Letecký snímek Hrubého Rohozce s parkem. FOTO - wikimedia commons

Ministerstvo by mělo mít analýzu, zda nebyly prolomeny Benešovy dekrety

Kdo by se dnes v těch restitučních kauzách vyznal? Mnohé se táhnou už přes čtvrt století a další nejasná léta je zřejmě ještě čekají. A to i v případech, kdy »obyčejný« člověk věřil, že věc je z pohledu selského rozumu jasná. Zvláště když šlechtic Karl des Fours Walderode přišel o majetek jako občan německé národnosti na základě Benešových dekretů. V jeho případě jde o panství na Turnovsku, jehož součástí je také zámek Hrubý Rohozec. Byly, či nebyly prolomeny Benešovy dekrety?

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM) se obrátil v interpelaci na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (ANO) právě ohledně restitučního případu Walderode. Požádal ji o drobnou osvětu kauzy, která v české společnosti dost rezonuje. »Otázka, která se nabízí a kterou mi občané kladou, je, dokdy vlastně tyto restituce ještě budou probíhat. Máme třicet let od revoluce a majetkové nepoměry a poměry jsou neustále na stole. Soudy se vlečou a svědci umírají, archivy se vyprazdňují, mizí dokumenty, které by mohli dokladovat. A cítím odvahu soudů se ponořit do toho, že by mohly prozkoumávat rozhodnutí tehdejších soudů zodpovědných za vykonání Benešových dekretů a snažit se je pozměňovat,« zdůraznil Luzar.

Tato fotka koluje po sociálních sítích. Co si o ní myslíte?

Luzar: Podle mě už dekrety překročeny byly

Uvedl, že Benešovy dekrety chápeme jako terminus technicus. Předpokládá, že je provázel prováděcí předpis, popř. seznam záležitostí týkající se majetku, kde by byli vyčleněni ti, kteří mají o majetek přijít. Takové seznamy podle jeho slov byly a na základě nich se postupovalo. »Připadá mi, že z těchto jednotlivostí se z Benešových dekretů vytahují věci a říkají - to do nich nepatří, a z druhé strany se neustále tvrdí, že Benešovy dekrety jsou nepřekročitelné. Já si myslím, že již překročeny byly. Zajímalo by mě stanovisko ministerstva spravedlnosti popř. analýza, zda došlo k překročení Benešových dekretů v konkrétních jednotlivých případech, třeba tohoto rodu. Již v roce 2008 jim byla vydaná malá část lesa, byť byla zabavena podle Benešových dekretů, dnešní případ je už jenom reminiscence dalších soudních sporů, které v tomto případě běží,« zdůraznil poslanec KSČM.

Poukázal na to, že byly vydány majetky, zabavené na základě Benešových dekretů, které se však nestihly do roku 1948 odejmout. »Toto je přesně opačný případ, do roku 1948 si nestihl majetek převzít, a přesto ho dostal,« řekl Luzar.

Ministryně Marie Benešová předeslala, že gestorem základních restitučních předpisů byl zákon o mimosoudních rehabilitacích a zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, takže nespadá pod ministerstvo spravedlnosti, ale pod ministerstvo financí. »Ministerstvo spravedlnosti bylo gestorem a realizuje agendu zákona o soudní rehabilitaci. Zde se však jedná o odškodnění osob, které byly v době nesvobody postiženy postupem při rozhodování tehdejších orgánů činných v trestním řízení.

Podle ustanovení § 2 zákona 119/1990 Sb. tato norma dopadá na trestní rozhodnutí vydaná v době od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 a týkajících se skutků spáchaných po 5. 5. 1945,« uvedla ministryně s tím, že jejího ministerstva se restituce týkají zprostředkovaně, tím, že o restitučních žalobách rozhodují soudy. Ty ovšem při rozhodování postupují nezávisle. »Ministerstvo spravedlnosti sleduje a hodnotí postup okresních, krajských, vrchních soudů v řízení rozhodování pouze, a to předesílám, z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání, soudcovské etiky a zda v řízení nedochází k zbytečným průtahům. To by mohla být ta vaše jedna námitka, jak jsem pochopila,« obrátila se na poslance. Ministerstvo nemá pravomoc přezkoumávat věcnou stránku vydaných soudních rozhodnutí, ani je měnit nebo rušit. Jak řekla, tam se musí využít řádné, případně mimořádné opravné prostředky a musí se dotyčný obrátit na vyšší soudy. V případě pravomocného rozhodnutí a rozsudku je možné využít dovolání, případně žaloby na obnovu řízení, ale tam by musely být nějaké další nové důkazy, anebo pro zmatečnost. V úvahu pak rovněž přichází ústavní stížnost.

Rod Walderode rozhodně nemá ještě vyhráno

Pamatuje si ještě ze své praxe na Nejvyšším státním zastupitelství, že zesnulý ústavní soudce Vojtěch Cepl, spoluautor Ústavy ČR takovou stížnost rozhodoval a majetek nepřiznal. »Bohužel teď se setkáváme s opačnými rozhodnutími. Takže je třeba důsledně využívat tyto prostředky a samozřejmě jsme případně nápomocni radou a odkazem na příslušný soud,« dodala Benešová.

Luzar by byl rád, kdyby MS provedlo analýzu, zda došlo či nedošlo k prolomení Benešových dekretů. »To je alfa omega rozhodnutí o restitucích, které Sněmovna historicky přijala - že nebudou Benešovy dekrety prolomeny. Pokud k tomu má dojít, dochází, nebo došlo, stálo by za to připravit zákon, který by tomu zabránil. Zákon, který tato Sněmovna může přijmout, aby soudy, které se musí řídit zákonem, postupovaly tak, jak tato Sněmovna v 90. letech určila. To znamená, neprolomitelnost Benešových dekretů,« prohlásil při interpelacích Luzar.

Případ, který komunistický poslanec zmínil, je podle něj možná k zamyšlení: Byl vydán majetek, protože v roce 1948, v rozhodném období, stát nestačil převzít majetek, který podle Benešových dekretů měl být zabaven, přijal ho až po roce 1948, a byl vydán, protože nebyl zabaven dřív...

Benešová uvedla, že pokud jde o analýzu, nemá zprávy, že by taková byla k dispozici. Nicméně se podívá do archivů a v případě, že něco takového bylo vypracováno, podá zprávu.

Rod Walderode nemá vůbec ještě vyhráno, třebaže odvolací Krajský soud v Hradci Králové vydal pravomocné rozhodnutí, kterým potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech ze září 2017. Boj právníků tím však zcela jistě nekončí. Protistrany se určitě ozvou. Patří mezi ně město Turnov, Státní pozemkový úřad, Národní památkový ústav, Lesy ČR či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle nich Walderode nesplnil všechny podmínky k tomu, aby se jeho potomci mohli domáhat jeho majetku.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 65 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-07-19 02:02
Salámová metoda. Přijít s tím hned v době privatizačního puče, tak
je lidi vyženou.
hajek.jiri51
2019-07-18 20:11
Benešovy dekrety prolomeny byly. Ale ne zneplatněny.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.