Ilustrační FOTO - Haló noviny

Brněnská radniční koalice zápolí s vlastními chybami

Květnové zasedání Zastupitelstva města Brna okomentoval na jednání vyslaný zástupce Městské rady zastupitelů za KSČM v brněnských městských částech Daniel Borecký.

V jednom z prvních bodů jednání brněnská samospráva reagovala na situaci, kdy vláda ČR odmítla doplatit částku 30 milionů Kč chybějící do celkové sumy zalistovacího poplatku v celkové výši přes 100 milionů Kč organizátoru Mistrovství světa závodu silničních motocyklů - tj. španělské organizaci Dorna Sport za licenci pro letošní srpnové závodění v ČR na Masarykově okruhu v Brně, kterou původně slíbila. První náměstek brněnské primátorky proto navrhl usnesení, v němž zastupitelstvo žádá vládu ČR, aby se jako třetí člen zapojila do existujícího Spolku pro Grand Prix ČR a podílela se svým členským příspěvkem na úhradě zalistovacího poplatku. »Je to prospěšný nápad, bohužel přichází hodně pozdě. Tak se měl řešit přístup k pořádání české části seriálu MS silničních motocyklů už před čtyřmi roky, kdy se založením spolku zakrýval fakt zadlužení akce soukromým subjektem,« zdůraznil Borecký.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Velkou debatu zastupitelé vedli k návrhu doplňku k obecně závažné vyhlášce o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách. Skrývá se v ní totiž víceletý boj zastánců nočního klubu Bajkazyl s vedením města, které zastupuje okolo bydlící a stěžující si občany. Zvláště mladí zastánci diskoték protestovali, že aktualizace vyhlášky zde omezuje možnost provozování veřejné hudební produkce pouze do 24 hodin, přestože v ostatních 28 městských částech Brna běžně toto povolení platí pouze do 22 hodin. »Pak musí být ztlumena, aby nepřesáhla hygienicky stanovené hlukové normy. Naopak bezohledné celonoční muzicírování, bez ohledu na okolo bydlící obyvatele, kteří se chtějí vyspat, prosazovali zejména Piráti,« informoval Borecký.

Smutná koaliční tradice

Komunisty zarazilo, že zastupitelstvo vůbec nediskutovalo k výsledkům, které se skrývají pod návrhem závěrečného účtu hospodaření města Brna za rok 2018. »Proč nespotřebované tři miliardy korun kapitálových investic do budoucnosti nebyly k investicím použity? Je to celých 36 procent sumy, kterou si vedení radnice samo naplánovalo pro investiční výdaje, ale která zůstala netknutá. Ukazuje se, že je to jen vatová vycpávka rozpočtu, která se začátkem dalšího roku rozdělí na pokrytí drobných investic a běžných potřeb,« kritizoval bohužel již tradiční počínání radniční koalice Borecký.

Při projednávání žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o ochraně zeleně v Brně se jejich schválením otevřela možnost využití zelených ploch, kterých je ve městě i tak málo, pro parkoviště. Daniel Borecký si posteskl: »Myslíme si, že takový přístup není správný, zvláště když tyto veřejné plochy, jako např. při ulici Rooseveltově, mají posloužit ke vzniku parkovacích garáží pro potřeby soukromé organizace.

Zastupitelé také zamítli žádost v místě vzniklého bytového družstva o zařazení daného městského bytového domu do prodeje. »Znamenalo by to odsouhlasit výjimku z Postupu města při prodeji bytového domu s nájemci, platného od roku 2016. Podle této metodiky s prodejem musí souhlasit drtivá většina (nejméně 70 %) současných nájemníků tohoto bytového domu. V tomto domě si ovšem chce svůj byt od města koupit pouze 38,5 % jeho nájemníků. Pokud by toto základní omezení vedení města nedodrželo, vlastně by vypustilo džina z láhve,« varoval Borecký.

