Otázky Haló novin pro Zdeňka Štefka, stínového ministra kultury KSČM

Srdcem knihovny zůstávají lidé

Není škoda, že zvláště mladí lidé čtou stále méně?

Není to jen o samotném počtu přečtení knih, ale i o dalších souvislostech – lidé méně čtou a jsou čím dál více schopni porozumět jen kratším textům, nadpisům, heslům, často dokonce jen kombinovaným s obrázky. Hrabal by to asi zahrnul pod »postřižiny«. Dle mého názoru je to ale i pro mnohé cíl – lidé řízení reklamou, bez schopnosti porozumět delším textům a bez širšího vzdělanostního základu se lépe ovládají… Může za to i řada dalších faktorů, z nichž některé přináší vědeckotechnický vývoj. Umožňuje získávat takřka nekonečné množství neselektovaných (i když mnohdy pečlivě omezených) informací různými kanály, i uspěchaným stavem společnosti, který nedává prostor pro zastavení a nádech, natož pro čtení. Je samozřejmě pravda, že podíl na tom má i rodina, která nemá často na výchovu a společné čtení čas, a škola, která již nepožaduje všude ani povinnou četbu. Klíčem k řešení je podpořit kritické myšlení, práci s vyhledáváním a tříděním informací, vytvořit prostor pro vlastní čtení i využívat nových technologií a zpřístupnit zdigitalizované fondy. Zvýšit zájem o čtení je samozřejmě cílem i různých aktivit knihoven, škol a dalších institucí, od Nocí s Andersenem třeba po listování. Vnímám, že v tom potřebném procesu je nezastupitelná role knihoven.

Na druhou stranu bych však situaci neviděl jen černě, setkávám se s řadou mladých lidí, kteří čtou, tvoří, píší, recitují. A je na nich vidět, že mají obrovský vnitřní potenciál.

Kniha rozšiřuje obzory, slovní zásobu... Co doplníte?

Rozšiřuje i představivost, schopnost tvořit, mít vize. Je pohodlné vnímat svět všemi smysly, vnímat autorské představy přes film, mnohem složitější je poslouchat pouze audio a ještě složitější je vytvářet si v mysli svět jen na základě čteného textu. Jen si zkuste přečíst knihu a pak se podívat na film – bude stejný jako vaše představa? Kniha navíc rozšiřuje i to člověčenství v nás – když čtete zažloutlé stránky u horkého nápoje a krbu a za okny mrzne a padá sníh, nevnímáte sami sebe hlouběji a lidštěji než když pouze »gamesíte« na mobilu?

Knihy z pozůstalostí končí často v kontejnerech. Není to smutné?

Je to o to smutnější, že často v kontejnerech či v ohni končí nejen dílka z červené knihovny, ale i hodnotná díla, která se v mnoha případech již ani nevydávají nebo stojí značnou sumu a jsou tak pro zájemce nedostupné. Proto vítám všechny ty knižní burzy, sdílené a výměnné či sousedské knihovny, veřejné knihobudky, pojízdné knihovny, které umožňují využití i někde nepotřebných knih.

Jaká je dnes hlavní úloha knihoven a co by se mělo v knihovnickém zákoně změnit?

Knihovny jsou přes tzv. regionální funkce knihoven poslední funkční a koncepčně podporovanou sítí institucí v kultuře (ZUŠky jsou pod školstvím) v naší zemi, naštěstí nebyly zcela nechány »volné ruce trhu«. Jejich úloha je nezastupitelná, zejména v malých obcích, kde plní i roli kulturních, vzdělávacích, společenských a komunitních center. Nezbytnou pozici mají nejen v oblasti klasických knihovnických služeb, ale i v procesu rozvoje digitální dovednosti a gramotnosti, v oblasti vzdělávacích programů, v přístupu k informacím, a to nejen ve vztahu ke kultuře, ale třeba také k vědě a inovacím. Základem je samozřejmě digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví a s tím související změny v autorském zákoně a pak i v knihovnickém. Je to na delší povídání, ostatně zájemce mohu odkázat na iniciativu Knihovna – věc veřejná, v rámci které proběhly diskuse ve všech krajích. Každopádně i přes dynamický vývoj platí, že srdcem knihovny zůstávají lidé – ti, co knihovny navštěvují, a ti, kdo služby poskytují. A ti si naši podporu určitě zaslouží.

Připravila Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 20 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.