Nádvoří zámku v Polici čeká ještě oprava, ale muzeum čs. západních a východních letců z 2. světové války je v činnosti.

Všichni letci si zaslouží poklonu

Konečně se na jednom místě spojili naši západní a východní letci bojující ve druhé světové válce proti fašismu. Přesvědčit se o tom může každý, kdo zavítá do zámku v obci Police v Kraji Vysočina (okres Třebíč), kde se nachází stálá výstava československých letců bojujících v britské Royal Air Force (RAF). Nyní se k ní připojila také expozice našich východních letců (i když rozsahem menší), kteří nasazovali své životy v těžkých bojích na východní frontě, mj. také ve Slovenském národním povstání.

Velkou radost z tohoto spojení, které je logické, žádoucí a historicky správné, má předseda Společnosti Ludvíka Svobody (SLS) Ludvík Engel nebo předseda Sdružení čs. zahraničních letců - východ Jan Novák.

U příležitosti letošního 74. výročí vítězství ve druhé světové válce skupina příznivců a členů SLS vyjela do obce Police s velkým zájmem, i když tamní návštěva nebyla první. Zásadní bylo uctít památku padlých hrdinů z obou front, západní i východní, současně také slavnostně zahájit hlavní sezonu muzea. Navštívit zámek neznemožnila ani klasická sobotní ranní zácpa na dálnici D1. Cesta do Police se z Prahy protáhla na bezmála pět hodin...

Akci pořádaly: Obec Police; Řád křížovníků s červeným srdcem – Cyriaci; Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum arm. gen. Karla Janouška, nadační fond; Czech Spitfire Club; Spolek letecké historie; SLS; Sdružení čs. zahraničních letců – východ a Klub přímých potomků zahraničního odboje.

Zámek

Nevelký, ale útulně vystavěný zámek, který se nachází v majetku obce, poskytl Muzeu RAF vhodné zázemí. V zámku sídlí také obecní úřad, jenž zde zřídil oddací síň či místní knihovnu, a některé zámecké prostory mohou návštěvníci projít v rámci zámeckého okruhu s výkladem průvodce. Pro veřejnost se zámek otevírá 1. července pro dva prázdninové měsíce, otevřeno je denně s výjimkou pondělků. V dalších měsících se brány zámku, tedy i muzea, otevírají na základě objednání pro větší skupiny. V loňských dvou prázdninových měsících zámek a muzeum navštívilo na tři a půl tisíce návštěvníků.

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází z roku 1358, kdy je v Polici zaznamenána již tvrz. Pak se zde vystřídaly rody Tavíkovských z Tavíkovic, Berchtoldů z Uherčic, Seguerů a Wraždů z Kunvaldu. Během staletí se tvrz proměnila v zámeček.

V roce 1945 byl zámek zestátněn (evidentně dle prezidentských dekretů) a od roku 1996 se nachází ve vlastnictví obce Police, která jej postupně, i s využitím dotací, opravuje a revitalizuje, přičemž v tomto úsilí neustává. Každý, kdo spravuje jakoukoli nemovitost, ví, jak náročné je navracet dávnou krásu historickému sídlu, což zdůraznil i místostarosta obce Josef Blažek, který letošní delegaci, čítající na pět desítek účastníků, přijal v zámeckých prostorách velmi pohostinně.

Malá zajímavost: Současný starosta obce Police se jmenuje úplně stejně jako organizátor čs. leteckých jednotek ve Velké Británii, voják dvou světových válek, letecký maršál RAF a armádní generál in memoriam Karel Janoušek (1893-1971). No řekněte, není to náhoda?

Již dnes je pohled na zámek celkem utěšený. Stavitelé a stavebníci mysleli na řadu detailů. Například malé nádvoří, až bude vše opravené, bude vyloženě půvabné. Je možno zde obdivovat kvalitní štukové výzdoby stropů, části původního vybavení zámku, velmi zachovaná je zámecká kaple z 18. století. Součástí zámku je pětipatrová hranolová věž poskytující vyhlídku do okolí. Webové stránky obce Police uvádějí, že tento goticko-renesanční zámeček patří k nejvýznamnějším a nejvzácnějším na Vysočině.

