osobnosti, coby vzoru, by totiž měla dominovat
morální stránka (a ta je přinejmenším rozporuplná). Jenže to
namyšlený budižkničemu nepřijme (i kdyby to pochopil).
fronda
2019-05-15 01:38
V té době nikdo neviděl do budoucnosti, holokaust byl v nedohlednu.
První republika zkrachovala, "spojenci" zradili, buržoazní
demokracie se hroutily... Byl tady údajně autonomní útvar v rámci
Německa. Není divu, že se řada Čechů v té době snažila nějak se
situací smířit.
jarprchal43
2019-05-14 21:42
joska.korinek - Píšu pod stále stejným jménem, nemůžu za to, že mi
jedna z mých adres tady na HaNo přestala fungovat. Už jsem vám jednou
napsal, že trouba, který za osmdesát let života dokázal jen kňučet,
jak mu všechny režimy ublížily, mě nemůže naštvat. Člověk, která
napíše to co vy o Ferdinandu Peroutkovi, jednom z největších českých
intelektuálů, u mě není nic jiného, než ubohý blbe.ek.
joska.korinek
2019-05-14 18:05
Prchale, vaše výplody, psané pod kteroukoliv „značkou“, jen
potvrzují vaši budižkničemovskou jalovost. Raději mlčte; přece snad
nejste až takový trumbera, abyste bez toho nemohl žít.
janmakovicka
2019-05-14 12:47
K tomu Peroutkovi: „ Peroutka v Přítomnosti mystifikoval českou
veřejnost důrazem na nutnost loajální spolupráce s Německem. V době
kdy se Německo již stalo určujícím faktorem československé vnitřní
politiky, psala Přítomnost, že se Němci žádným způsobem nechtějí
vměšovat do čs. záležitostí…Přesvědčoval českou veřejnost o
možnosti loajální spolupráce s třetí říší. ..F. Peroutka nebyl
stoupencem odporu,. Byl vysloveným odpůrcem odboje.“ (J. Rataj,
1997) Peroutka nebyl jednoduchou osobností. Přesvědčením byl
socialista, a tím zůstal po celý život, soudil,že pro znárodnění a
pro socialismus mluvily nejen důvody hospodářské, ale i důvody
mravní, z pobytu v USA byl vysloveně zklamán: …„nyní jsem se octl
v podnikatelské společnosti kde dolar hraje nejdůležitější roli,
spisovatelé prodávají svou duši za úspěch, kde bezohledná stupidita
vítězí v televizi“ (M. Otáhal. 1992)
velkymaxmilian
2019-05-13 20:03
@hajek.jiri51: Kdyby se stát Izrael od svého vzniku ke svým
"mírumilovným" sousedům nechoval trvale tvrdě, již by dávno
neexistoval! Arabové odmítli dvoustátní řešení navržené OSN
29.11.1947 a místo toho Egypt, Sýrie, Libanon, Zajordánsko a Irák
zahájili vyhlazovací válku proti Izraeli. Muftí Amin Al-Husseini
prohlásil v Jeruzalémě 17.5.1948: „Pobijte všechny Židy, všechny je
vyhubte.“. Reagoval tak na předchozí fanatická slova Azama Pašy
(šéfa Arabské ligy):„Tohle bude válka, která Židy zničí, něco
jako křižácké výpravy a mongolské krvavé lázně dohromady.“
(Izrael tehdy i s československou pomocí svoji existenci uhájil).
Arabské agresi čelí již desítky let (šestidenní válka 1967 byla
preventivním úderem proti drtivé arabské převaze chystající se
zaútočit). V minulých dnech na jeho území dopadlo 650 raket, to že
HaNo při této příležitosti hovoří o "bombičkách" a
raketách dělaných "na koleně" (Kojzar senior) je
antisemitismus a ostudná vizitka deníku...
