Ilustrační FOTO - Pixabay

Firmy procházejí pravidelně krizí

V posledních pěti letech prošlo krizí 69 procent firem. Většinu z nich postihla několikrát. Nejčastějšími důvody bývají nedostatek likvidity a selhání technologií. V budoucnu se šéfové firem nejvíce obávají narušení kybernetické bezpečnosti.

Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy PwC mezi 2084 manažery firem. Likvidita je obecně schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peníze použitelné pro krytí závazků. PwC definuje jako krizi situaci, ve které je firma ovlivněna významnými externími nebo interními faktory, které mají celopodnikový dopad, narušují obchodní operace a mají potenciál poškodit dobré jméno firmy.

Více než polovina respondentů uvedla, že se jejich firma v posledních pěti letech setkala s problémy provozního charakteru, ať už v dodavatelském řetězci, výrobě a managementu nebo u samotného produktu. Druhá nejčastější krizová situace byla spojena se závadou technologie, se kterou se setkala třetina firem. Na třetím místě bylo selhání lidského faktoru, které zkomplikovalo práci 29 procentům dotázaných.

Ve střední a východní Evropě se firmy nejčastěji setkávají s finančními problémy a nedostatkem likvidity a narušením tržní soutěže. Naproti tomu společnosti v USA řeší především přírodní katastrofy a rostoucí kyberkriminalitu.

»Podstatné na tom je, že v podstatě krize není a ani nemůže být nic mimořádného. V proměnlivém světě musíme všichni, tedy i firmy, reagovat na změny a nové výzvy. A krize je vlastně forma mimořádného stavu, kdy na změny a výzvy reagujeme. A podstatné je, jestli je zvládáme,« zdůraznil pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). Za důležité považuje, kolik firem končí, jde do konkurzu... Nejčastější, co firmy musí dnes asi řešit, je podle něj konkurenční tlak, protože jsme otevřená ekonomika, je zde globální konkurence, což je z velké části nákladová konkurence, ale taky je to konkurence subjektů, které jsou nositeli lepších technologií. Uvedl, že v současnosti firmy nejvíc nadávají na problémy na trhu práce, tj. nedostatek pracovní síly. Nízká nezaměstnanost je trápí, ale podle Dolejše se firmy musí adaptovat. »A my vnímáme názor odborů na to, aby se kvůli konkurenčním tlakům a novým výzvám nezapomínalo na zaměstnance, kteří při produktivnosti, kterou naše ekonomika má, na tom nemusí být výrazně hůř než ve srovnatelných zemích,« prohlásil poslanec.

Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Je třeba posilovat i strategickou odpovědnost státu

Liší se přitom nejen pravděpodobnost, ale i druh problémů, které firmy musí řešit. U firem s více než 5000 zaměstnanci byla v posledních letech nejčastějším důvodem spuštění pomyslného alarmu kyberkriminalita (26 %), následovaná přírodními katastrofami (22 %) a krizí ve vedení podniku (17 %).

»Velké firmy mají i tomu odpovídající management, jehož součástí je i příprava na řešení krizových situací. To také patří k životu, problém naší republiky je spíš v tom, že nejen krizový management, ale přípravu na strategické výzvy by měl zvládnout i stát. Měli bychom tedy posilovat i strategickou odpovědnost státu,« řekl k tomu Dolejš.

Většina dotázaných manažerů má ovšem ohledně dalšího vývoje firmy, v níž působí, pozitivní očekávání. Obavy má však skoro každý. Důvodem starostí z budoucnosti je nejčastěji kyberkriminalita. Tou si v uplynulých pěti letech prošlo 6,9 % účastníků průzkumu, za hrozbu příštích let ji však považuje každý třetí. Podobnou hrozbou je pro manažery protiprávní jednání jejich kolegů. Ačkoli jej v posledních letech monitorovala necelá čtyři procenta, v budoucnu se ho obává pětina dotázaných.

»Tento negativní výhled může souviset s rostoucími nároky regulatorních orgánů i obavou, že když se firmám nebude v budoucnu tak dařit, její zaměstnanci budou, co se týče obcházení pravidel, opět vynalézavější a počet nekalých jednání vzroste. Tento trend jsme zaregistrovali již při minulých finančních krizích,« uvedl Pavel Jankech z oddělení forenzních služeb PwC.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 11 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.