Charitativní projekty neřeší příčinu bezdomovectví

V dalších bodech svého jednání debatovali brněnští zastupitelé s přítomnými občany o tom, pro koho a jaký význam mají nebo nemají projekty typu »Housing First« zaměřené na řešení bezdomovců, zejména rodin s dětmi. Jedni projekt nekriticky chválili, druzí je naopak hodnotili jako slepou uličku. Zejména skupina veřejnosti ovládaná politickým hnutím Žít Brno prohlašovala tyto projekty za perfektní, smysluplné a životaschopné. Druhá skupina, zejména z řad zastupitelů oponovala tím, že to není systémové řešení zahrnující všechny potřebné, respektive likvidující daný problém. Korunu projednávané záležitosti pak nasadilo sdělení od vedoucích zaměstnanců magistrátu, že přidělená suma peněz v rámci státem dotovaných projektů bude využita jen na uhrazení platů pracovníků sociální péče a administrátorů projektů a není určena na vlastní získání potřebných bytů. Přitom exprimátor Petr Vokřál (ANO) marně navrhoval navýšit příděl opravených městských bytů bezdomovcům z 50 na 60 bytů a skupina exzastupitele Martina Freunda (Žít Brno) prosazovala příděl až 80 bytů. V této souvislosti první náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) chválil přístup vedení města, které již v minulém volebním období připravilo dokument s názvem Strategii bydlení. Doslova uvedl, že kromě komunistů pro ni hlasovali všichni brněnští zastupitelé. Hladík odmítl připustit, že Strategie bydlení trpí závažnými problémy, na které už od počátku komunisté upozorňovali.

V předneseném vystoupení Daniel Borecký uvedl, že tyto svým charakterem charitativní projekty nemohou nahradit plnohodnotné komplexní řešení odstraňující příčiny bezdomovectví ve společnosti. »Ukazuje se, že to není otázka chybějících peněz. Vždyť právě dnes brněnské zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2018 a rozpočtové opatření na zapojení volných zdrojů z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových (investičních) výdajů roku 2019. My, komunisté, se domníváme, že kdyby se třeba jen jedna miliarda korun z těch tří miliard, které na účtu plánovaných kapitálových investic jen za minulý rok zůstaly nevyužity, použila na vybudování sociálních bytů nejen pro bezdomovce, ale pro všechny čtyři skupiny sociálně postižených občanů v Brně, v celkovém řešení tohoto problému by to pomohlo rozhodně daleko více! To místo dosavadního charitativního paběrkování,« zdůraznil Borecký.

Pro tyto účely se také mohla přebudovat např. prázdná vojenská kasárna v Židenicích nebo v Řečkovicích nebo od soukromníků převzít zpět v minulosti zprivatizované ubytovny, které jejich majitelé nechali přivést do velmi špatného technického stavu s tím, že na jejich obnovu nemají peníze. V nedostatku investičních peněz v městském rozpočtu tedy ten problém nespočívá, doplnil pro náš rozhovor.

Diskutovalo se rovněž o potřebě dorovnat rozpočet městské Úrazové nemocnice chybějícími 22 miliony Kč. »Jsme rádi, že se nakonec podařilo zapojit vloni nepoužité zdroje rozpočtu města do rozpočtu Úrazové nemocnice. Ukazuje se však, že minulá radniční kolice přes své neshody řešila v ÚN především personální obsazení jejího vedení. Ale už se nezabývala tím, co by si nemocnice zasloužila. Je dobře, že na zastupitelstvu padla slova i k tomu, že napříště musí se řešit statut, respektive pozice brněnské městské Úrazové nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví ČR s tím, že ta má oproti běžným městským nemocnicím specifické zaměření,« k tomu Borecký doplnil.

Příspěvek na šíření křesťanské ideologie

V bloku individuálních neinvestičních dotací poskytovaných z rozpočtu města Brna pro rok 2019 je i částka 200 000 Kč udělená na organizování osvěty v oblasti křesťanské etiky a náboženské snášenlivosti. »Ale takové činnosti mezi dotace poskytované z veřejných prostředků rozhodně nepatří! Je to totéž, jako kdyby komunisté požadovali od radnice finanční příspěvek na vzdělávání v oblasti politické snášenlivosti nebo dříve na školení VUML. To je bezprecedentní zneužívání postavení KDU-ČSL v brněnské městské koalici,« ohradil se Borecký.

Komunisté se rovněž podivují, že oproti minulým obdobím nechala současná vládnoucí koalice zastupitelstvem schválit zvýšení odměn členům samosprávy, uvolněným zastupitelům i členům komisí a výborů na sto procent zákonem povolené peněžní sumy, což vypadá, jako by tito zastupitelé pracovali lépe než v minulém volebním období. Skutečnost je ale opačná! »Takové počínání vedení Brna je nehorázné,« rovněž okomentoval Borecký.

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 12 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.