hajek.jiri51
2019-05-13 16:53
Holokaust je holokaust, ale co tak mít stejně "na očích" o
mnoho větší hromady Slovanů? Stát Izrael se na to konto hřeší kde
jde. Nucením Němců k dodávkám zbraní z za poloviční ceny na
straně jedné a jejich používáním proti Palestincům na straně
druhé, a děláním si toaleťáku z OSN a mezinárodního práva na
straně třetí. S stejně jak to dělali od jakživa Germáni Slovanům
včetně těch slouhovských. Místo aby se holokaust židovský
využíval na boj proti jakémukoliv holokaustu, používá se dnes na
krytí jiného. Jenom pravda se nesmí vyjevit. Tak nemíchejte hrušky s
jabkami. Peroutka taky asi nebyl nějaký antifašista ani jako teoretik a
už vůbec ne praktik. Měl spíš jen smůlu. Pouze demagog nebo
prosťáček může nevidět či nevědět pravdu ať už o státu Izrael z
Hradu, nebo zalezlý za nějakým nickem o Peroutkovi. Je to ale smutné.
salekiv
2019-05-13 16:24
Ivan Skála - 28.11.1952 - Rudé právo: ...Tři prosté dubové lavice se
prohýbají pod tíží zločinů, které napáchali a které v sobě nesou
zrádní spiklenci. Ale všechna tato strašná tíha, po léta vršené
škůdcovství, upíří zrada, obrovské chuchvalce pijavic, všechna tato
strašná tíha spadla z našeho lidu. Těžko se nám dýchalo pod touto
tíhou, ale nedokázali nás udusit žoldáci imperialismu. Nyní bez nich
budeme s pokojnou myslí pracovat a zpívat, houpat na klíně děti. Pod
tou tíhou se udusí sami. Jaká služba, taková výslužka. Psovi psí
smrt !
mira.ben
2019-05-13 15:26
svaty_vaclav: Nevidím na tom článku nic tak kontroverzního. Většina
článku je prosté konstatování faktu, že Německo sílí a má v čele
vůdce, který má vysokou podporu německého lidu a značný respekt od
ostatních mocností. Nicméně v závěru, kdyby byl svatý Václav
pozorný, tak si všimne jasného poselství, že Hitler nikdy nebude
českým vůdcem, ale pouze tím německým. Asi nejvíc to je vidět z
úplně poslední věty článku: "Národní vůdcové mohou vyrůstat
jen vždy z vlastní národní půdy." A to je přinejmenším
odvážné konstatování v kontextu toho, že byl článek uveřejněn
během plné okupace Německem. Už jen fakt, že byl právě tento
článek hlavní důvodem Peroutkova věznění v Buchenwaldu, nám
naznačuje, že se nejedná o žádnou oslavu nacismu, jak je nám ze
strany komunistů podsouváno.
svaty_vaclav
2019-05-13 12:37
Peroutkův článek „Dynamický život“ v „Přítomnosti“ jsem
četl, a je to síla, oslavy Adolfa Hitlera a nacistické rozpínavosti jak
vystřižené. Četl jsem i další Peroutkovy články z té doby, a taky
síla. Paní Hoření své hodnocení Peroutky vůbec nepřehání, má ve
všem pravdu. Je symbolické, že po listopadovém puči 1989 je po
Peroutkovi pojmenována režimní literární cena, lépe to čeští
proněmečtí a pronacističtí fámulové nemohli zvolit, Peroutka se k
tomu hodí znamenitě. Peroutkovu cenu také dnes dostávají jen
prorežimní a antikomunističtí …., nechci naplno říci co …..
jarprchal43
2019-05-13 12:35
Ten joska.korinek ale musí být veleduch, když i Peroutka je pro něj
pseudovzdělanec. Navrhuji akci Vyměňme pomník Palackého, ať tam sedí
místo "pseudootce" národa joska.korinek.
mira.ben
2019-05-13 12:35
joska.korinek: O Peroutku jste se, jak sám píšete, nikdy nezajímal,
pravděpodobně jste nic z jeho tvorby ani nečetl, ale přesto má tu
drzost nazývat jej namyšleným pseudovzdělancem. Protože nepsal
bolševickou škváru, nebo snad protože si dovolil emigrovat do USA?
