Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci chtějí mírnější režim pro »dětské« dlužníky

Lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení.

Pod insolvenční novelu, která to předpokládá, se podepsali zástupci všech stran zastoupených ve Sněmovně. V čele předkladatelů je exministryně školství, místopředsedkyně školského výboru Kateřina Valachová (ČSSD). Za KSČM návrh podepsal šéf mandátového a imunitního výboru, místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

Předloha v podstatě navazuje na jinou poslaneckou novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče nebo na lidi, kteří je mají v péči. Vláda s navrhovanou změnou občanského zákoníku souhlasila navzdory zápornému postoji ministerstva školství i spravedlnosti.

Šéf mandátového a imunitního výboru, místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

Návrhy reagují na situaci, kdy v ČR čelí exekucím přes 6500 dětí a desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Ty vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě obvykle v MHD načerno.

»Jsme si vědomi toho, že se návrhem této novely zásadně neřeší problém insolvence. Ale je to snaha reagovat na ten nejkřiklavější problém, kdy vlastně už i podle současného práva by mohly soudy judikovat (termín judikatura označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu, nebo publikovaná rozhodnutí – pozn. red.), že za dluhy a činnost dětí do doby nabytí zletilosti odpovídají jejich zákonní zástupci, většinou tedy rodiče,« zdůraznil pro náš list Grospič.

Nicméně rozhodnutí soudů a zvlášť postupy exekutorských úřadů jsou podle něj jiné. Praxe je prostě jiná. »Takže se ukázalo, že musíme vyvinout určitý tlak jak na exekutory, tak i na firmy, které uplatňují tyto dluhy, a tak trošku ovlivnit i predikaci soudů, že toto ustanovení bude do zákona dáno kogentně (kogentní - kategorický, přikazující – pozn. red.) že tyto dluhy půjdou jednoznačně za zákonnými zástupci. Správně by to mělo být tak, že do doby zletilosti, respektive alespoň do 15 let dítěte, by za něj měl odpovídat zákonný zástupce,« dodal komunistický poslanec.

Grospič připomněl, že jedním z nečastějších věřitelů je dopravní podnik, který by měl na přestupky dětí upozorňovat zákonné zástupce. Podle Grospiče DP ví, o jakého černého pasažéra se jedná, ověří si totožnost dítěte, nezletilého, ale už neupozorní rodiče. Formálně to učiní vlastně jen v případě, kdy by už v určité fázi došlo k promlčení. A tak dluh většinou narůstá do obřích rozměrů.

Jak vypadá zvýhodněný režim

Předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly před dovršením 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy mladých, které vznikly do 21 let jejich věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Připomeňme, že mírnější režim oddlužení pro seniory a zdravotně postižené přináší velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od soboty 1. června. Díky ní dosáhne na možnost osobního bankrotu širší okruh lidí v dluhové pasti než nyní. Přestane platit současná vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Budou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou bude činit zhruba 2000 korun měsíčně.

Úpravu je třeba projednat hodně rychle

»Takový postup je odůvodněn dlouhodobě nevyhovující a nevyřešenou situací tzv. dětských dlužníků a naléhavostí jejího adresného postižení právě v době, kdy se má širšímu okruhu dlužníků umožnit, aby se vymanili z dluhové pasti. Tzv. dětští dlužníci se nacházejí na samém počátku ekonomicky aktivního života a je kruciální, aby do něj vstupovali za takových podmínek, které je od ekonomické aktivity nebudou odrazovat a které jim umožní v dohledné době a za přijatelných podmínek vyřešit historickou dluhovou zátěž, která je nepostihla o jejich vlastní vůli,« odůvodňují poslanci napříč politickým spektrem svůj požadavek. Je podle nich namístě, aby úprava byla přijata a nabyla účinnosti v co nejtěsnější souvislosti s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která umožňuje využít privilegovaného - kratšího a jednoduššího - režimu oddlužení skupinám dlužníků, u nichž rovněž existuje výrazný sociální zájem na jejich odbřemenění od dluhové zátěže, tedy seniorům a invalidům.

Insolvenční zákon totiž neumožňuje zohlednit fakt, že tzv. dětští dlužníci zpravidla svou zadluženost nezavinili, příp. se na jejím zavinění pouze částečně podíleli, a stejně tak neumožňuje zohlednit mimořádný zájem na oddlužení těchto mladých lidí na počátku jejich ekonomické aktivity. »Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení vysokého zadlužení tzv. dětských dlužníků, s kterým jsou spojeny významné celospolečenské náklady,« jsou přesvědčeni předkladatelé.

Požadují, aby návrh Sněmovna projednala ve zrychleném režimu, tedy hned v prvním čtení bez možnosti dělat v něm změny. Taková předběžná dohoda existuje a je vlastně tak trochu dána i tím, že pod normou jsou podepsáni zástupci všech sněmovních poslaneckých klubů, uvedl pro Haló noviny Grospič. »Uvidíme, co s ní udělá Senát,« podotkl a zdůraznil, že poslancům jde právě o to, aby se změna co nejrychleji dostala do Senátu.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 11 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


janmakovicka
2019-06-03 23:07
Existence tzv. dětských dlužníků je hanbou a ostudou tohoto státu.
Jestliže něco takového vůbec mohlo vzniknout a řeší se to asi
dvacet let, pak nejsme právní stát.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.