FOTO - archiv

Přírodní zdroje potřebují ochranu

KSČM vydala tiskové prohlášení k návrhu ústavního zákona, kterým chce dosáhnout výrazného zvýšení ochrany vodních zdrojů. Přinášíme ho v plném znění:

Komunistická strana Čech a Moravy podala návrh ústavního zákona, kterým chce dosáhnout výrazného zvýšení ochrany vodních zdrojů i přírodních zdrojů a nerostného bohatství v České republice. Inspirovali jsme se a poučili u řady států ve světě, v Evropě, a zejména i u úpravy, jež má ve své Ústavě Slovenská republika.

V návrhu zákona se navrhuje toto znění čl. 7 Ústavy České republiky: »Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví české republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.«

Vycházeli jsme při zpracování návrhu zákona z dlouhodobých problémů posledních let, s nimiž se v období sucha potýkali nejen čeští zemědělci, rozličná průmyslová odvětví, ale i všichni občané. Z problémů, jimiž se zabývaly nejrůznější instituce i Česká Akademie věd.

Je nezpochybnitelným faktem, že průměrná roční teplota na území ČR se za posledních 200 let zvýšila cca o 1,1 °C. Množství srážek je přitom i přes pokles v posledních letech dlouhodobě přibližně stejné. Mění se však jejich variabilita - jsou intenzivnější a střídají je delší období bez srážek. Četnost a intenzita epizod sucha budou s největší pravděpodobností pokračovat.

Přitom v České republice je zhruba 11 % krajiny zastavěno, dvě procenta tvoří vodní plochy, zbytek je zemědělská (53 %) a lesnická (34 %) krajina. Aby bylo možné udržitelně - tj. i pro další generace - využívat to, co produkce krajiny poskytuje (potraviny, energie, dřevo), musíme dnes více než kdy jindy preferovat opatření k ochraně půdy a vody. Rychlá degradace půdy a neschopnost zadržet vodu v krajině totiž výrazně ohrožuje samotnou zemědělskou produkci, dlouhodobě je neudržitelná a odsouvá i jakékoliv snahy opět dosáhnout soběstačnosti v tvorbě potravin. Staví vážné otázky v dlouhodobém udržitelném zásobovaní obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Ochrana vodních zdrojů, udržení vody v krajině, ochrana nerostného bohatství je jednou z priorit politiky Komunistické strany Čech a Moravy. Byla to i jedna z podmínek, na základě které jsme se rozhodli podpořit vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD. Nastal čas důsledně v zájmu všech občanů tyto věci plnit.

To vše svědčí pro skutečnost, že voda i ostatní přírodní zdroje a nerostné bohatství si zvýšenou ústavní ochranu zaslouží.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 19 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.