Přestože to byl nepochybně jeden z nejvýznamnějších českých
novinářů a blízký přítel Karla Čapka, 40 let byl ignorován ve
snaze, že upadne do zapomnění (což se bohudík nestalo).
miki.13
2019-05-13 12:27
Zkopíroval jsem mojí odpověď z 2.5. , aby si mě lépe pochopil.
miki.13
2019-05-13 12:22
Václav Vyskoč: Slovo lůza nemá doslovný německý překlad, žádný
Hitler takové slovo ani používat nemohl. Je to slovo nejasného původu
používané pouze v českém a slovenském jazyce. Původně zřejmě
nemělo tak hanlivý význam jako dnes. Synonyma: chátra, svoloč,
sebranka, holota.Takže pokud nejsi nemocný, pak se omlouvám, hodí se
přesně na tebe
velkymaxmilian
2019-05-13 12:06
@joskakorinek: Když si moji poznámku přečtete pozorně pak vám
neunikne má formulace : "je mi líto, ale i tak si lze
vyložit". Pokud někdo napíše tak kontroverzní text jak jste
učinil vy, je nejlepší držet zobák a raději nediskutovat. Jinak díky
za každého "pseudovzdělance" typu Ferdinanda Peroutky, čím
více tím lépe, nezbývá než vám poděkovat, že mne s ním
srovnáváte...
joska.korinek
2019-05-13 11:24
velkymaxmilian – Samostatná diskusní jednotko, tu mou větu si
„vykládáte“ podle svých úchylných potřeb. Nebudu se zdržovat
vysvětlováním, jak to bylo myšlené, neboť by to bylo marné. – K
tomu Peroutkovi ( i když jste mě s tím nespojoval – aspoň doufám)
mám jedno: Nikdy jsem se o něj nezajímal. Mám dojem, že to byl takový
namyšlený pseudovzdělanec, něco jako vy.
svaty_vaclav
2019-05-13 10:32
miki.13 - „Lůza“ je nadávka, kterou používají lidé sníženého
prahu sociální inteligence. Uvedená nadávka patří mimo jiné do
oblíbeného slovníku fašistů, resp. nacistů a miki.13 z diskusí na
HaNo, a nalezneme ji v mnoha projevech Adolfa Hitlera či Josepha
Goebbelse. Nadávka „lůza“ patří do oblíbeného diskusního
nacistického repertoáru místního miki.13.
miki.13
2019-05-13 10:23
Kopírák Pepek Vyskoč a hned od rána v akci:)
svaty_vaclav
2019-05-13 08:17
velkymaxmilian - Nacismus je výdobytek kapitalismu a jeho kapitalistický
vynález. Kapitalistický systém se přetvořil do své vyšší formy –
nacismu, aby lépe mohl ovládat a vraždit lidi. Nacismus je kapitalismus
ve své zrůdné formě, a bohužel neřekl své poslední slovo a jeho
hrozba stále trvá. Kapitalistický nacismus stvořil plynové komory, nad
kterými jste se tady před nedávnem opakovaně poškleboval
velkymaxmilian. Ještě za to vyšklebování nad plynovými komorami
dostáváte v hospodě kořalku velkymaxmilian, jak jste se tady na HaNo
chlubil?
velkymaxmilian
2019-05-13 07:27
Starosti autorky, o to co kdo vyprávěl minulý měsíc v rozhlase,
dokazují absenci smysluplných témat redaktorů tiskoviny vele blízké
KSČM. Peroutkovy údajné ódy k padesátinám Hitlera jsem nečetl a
autorčiny citace mohou(nemusí) být vytrženy z kontextu. Co ovšem vím
velmi dobře a umím dohledat jsou multiservilní výrony komunistických
novinářů z prosince 1948, věnované sedmdesátinám Stalina (To, že po
roce 1989 vyšly v češtině opakovaně souběžné životopisy obou
těchto tragických postav světových dějin je jen dobře). Spíše než
zkoumat po osmi desítkách let údajný antisemitismus Ferdinanda
Peroutky, doporučuji soudružce Hoření si občas přečíst poměrně
čerstvé příspěvky na zdejším diskusním fóru. Například 7.května
byla zveřejněna poznámka "Extrémisté na Blízkém východě"
(autor Roman Janouch) a v diskusi se objevila nehoráznost na hranici
schvalování holocaustu, je mi líto ale i tak si lze vyložit
následující:"joska.korinek 2019-05-08 21:10 U mnoha lidí,
starších než já (už jich moc není), ztratili Židé sympatie za své
utrpení od německých nacistů. To proto, že se Netanjahu k Arabům
dnes chová stejně, jako kdysi Hitler k Židům." Co si tak zamést
před vlastním prahem a Peroutku nechat spát!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.