Lpění na Visegrádu není řešení

V nedávných dnech jsem objevil díky KSM několik informací o současném honu na komunisty v Polsku. Že postavení komunistů v této zemi není růžové, vím již mnoho let, členové Komunistické strany Polska jsou různým způsobem pronásledováni a perzekvováni. Celkově jakákoli levice v Polsku, i ta reformní, se stala zcela marginální. V Polsku spolu o moc soupeří dvě hlavní politické strany, obě pravicové – v rámci jednoduchého dělení, konzervativní Právo a spravedlnost a liberální Občanská platforma. Strana Právo a spravedlnost je nyní na koni, vyhrála několik voleb v řadě, a to velmi výrazným způsobem, je známa svým silným odporem k Rusku a neutuchajícím antikomunismem, v rámci kterého přepisuje dějiny, názvy ulic a odstraňuje památníky, ale také svými neochvějnými sympatiemi k USA.

Změny trestního zákoníku v Polsku včetně zákazu komunistické činnosti (článek 256) byly učiněny pouze 10 dní před volbami do Evropského parlamentu. Vláda prezentuje změny jako reakci na nedávné skandály související s pedofilií katolických kněží. Ve skutečnosti se toho však týká jen minimum navrhovaných změn. Přijetí těchto změn je velice rychlé, neboť Sejm již tyto změny přijal. Zmíněný článek 256 zakazuje komunismus a staví ho naroveň s nacismem a fašismem. Dříve penalizoval propagaci »fašistického nebo jiného totalitního systému«.

První pokus o zákaz komunistických symbolů v rámci stejného článku byl navržen již před deseti lety, setkal se ale s domácími a mezinárodními protesty a v roce 2011 byl zrušen ústavním soudem. Nová verze zákona zakazuje ideologii, symboly nebo jiný obsah (tisky, nahrávky), jakož i prezentaci a držení jakéhokoliv symbolu tohoto obsahu. Nově také zvyšuje trest odnětí svobody na dva až tři roky. Ve své podstatě zakazuje už jen pouhý názor člověka a chce jej za něj trestat.

Bohužel podobné antikomunistické tažení proběhlo i v Maďarsku, jeho obětí se stala i Maďarská komunistická dělnická strana, která byla v roce 2013 nucena se přejmenovat na Maďarskou dělnickou stranu, neboť na základě přijatého zákona bylo slovo »komunistická« nuceně vypuštěno. Maďarský zákon namířený proti komunistům byl původně přijat již na začátku 90. let 20. století a po nátlaku Evropského soudního dvora pro lidská práva v roce 2013 novelizován. Tato novela přijatá za vlády současného premiéra Orbána nedovoluje mimo jiné urážet lidskou důstojnost, dotýkat se citů obětí fašismu či komunismu a nedovoluje symboly (hákový kříž – odznak SS, symbol maďarských fašistů šípový kříž, srp a kladivo a červená pěticípá hvězda) používat tam, kde vyvolávají strach a obavy či narušují veřejný klid. Nepřipouští také symboly před velkým davem.

Proč toto píši, visegrádská čtyřka, tedy ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko, hraje poměrně velkou roli při vyjednávání o současné podobě, a především personálním obsazení institucí EU po volbách do Evropského parlamentu. Zároveň je tu snaha o co nejužší spolupráci v dalších oblastech. Také někteří vrcholní funkcionáři KSČM kladou na visegrádskou čtyřku důraz. Domnívám se však, že především bychom měli klást důraz na to, abychom zarazili snahy o kriminalizaci komunistického hnutí a komunistických myšlenek, abychom na již probíhající kriminalizaci poukazovali a našim soudruhům v těchto zemích pomáhali. Je hezké a chvályhodné, jestliže poukazujeme na probíhající fašizaci Ukrajiny a pronásledování tamních komunistů a pomáháme jim. Ale o tom, co se děje v zemích, s nimiž jsme v úzkém kontaktu, v jedné regionální skupině, taktně mlčíme. Orbán ani Kaczynski nemohou být našimi spojenci, a už vůbec ne vzory. Naopak se proti jejich politice musíme tvrdě vymezovat a poukazovat na její škodlivost a na jejich laciný populismus, kterým působí na lidi. Oni nechtějí žádnou změnu současného pořádku, jsou to jen dva póly bojující a vymezující se proti jiným kapitalistům, bojující o sféry vlivu a moc.

Ludvík ŠULDA, předseda OV KSČM Prostějov


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 40 hlasů.

Ludvík ŠULDA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-07-19 02:12
No samozřejmě. Vždyť zakazují komunisty. Stejně jako v meziválečné
době. Pak se divili, že se jim komunisti mstí. A budou se divit zas.
miki.13
2019-07-18 14:52
fronda: Maďarsko a Polsko jsou diktátorské režimy? No tak to už nemám
slov.
fronda
2019-07-18 02:07
velkymaxmilian: Komunisti jsou všude po celém světě, ale v
diktátorských režimech jsou utlačováni. Např. v Saúdské Arábii,
Polsku, Afghánistánu, Maďarsku, Somálsku, Ukrajině, Kataru,
Pobaltí...
velkymaxmilian
2019-07-16 13:21
Pokud někdo hovoří o dnešních komunistech v Polsku a Maďarsku pak
oplývá hodně bujnou představivostí. Ani v éře sovětského bloku se
v těchto zemích pro „vládnoucí“ politické strany nikdo neodvážil
použít termín „komunistická“ v Polsku působila Polská sjednocená
dělnická strana (PZPR) vzniklá násilným spojením Polské dělnické
strany s Polskou socialistickou stranou (vznik 1948), tato lokajská
kremelská partaj se rozpustila v roce 1990. Postupem doby z ní vznikla
Strana demokratické levice (SDL) Bezvýznamná část ortodoxních
členů původní PZPR založila Svaz polských komunistů –
proletariát. Ten po určitou dobu podporoval SDL, ale později ji označil
za oportunistickou a podporu ukončil. V roce 2002 byla strana MV Polska
vyškrtnuta ze seznamu politických stran pro formální nedostatky a
nevyvíjení činnosti. Několik jejích členů pak založilo marginální
Polskou komunistickou stranu, která se ovšem neúčastní žádných
voleb, a to ani na místní úrovni. V Maďarsku je situace obdobná
Maďarská socialistická dělnická strana (MSZMP) po roce 1989 vystupuje
jako Maďarská socialistická strana se sociálnědemokratickým
programem. Minoritní část členů, která se změnami po roce 1989
nesouhlasila založila Maďarskou socialistickou stranu, která do dnešní
doby již třikrát změnila název dnes, v souladu se zákonem, působí
nyní jako Maďarská dělnická strana. Její význam je marginální v
posledních parlamentních volbách získala 0,56 % hlasů. Lze
předpokládat, že ÚV KSČM koná porady s předsedy svých okresních
výborů, co je tak nasměrovat k nějakým smysluplným tématům?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.