Muzeum

Muzeum, původně jen cílené na Royal Air Force, spatřilo světlo světa v roce 2017. Jedná se o stálou a jedinou expozici tohoto druhu v České republice. Původně se toto muzeum nacházelo na zámku Jemnice, tamní prostory mu nabídly azyl na sedm let. Časy se mění, a tak se výstava přemístila do Police. Expozice vznikla spoluprací tří subjektů: obce, jež uvítala, že volné zámecké místnosti najdou smysluplného naplnění, Nadačního fondu arm. generála Janouška a Czech Spitfire Clubu Jihlava.

Slavnostní otevření Muzea RAF v polickém zámku proběhlo za účasti řady hostů, zástupců organizací sdružujících odbojáře a válečné veterány, ministerstva obrany a hojného počtu občanů.

Bojovali za Československo

Při letošní červnové návštěvě v Polici účastníci poté, co si obě výstavy prohlédli a zaznamenali, co je v muzeu nového, vyslechli besedu s Janem Novákem, bývalým vojenským letcem ČSLA a také někdejším dálkovým plavcem v chladných vodách. »I v době kosmických letů je na Zemi dost úkolů, jimiž lze vyzkoušet svou vůli. Děkuji Ludvíku Engelovi, že podpořil myšlenku spojení obou leteckých skupin, západní i východní, v jedné budově. Ti, kteří bojovali za Československo, neřešili, na jaké straně tak činí,« řekl Novák, který si váží všech, kdož myslí objektivně a s úctou k historické pravdě. Připomněl, že náklady na veškerou režii bojujících československých vojáků, nasazujících své krky i za svobodu Anglie, byly Británii od Československa uhrazeny. »Každou košili, kapesník, ponožku, botu i tkaničku od nás Britové chtěli zaplatit...« Přesto si všichni letci, bojující proti nacismu a fašismu, zaslouží poklonu.

Novák vzdal hold i přítomné Věře Holuběvě, rozené Biněvské. Tato žena je legendou, za války to byla skutečná »velká malá« hrdinka, neboť se ve věku 12 let přidala ke Svobodově jednotce a zapojila se do boje proti Němcům jako radistka.

Více o muzeu na www.obec-police.cz.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 17 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-07-13 00:35
Na každém šprochu, pravdy trochu. Zajímalo by mne která z verzí je
vlastně pravdivá. To je pro Vojenský historický ústav takový ořech,
že ho nerozlouskl ani za 74 let?
velkymaxmilian
2019-07-12 16:59
Když jsem tento materiál četl věděl jsem, že na oblíbenou mantru na
adresu Britů jistě dojde: »Každou košili, kapesník, ponožku, botu i
tkaničku od nás Britové chtěli zaplatit...« Ponechme stranou, že
podstatnou část nákladů jsme si (jako Československá republika)
zaplatili ze svého, tedy části našeho zlatého programu, v Británii
získala Benešova exilová vláda rovněž půjčky. Co jsme vlastně
zaplatili Britům je velmi jednoduché, to co jsme si z
"ostrovů" po válce (tedy po 8.5.1945) přivezli do vlasti a
zařadili do služeb nově vznikající Československé armády. V
případě stíhacích letounů Spitfire šlo o 54 kusů, výraznou slevu v
Británii dojednal gen.Janoušek.Na tomto "kšeftu" jsme ovšem
neprodělali, v roce 1948 již morálně technicky zastaralých třicet
kusů jsme prodali po 23 000 USD státu Izrael v rámci akce VELVETA.
Poměrně zajímavé, že primitivním žvatláním o "kaničkách od
bod, ponožkách a kapesnících" se kupodivu neprezentovali
poúnoroví vykladači historie, ale až "ideologové" KSČM, a
to někdy v polovině devadesátých let. Do té doby není zaznamenáno,
že by tyto plky spatřily světlo světa, což je také hezká vizitka
této strany. Divím se proč má zapotřebí zasloužilý mistr sportu
Jan Novák (77 let) v šíření těchto bludů pokračovat...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.